Predčitateľská gramotnosť – čo to je a ako ju u detí rozvíjať?

Predčitateľská gramotnosť predchádza osvojeniu schopnosti dieťaťa čítať a písať.
Predčitateľská gramotnosť predchádza osvojeniu schopnosti dieťaťa čítať a písať. / Foto: Bigstock

Skôr, ako sa deti naučia čítať a písať, rozvíja sa ich predčitateľká gramotnosť. 

 

Deti od narodenia spoznávajú jazyk v rôznych jeho podobách – hovoreným slovom, spevom, básničkami, riekankami alebo čítaním kníh. Jazyk, s ktorým sú dennodenne v kontakte, si stále viac uvedomujú, až sa ho časom naučia prirodzene používať. A hoci sa čítať a písať deti učia až v škole, táto zručnosť sa rozvíja už od najútlejšieho veku. Deti omnoho skôr ako nastúpia do školy pochopia, že čítanie a písanie je pre nás zdrojom dôležitých informácií a aj vďaka nemu dokážeme spoznávať okolitý svet. Táto fáza sa nazýva fáza ranej gramotnosti alebo predčitateľská gramotnosť. Dieťa sa počas nej učí vyvodzovať z textov rôzneho charakteru význam. Buduje si schopnosti reagovať na písmená a číslice, na čítaný text, porozumieť mu, zreprodukovať ho, napodobňovať a tiež graficky zaznamenať, čo vidí. Veľkú úlohu pri vývine gramotnosti zohráva dostatočne stimulujúce prostredie v materskej škole alebo doma. Zároveň platí, že pokiaľ nadobudne dieťa dobrú úroveň predčitateľskej gramotnosti, jeho štart v škole býva bezproblémový.

 

Spôsoby, ako pomôcť deťom rozvíjať predčitateľskú gramotnosť

 

1 | Rozširujte slovnú zásobu dieťaťa

Rozvíjanie slovnej zásoby dieťaťa je rozhodujúce, pretože je oveľa jednoduchšie čítať a písať slová, ktoré sú deťom známe. Rodičia môžu deťom pomôcť naučiť sa nové slová tak, že ich učia, ako opísať svet okolo seba. Spoločné čítanie kníh je tiež vynikajúcim spôsobom, ako predstaviť dieťaťu novú slovnú zásobu, ktorá sa nemusí nachádzať v bezprostrednom prostredí dieťaťa.

 

Čo môžete urobiť, aby ste pomohli vybudovať túto zručnosť?

 • Hovorte s dieťaťom pozitívnym spôsobom.
 • Konverzujte s dieťaťom čo najviac.
 • Vysvetľujte dieťaťu význam nových slov.
 • Čítajte si každý deň. V knihách je použitý iný slovník, ako ten, ktorý používate pri bežnom rozhovore.
   

2 | Podporujte lásku ku knihám

Deti, ktoré majú rady knihy, budú prirodzene zvedavé na čítanie a budú tak motivované učiť sa čítať si samy pre seba. Motivácia je dôležitá, pretože naučiť sa čítať je náročné, ale oveľa ťažšie to je, ak je do čítania dieťa nútené, pretože ho to nebaví a nezaujíma. Je potrebné zaistiť, aby dieťa malo ku knihám pozitívny prístup od skorého veku. Kľúčové je preto predstaviť deťom knihy čo najskôr, aby si ich spájali s pozitívnymi emóciami a zaujímali ich.

Mať veľa kníh vo vašej domácej knižnici je dobrý spôsob, ako začať. Môžete čítať novorodencom, dojčatám i batoľatám. Čím skôr začnete deťom čítať, tým lepšie. Detské knihy obsahujú jasné farby a rôzne hmatové prvky na učenie, takže môžete stimulovať rozvoj viacerých zručností naraz.

 

Čo môžete urobiť, aby ste pomohli vybudovať túto zručnosť?

 • Majte z čítania zábavu. Nechajte dieťa pri čítaní otáčať strany.
 • Pri čítaní dieťaťu ukazujte slová, ktoré čítate.
 • Hovorte o čítaní aj keď spolu nečítate. Hľadajte spolu písmená a slová na rôznych miestach vonku.
 • Naučte dieťa, ako narábať s knihou, kedy je kniha hore nohami, na ktorej stránke sa kniha začína, aj že sa číta zľava doprava.

 

3 | Naučte dieťa rozpoznávať písmená

Aby dieťa mohlo čítať slová, musí pochopiť, že slovo sa skladá z jednotlivých písmen. Preto je potrebné, aby vedelo, že písmená sa navzájom líšia, malo by poznať názvy písmen a ich zvuky a vedieť všade rozpoznať písmená.

 

Čo môžete urobiť, aby ste pomohli vybudovať túto zručnosť?

 • Porovnávajte rôzne tvary písmen.
 • Hrajte hry typu meno, mesto, zviera, vec.
 • Všímajte si rôzne druhy písmen („a“ alebo „A“) napríklad v knihách a vysvetlite rozdiel.
 • Hovorte a zároveň kreslite písmená mena dieťaťa.

 

4 | Zamerajte sa na správnu výslovnosť

Písmená znamenajú zvuky. Ak chcete, aby sa vaše dieťa naučilo čítať, musí byť schopné dobre rozpoznávať zvuky pri rôznych písmená. Zamerajte sa aj na spodobovanie.

 

Čo môžete urobiť, aby ste pomohli vybudovať túto zručnosť?

 • Spievajte si piesne.
 • Rozprávajte si básničky.
 • Naučte dieťa jazykolamy.
   

5 | Podporujte rozprávanie

Ak dieťa dokáže samo niečo opísať alebo prerozprávať príbeh, ľahšie chápe aj to, čo číta. Porozumenie čítanému textu je zároveň rozhodujúce, aby dieťa zostalo motivované čítať čo najviac. Rodičia môžu povzbudzovať dieťa, aby hovorilo o tom, čo robilo počas dňa, alebo aby porozprávalo o svojich aktivitách. Kľúčom je zabezpečiť, aby malo dieťa dostatok príležitostí rozprávať.

 

Čo môžete urobiť, aby ste pomohli vybudovať túto zručnosť?

 • Pýtajte sa otvorené otázky, ktoré povzbudzujú vašu spoločnú konverzácie.
 • Hovorte spolu o svojom dni.
 • Pomenujte pocity, udalosti a objekty, ktoré vás obklopujú.
   
Čítajte viac o téme: Čitateľská gramotnosť
Zdieľať na facebooku