Prečo naučiť deti programovať?

Programovanie môže byť preto pre deti, ktoré trávia čas s technológiami, zmysluplne strávený čas.
Programovanie môže byť preto pre deti, ktoré trávia čas s technológiami, zmysluplne strávený čas. / Foto: Bigstock

Deti vyrastajú s technológiami a je jasné, že svet, ktorý ich čaká sa bez nich už nezaobíde. Programovanie môže byť preto pre deti, ktoré trávia čas s technológiami, zmysluplne strávený čas. Aké pozitíva môže učenie programovania deťom prinášať?

 

Či sa nám to páči alebo nie, naše deti vyrastajú vo svete plnom technológií. Pre ne už sú samozrejmosťou a dôležitou súčasťou ich života. Aj pri technológiách je dôležité, aby deti vedeli, čo stojí za používaním rôznych technológií, či pozeraním rozprávok a videí. Aby si uvedomili, že aj oni môžu vytvárať rôzne programy, videá či hry a zhmotňovať tak príbehy, ktoré majú vo svojich predstavách.

Deti sa najrýchlejšie učia jazyk, kým sú malé a programovanie je príbuzné učeniu sa novému jazyku. Skoré oboznamovanie sa s princípmi programovania môže zmeniť spôsob, akým dieťa rozmýšľa. Vo veku 7 až 8 rokov majú deti dostatočne vyvinuté logické a kritické myslenie, ktoré je potrebné na programovanie. Už deti mladšie ako 10 rokov môžu vytvoriť program, ktorý dosahuje profesionálnu kvalitu.

 

Aké sú výhody učenia sa programovať v skorom veku?

1. Kreativita

Programovanie využíva vo veľkej miere kreativitu. Programovaním si dieťa vie vytvoriť vlastnú počítačovú hru, animáciu alebo interaktívne digitálne umelecké dielo. To zahŕňa tvorbu vlastného dizajnu, grafiky, animácie, vlastný príbeh, ale najmä možnosť zhmotniť svoj imaginárny svet a postavy.

 

2. Riešenie problémov

Programovaním sa dieťa naučí jeden veľký problém rozdeliť na menšie a ľahšie riešiteľnejšie problémy, ktoré potom odstráni postupne.

 

3. Logické myslenie

Logické myslenie je pri programovaní nevyhnutné. Vďaka tomu dokážu lepšie porozumieť logike a správne používať výrazy, podmienené a iné logické vyhlásenia a vety.

 

4. Predvídanie problémov

Pri programovaní sa deti naučia ako zvládať chyby, predvídať problémy, ktoré sa pravdepodobne objavia a precíznym napísaním kódu zabránia ďalším chybám.

 

5. Algoritmické myslenie

Algoritmické myslenie je schopnosť definovať jasné kroky na vyriešenie problému alebo úlohy. Umožňuje deťom rozkladať úlohy na drobné a uvažovať o riešeniach krok za krokom.

 

6. Vytrvalosť

Deti sa naučia vytrvať, ak to, čo tvoria, nefunguje tak, ako by si želali. Sú nútení analyzovať čo nefunguje, nájsť dôvod a zistiť, ako ho opraviť.

 

S akými nástrojmi začať?

V minulosti sa objavilo už niekoľko pokusov o vývoj špeciálnych jazykov uľahčujúcich prvé kroky pri vyučovaní dieťaťa. Medzi najznámejšie patrí korytnačia grafika. Prvý a u nás veľmi populárny jazyk bol „Karel the Robot“ navrhnutý v roku 1981 Richardom Pattisom ako úvod k vysokoškolským prednáškam o jazyku Pascal. Robot dostal meno podľa českého spisovateľa Karla Čapka. V súčasnosti je už takýchto jazykov, ktoré sú vytvárané pre deti viac.

 

Scratch

Tento nástroj vytvorili na americkom MIT. Umožňuje deťom vytvárať príbehy, animácie alebo hry. Je dostupný v 40-tich jazykoch vrátane slovenčiny. Začína sa s programovaním rôznych pohybov kocúra a postupne sa dieťa dostáva k zložitejším algoritmom. Je možné si ho  zadarmo stiahnuť . Ale je dostupný aj v online verzii, kde je možné zdieľať výtvory, čo môže byť pre deti inšpiratívne. Na začiatok je vhodné si stiahnuť príručku Začíname so Scratchom.

 

Scratch junior

Scratch Junior je vizuálny programovací jazyk, ktorý vznikol z jazyka Scratch pre deti, ktoré ešte nevedia písať. Prostredie tejto aplikácie má veľmi jednoduché rozhranie a dá sa využiť už  pre deti od materskej škôlky. Obsahuje len základné príkazy a slúži k jednoduchému úvodu do programovania. K dispozícii sú základné príkazy pre pohyb (krok, otočenie,..), príkazy pre výstup (reč, rôzne zvuky), cyklus  a jednoduché podmienky.

 

Kodu Game lab

Kodu game Lab je vizuálny programovací jazyk od spoločnosti Microsoft, vytvorený špeciálne pre tvorbu hier. Je navrhnutý tak, aby vďaka jednoduchému ovládaniu bol prístupný pre deti a umožňuje tak vytvárať hry aj bez znalosti programovania. 

Spoločnosť Microsoft Česká republika a Slovensko organizuje každý rok súťaže v programovaní Kodu CUP pre všetky ročníky základných škôl. Cieľom súťaže je prebudiť v deťoch kreativitu, podporiť algoritmické myslenie, rozvíjať ich fantáziu a kriticky myslieť pri vytváraní hier.

 

Deti to k technológiám prirodzene ťahá, preto je na rodičoch, aby ich podporili a rozšírili tak ich schopnosti a znalosti, ktoré určite využijú aj v dospelosti. Programovaním sa z klasického konzumenta technológií z dieťaťa stane ich tvorca. Navyše je predpoklad, že práve táto oblasť bude naďalej výborne platená aj v budúcnosti. Čo začne v detstve ako zábava, môže prerásť do zaujímavej kariéry.

Zdieľať na facebooku