Ako môže domáce vzdelávanie počas pandémie koronavírusu zmeniť prístup k vzdelávaniu?

Pandémia COVID-19 pravdepodobne zmení oblasť vzdelávania.
Pandémia COVID-19 pravdepodobne zmení oblasť vzdelávania. / Foot: Pexels / Julia M Cameron

Pandémia COVID-19 pravdepodobne zmení oblasť vzdelávania.

 

Na celom svete sú mnohé školy stále zatvorené, čo ovplyvňuje vzdelávanie takmer 1 miliardy detí. Ešte donedávna sa doma učila iba malá časť detí. Dnes vyzerá situácia úplne inak. Len v USA je spolu v základných, stredných a vysokých školách až 56.6 miliónov študentov. Digitálne technológie sa však čoraz častejšie využívajú na výučbu detí doma. Školy po celom svete využívajú existujúce platformy od spoločností Microsoft a Google, ako aj konferenčné aplikácie, ako je napríklad Zoom, aby poskytovali online hodiny svojim žiakom. Francúzsko napríklad vytvorilo kurz Ma classe à la maison (Moja trieda doma), ku ktorej je možné pristupovať z počítačov alebo telefónov. Poskytuje štyri týždne kurzov, ktoré Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) popisuje ako „potvrdený pedagogický obsah“.

 

OECD sleduje, ako technológie nahrádzajú prezenčnú výučbu. „Je mimoriadne inšpiratívne vidieť úplne nové spôsoby práce, ktoré idú nad rámec jednoduchého nahradenia vyučovania digitálnymi technológiami,“ hovorí Tracey Burnsová z riaditeľstva OECD pre vzdelávanie.

V Japonsku ponúkajú spoločnosti zo súkromného sektora bezplatné online kurzy pre deti prostredníctvom vládnej digitálnej platformy, ktorá umožňuje študentom a rodičom vybrať si z nich ten najvhodnejší. „Všetky opatrenia musia byť navrhnuté tak, aby sa predišlo prehlbovaniu vzdelávacej a sociálnej nerovnosti. Keďže sa masívne prechádza na e-vzdelávanie, digitálna priepasť v oblasti pripojenia k internetu, prístupu k digitálnym zariadeniam a úrovní zručností nadobúda väčšiu váhu,“ dodáva Burnsová.

 

Posilnenie postavenia učiteľov

Jednou z oblastí, v ktorej by malo dôjsť k zmene, je postavenie učiteľov. Andreas Schleicher, riaditeľ pre vzdelávanie v OECD, vidí krízu ako príležitosť na prehodnotenie toho, ako je vzdelávanie organizované. Tvrdí, že školy a učitelia by už nemali byť vnímaní len ako „poskytovatelia vedomostí“, a tiež že učitelia by mali byť oprávnení prevziať väčšiu kontrolu nad tým, čo učia a ako. „Stretávam sa s mnohými ľuďmi, ktorí tvrdia, že nemôžeme dať učiteľom väčšiu autonómiu, ale udržanie normatívneho prístupu k výučbe neobstojí v časoch takejto krízy, ktorá vyžaduje od učiteľov nielen použitie rôznych médií, ale aj hľadanie úplne nových odpovedí na to, čo učiť, ako učiť a kde učiťdodáva  Schleicher. Posilnenie postavenia učiteľov v spoločnosti je nevyhnutné. Ako ukazujú výsledky globálneho prieskumu TALIS, ktoré vykonalo OECD o výučbe, väčšina opýtaných učiteľov v krajinách OECD je so svojou prácou spokojná a väčšina z nich (91%) neľutuje, že si vybrala učiteľské povolanie. Napriek tomu si v priemere iba 26% učiteľov v krajinách OECD myslí, že prácu, ktorú robia, oceňuje spoločnosť.

 

Zmena metód výučby

Výsledky globálneho prieskumu TALIS, tiež ukazujú, že technológie by mali mať v triede oveľa väčšiu úlohu. Podľa Schleichera môžu digitálne technológie pomôcť zmeniť úlohu učiteľov z odovzdávania poznatkov na tvorcov poznatkov. Učitelia, ktorí sa zúčastnili prieskumu sa zhodli, že nedostatok digitálnych technológií v triedach brzdí vzdelávanie. No problémom tiež je, že len 60% učiteľov absolvovalo odbornú prípravu v oblasti používania technológií

 

Verejno-súkromné ​​partnerstvá v oblasti vzdelávania by mohli narastať

V posledných týždňoch sme videli, ako sa formujú vzdelávacie konzorciá a koalície, kde sa rôzne zainteresované strany - vrátane vlád, vydavateľov, odborníkov v oblasti vzdelávania, poskytovateľov technológií a prevádzkovateľov telekomunikačných sietí - stretávajú, aby využívali digitálne platformy ako dočasné riešenie krízy. Práve toto by sa mohlo stať prevládajúcim a následným trendom budúceho vzdelávania. V Číne ministerstvo školstva zostavilo pracovnú skupinu cieľom vyvinúť novú cloudovú online vzdelávaciu a vysielaciu platformu, ako aj modernizovať vzdelávaciu infraštruktúru pod vedením ministerstva školstva a ministerstva priemyslu a informačných technológií.

Podobne aj Hongkong vytvoril konzorcium, kde je zastúpených viac ako 60 vzdelávacích organizácií, vydavateľov, odborníkov v oblasti médií a zábavného priemyslu a poskytuje viac ako 900 vzdelávacích aktív vrátane videí, kapitol kníh, nástrojov hodnotenia a poradenské služby zadarmo. Zámerom konzorcia je pokračovať v používaní a udržiavaní platformy aj po pandémií.

 

Pandémia koronavírusu, nám poskytuje náhľad na to, ako by sa mohlo vyvíjať vzdelávanie, by sa to mohlo zmeniť. Školy už nikdy nemusia byť rovnaké, keď sa znovu otvoria po pandémii COVID-19.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku