Ako vplýva negatívne myslenie na náš mozog?

Úlohou vášho mozgu je učiť sa od zlého, aby vás ochránil v budúcnosti.
Úlohou vášho mozgu je učiť sa od zlého, aby vás ochránil v budúcnosti. / Foto: Unsplash

Prečo trávime toľko času rozmýšľaním nad negatívnymi a bolestivými zážitkami, či situáciami a opakovane si ich v hlave prehrávame? Až 80 % našich myšlienok je negatívnych a až 95 % sú opakovane prehrávané myšlienky. Čím negatívnejší zážitok, tým častejšie sa k nemu vraciame.

 

Váš mozog je nastavený tak, aby si zapamätal a sústredil sa viac na zlé skúsenosti, ako na pozitívne. To bola kedysi evolučná výhoda, ktorá pomohla našim predkom prežiť, a to práve tak, že sa vďaka tomu vyhýbali nebezpečenstvu. Táto negatívna zaujatosť je stále aktívna vo vašom mozgu dodnes a môže stáť v ceste vášmu šťastiu, spôsobovať stres a starosti a poškodiť váš mozog a zdravie.

Úlohou vášho mozgu je učiť sa od zlého, aby vás ochránil v budúcnosti. Tento negatívny mentálny filter ovplyvňuje to, ako reagujete na svet, konáte vo vzťahoch a premýšľate, či hovoríte so sebou. Inými slovami, vytvára vašu realitu.

 

Negatívne myslenie sa vám doslova dostane do mozgu

Váš mozog vytvára a posilňuje neurónové spojenia v závislosti od vašich myšlienok. Ak očakávate najhoršie vo všetkých situáciách, posilňujete tento druh myslenia vo vašom mozgu. Negatívne vzorce myslenia sa stávajú štandardnými cestami pre vaše neuróny. Nakoniec sa môžete ocitnúť v pasci zostupnej špirály úzkosti, stresu, depresie, ktorú váš mozog udržiava v kontinuálnej spätnej väzbe. Ľudský mozog vylučuje neurochemikálie a fyzicky reaguje na myšlienky, ktoré prechádzajú vašou mysľou. Pozitívna sebareflexia, ako napríklad šťastné spomienky a pozitívne myšlienky zvyšujú aktivitu serotonínu vo vašej prefrontálnej kôre.

 

Najčastejšie pasce negatívneho myslenia

Niektoré z najbežnejších vzorov negatívneho myslenia, ktoré môžete poznať sú:

 

Čiernobiele myslenie: „Nikdy nerobím nič správne.“

Čítanie mysle iných: „Všetci kolegovia si myslia, že som nudný.“

Predpovedanie budúcnosti „Nemá zmysel sa ani snažiť. Viem, že tú prácu nedostanem.“

Nadmerné zovšeobecnenie: „Tento vzťah nevyšiel. Nikdy sa s niekým nestretnem.“

Neprimeraná reakcia: „Môj priateľ mi nezdvihol telefón. Určite sa mu niečo stalo.“

Vina: „Šéf sa hnevá, lebo som niečo urobil zle. Ja za to môžem.“

Katastrofizácia: „Určite sa im muselo niečo stať, inak by tu už dávno boli.“

 

Ako zvrátiť negatívne myslenie

1. Buďte si vedomí zvyčajných negatívnych myšlienkových vzorcov

Prvým krokom pri zvrátení negatívnych vzorcov myslenia je uvedomiť si ich. Jedným zo spôsobov, aby ste si uvedomili svoje myšlienky, pocity a reakcie je všímavosť. Nemôžete ovládať náhodné myšlienky, ktoré sa objavia vo vašej mysli. Môžete sa však preskúmať pozastaviť a vybrať si, čo sa s nimi bude diať ďalej.

 

2. Analyzujte svoje myslenie

Oddeľte sa od svojich myšlienok a presvedčení a spochybňujte ich. Analyzujte ich objektívne zo všetkých uhlov. Je to naozaj to, čo si myslíte, alebo je to zdedená viera z vašej minulosti? Skúste na svoje negatívne myšlienky pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Majte v úmysle dať svojej mysli poradenstvo, ako múdry, starostlivý priateľ. Ovládajte ho namiesto toho, aby vás ovládal.

 

3. Je myšlienka nápomocná alebo vás zraňuje?

Opýtajte sa sami seba: „Pomáha mi táto myšlienka alebo mi ubližuje?“ Následne si môžem vedome vybrať takú myšlienku, ktorá je viac podporná alebo pozitívna. Je rovnako jednoduché prísť s myšlienkami, ktoré povzbudzujú a pomáhajú vám dosiahnuť vaše ciele ako tie, ktoré vám nepomáhajú. Musíte si uvedomiť svoje myšlienky a vynaložiť úsilie na posun svojho myslenia.

 

4. Rozhodnite sa

Po pozornom zvážení vašich myšlienok sa vedome rozhodnite, čo si chcete myslieť, ako sa chcete správať, a kým chcete byť. Rozhodovanie nie je jednorazová vec. Je potrebné to ale dodržiavať aj pri drobných negatívnych myšlienkach. Je potrebné na tom pracovať každý deň. Uvedomte si, že každým zastavením či premenou negatívnej myšlienky na pozitívnu to má blahodarný účinok na váš mozog.

 


Zdroj: www.thebestbrainpossible.com
Zdieľať na facebooku