Ako vychovať dobrého digitálneho občana?

Dospelí by mali povzbudzovať deti, aby sa správali zodpovedne a stali sa uvedomelými digitálnymi občanmi.
Dospelí by mali povzbudzovať deti, aby sa správali zodpovedne a stali sa uvedomelými digitálnymi občanmi. / Foto: Bigstock

Digitálny svet a fyzický svet sú si viac podobné, ako si ľudia myslia. Internet nám v mnohých ohľadoch skvalitnil a uľahčil život, no vytvoril aj nové problémy. Dospelí by mali povzbudzovať deti, aby sa správali zodpovedne a stali sa uvedomelými digitálnymi občanmi.

 

Čo to znamená byť dobrým digitálnym občanom?

Digitálny občan je osoba, ktorá rozvíja svoje zručnosti a znalosti na efektívne využívanie internetu a digitálnych technológií. Používa digitálne technológie a internet primeraným a zodpovedným spôsobom, aby sa zapojil do fungovania spoločnosti. Za digitálneho občana možno považovať každého, kto používa moderné digitálne technológie. 

Dobrý digitálny občan však chráni svoje osobné údaje a zaobchádza s ostatnými s rešpektom či už uverejňuje príspevky na sociálnych sieťach, posiela e-maily alebo komentuje online diskusiu. Praktizovanie dobrého digitálneho občianstva robí náš online svet príjemnejším miestom pre každého. Dobrý digitálny občan je tiež niekto, kto je informovaný o rôznych problémoch, ktoré prinášajú technológie. Preto je také dôležité vyučovať digitálne občianstvo nielen v školách, ale začať treba čo najskôr už v rodinách. Povzbuďte svoje dieťa, aby sa v online prostredí správalo rovnako slušne ako v reálnom  živote pomocou týchto piatich tipov.

 

1. Zanechajte pozitívnu digitálnu stopu.

Používanie sociálnych médií a internetu môže mať pozitívne aj negatívne účinky. Je potrebné vysvetliť deťom a študentom, že čokoľvek, čo uverejnia bude navždy spájané s ich menom a ľahko prístupné každému. Prieskum z roku 2016 zistil, že až 70 percent zamestnávateľov používa sociálne médiá na preverenie kandidátov pred prijatím do zamestnania, a až 54 percent opýtaných zamestnávateľov uviedlo, že sa rozhodli neprijať kandidáta na základe obsahu nájdeného na ich profile na sociálnych médiách. Ak sa už žiaci a študenti naučia, ako byť dobrými digitálnymi občanmi, ich online aktivity nebudú prekážkou pri začiatkoch ich kariéry.

 

2. Predvídajte

Anonymita internetu vedie mnohých k tomu, že ignorujú alebo zabúdajú na dôsledky toho, čo napíšu pred uverejnením alebo odoslaním. Bez ohľadu na nastavenia ochrany osobných údajov musia študenti predpokladať, že všetko, čo robia na sociálnych médiách, je verejné a že všetko, čo uverejnia, je možné spätne vysledovať. Zakaždým, keď niečo zdieľajú online, mali by predpokladať, že rodič, učiteľ alebo potenciálny zamestnávateľ to jedného dňa môže nájsť pomocou vyhľadávania.

 

3. Buďte vždy milí (a povzbudzujte ostatných, aby boli tiež milí)

Kyberšikana je skutočný problém. Namiesto urážania alebo obťažovania rovesníka zoči-voči sa študenti obracajú na sociálne siete. Študenti sa musia v online prostredí naučiť správať sa k sebe s rovnakým rešpektom ako osobne. Mali by sme študentom pripomenúť, aby si dvakrát premysleli, než čokoľvek zverejnia online. Vždy, keď na internete spomenú niekoho iného, mali ​​by si položiť nasledujúcu otázku: Ako by som sa cítil, keby o mne uverejnil niekto to isté? Úlohou rodičov a opatrovníkov je naučiť deti premýšľať o tom, ako ich príspevky vyzerajú pre ostatných. 

 

4. Vyhnite sa nevhodným materiálom

Posielanie správ so sexuálnym podtextom (tzv.„sexting“) je riskantné správanie, ktoré však mnohí dospievajúci robia. Podľa nedávneho prieskumu Drexel University 54 percent vysokoškolákov priznalo, že posielali alebo dostávali „sexuálne explicitné textové správy alebo obrázky“ pred dovŕšením 18. roku života. Je potrebné vysvetliť študentom, že keď niekomu pošle študent obrázok alebo video, už ho viac nemá pod kontrolou. Nielenže to vytvára trvalý digitálny záznam, ale prijímajúca strana si s ním navyše môže robiť, čo chce. Najlepší spôsob, ako proti tomu bojovať, je porozprávať sa so študentmi o možných právnych a sociálnych rizikách spojených s týmto nevhodným správaním.


 

5. Nekradnite

Keďže online informácie sú dnes už veľmi ľahko dostupné, študenti musia byť mimoriadne opatrní, pokiaľ ide o plagiátorstvo alebo iné privlastňovanie si niekoho práce nezákonným alebo nevhodným spôsobom. Nielenže sa za podvádzanie považuje odovzdanie papierovej alebo domácej úlohy s použitím slov alebo myšlienok prevzatých z iného zdroja (náhodne alebo zámerne), ale v niektorých prípadoch to môže byť považované za trestný čin, ktorý sa trestá zákonom. Aby sa predišlo plagiátorstvu, študenti by mali mať aktuálne informácie o akomkoľvek inom spôsobe uvádzania citácií. Mali by si tiež zvyknúť pripísať každý zdroj, aj keď ide o malý nezávislý blog. Táto rada sa neobmedzuje len na slová a myšlienky – videá, hudba a obrázky sú tiež majetkom ich pôvodných tvorcov a študenti musia dostať povolenie alebo poskytnúť vhodnú citáciu, aby ich mohli akýmkoľvek spôsobom použiť. Aj keď študenti zverejňujú fotografie, ktoré nasnímali s inými osobami na sociálnych sieťach, je slušné najskôr požiadať o povolenie. 

 

Udržiavanie zdravej a pozitívnej online prítomnosti na webe pomôže vášmu dieťaťu vyhnúť sa problémom so zákonom, s rovesníkmi, učiteľmi, ale aj s potenciálnymi šéfmi v neskoršom období.

Zdieľať na facebooku