Štúdium na vysokej škole v zahraničí. Ktorú krajinu si vybrať?

Štúdium v zahraničí je ťažkou voľbou. Pre väčšinu absolventov zahraničných škôl však bolo pozitívnym životným rozhodnutím.
Štúdium v zahraničí je ťažkou voľbou. Pre väčšinu absolventov zahraničných škôl však bolo pozitívnym životným rozhodnutím. / Foto: Shutterstock

Výber a odchod na vysokoškolské štúdium do zahraničia je veľmi ťažkým rozhodnutím pre mnohých študentov. Prežiť niekoľko rokov v cudzej krajine s inými zvykmi, úplne sám bez rodiny a kamarátov, sa môže zdať stresujúce, no takýto pobyt obohatí každého študenta o nenahraditeľné skúsenosti. Pri výbere vysokej školy v zahraničí zohráva úlohu mnoho faktorov ako sú napríklad financie, jazyk výučby alebo kvalita vzdelávania v danej krajine.

 

Financovanie vysokoškolského štúdia v zahraničí

Vedeli ste, že vysokoškolské štúdium v zahraničí nemusí byť finančne náročné? V prípade, že získate plne hradené štipendium (toto štipendium hradí vaše školné v plnom rozsahu, aj vaše bežné výdavky na stravu, ubytovanie a transport), vyjde vás zahraničné štúdium omnoho lacnejšie ako štúdium na Slovensku. V zahraničí je veľa možností, ako získať takéto štipendium. Ponúkajú ho doknca aj samotné univerzity. Zoznam štipendií nájdete aj na stránkach ako scholarshipportal alebo scholars4del.

 

Ak by vám šťastie neprialo pri získaní takéhoto štipendia, mnohé krajiny poskytujú študentom takzvané nekomerčné pôžičky na štúdium. V niektorých krajinách dokonca môžete študovať úplne zadarmo. Z dôvodu takýchto výhodných podmienok na štúdium sú pre slovenských študentov veľmi populárne napr. krajiny ako Dánsko a Veľká Británia. „Za posledné roky zaznamenávame najväčší záujem o vysokoškolské štúdium v Dánsku a Veľkej Británii. Dánsko je zaujímavé najmä vďaka tomu, že štúdium je pre slovenských študentov, rovnako ako pre domácich, bezplatné. Veľká Británia má zase iné výhody, ako napr. veľmi široký výber študijných odborov, vynikajúco vybavené univerzity, nižšie životné náklady ako v Dánsku, a v neposlednom rade možnosť financovať bakalárske štúdium nekomerčnou študentskou pôžičkou,“ vysvetlila pre portál eduworld.sk Maria Kovacs z agentúry Interstudy. V krajinách EÚ sa poplatky za vysokoškolské štúdium líšia. Zatiaľ čo niektoré krajiny ponúkajú  štúdium úplne zadarmo alebo za pár stovák ročne, v niektorých krajinách sa môžu poplatky vyšplhať až na pár tisíc ročne.

 

 

Prečítajte si tiež článok s cennými radami odborníkov o štúdiu v zahraničí.

 

Prehľad poplatkov za vysokoškolské štúdium v EU

Rakúsko

V Rakúsku sa výška školného pohybuje od 600€ do 1500€ ročne. Každý študent musí zaplatiť na začiatku semestra poplatok vo výške 16.89€, ktorým sa zapisuje do rakúskej študentskej únie.

 

Dánsko

Ak pochádzate z EÚ, môžete v tejto krajine študovať úplne zadarmo. Pre zahraničných študentov, ktorí nie sú obyvateľmi štátov EÚ, je štúdium spoplatnené vo výške od 6000€ do 16000€ ročne. V Dánsku môžete získať aj rôzne štipendiá.

 

Fínsko

Fínsko má takisto bezplatné bakalárske a doktorandské štúdium pre študentov pochádzajúcich z EÚ, ale aj pre študentov prichádzajúcich z iných krajín. Výnimku tvorí program Erasmus Mundus, kde sa školné pohybuje od 3000€ - 20000€. Avšak aj na tento program vedia študenti získať rôzne granty a štipendiá.

 

Francúzsko

Najpopulárnejšou krajinou pre zahraničných študentov je azda Francúzsko. Školné na verejných univerzitách je veľmi prijateľné a pohybuje sa od 200€ do 650€ ročne.

 

Nemecko

Nemecko je jedna z krajín, ktorá má top univerzity a neúčtujú si skoro žiadne školné. Univerzity môžu pýtať od študentov maximálne školné len do výšky 1000€ ročne. Administračný poplatok sa pohybuje od 50€ do 200€ za semester a ten pokrýva verejný transport a iné študentské služby.

 

Holandsko

V Holandsku sa školné pohybuje okolo 1 900€ pre študentov z EÚ. Študenti tu môžu požiadať taktiež o nekomerčnú pôžičku.

 

Nórsko

Vysokoškolské štúdium v Nórsku je zadarmo, na každý semester musia študenti zaplatiť poplatky vo výške od 39€ do 79€. Každý študent dostane študentskú kartu, na ktorú môžu cestovať zadarmo, majú zdarma zdravotné poistenie, ako aj zľavy na rôzne kultúrne aktivity a eventy. Súkromné univerzity sú v Nórsku spoplatnené.

 

Švédsko

Vo Švédsku zaplatia študenti za ročné školné zhruba od 9000€ do 15 750€. Avšak študenti môžu získať rôzne granty alebo štipendiá.

 

Veľká Británia

Anglické univerzity majú dva druhy školného. Jeden pre domácich študentov a študentov pochádzajúcich z EÚ a druhý typ školného je pre zahraničných študentov. Domáci študenti a študenti z EÚ zaplatia za štúdium zhruba od 3 500₤ do 9 000₤. Zahraniční študenti zaplatia omnoho vyššie školné a to od 3 500₤ do 18 000₤. Anglicko je najpopulárnejšou krajinou pre vysokoškolské štúdium pre slovenských aj zahraničných študentov. Výhodou je to, že študenti študujú v anglickom jazyku a na školné si môžu požiadať o nekomerčnú pôžičku. Podľa Marie Kovacs z Interstudy je v Anglicku možné financovať celé školné nekomerčnou študentskou pôžičkou, ktorú študenti splácajú až po prekročení určitej hranice príjmu. Wales naviac poskytuje študentom z EÚ grant na 2/3 školného, zostávajúcu tretinu je možné financovať študentskou pôžičkou za rovnakých podmienok, ako v Anglicku.

 

Jazyk výučby

Skoro každá univerzita ponúka rôzne predprípravné a jazykové programy. Napríklad na portáli preparationcoursesportal nájdete prípravné kurzy na zahraničné univerzity.  Ak si potrebujete zdokonaliť vaše jazykové znalosti, pomôže vám aplikácia Duolingo alebo vzdelávacie weby zdarma. Svoju jazykovú úroveň si môžete otestovať na languagelearning.

 

Kvalita vysokých škôl v jednotlivých krajinách

V Európe máme veľmi kvalitné univerzity. Tie najkvalitnejšie sú snáď v Nemecku a Veľkej Británii. Do prvej 50-tky top univerzít sa podarilo dostať aj našim susedom, a to Karlovej Univerzite v Prahe. Pozrite sa na najlepších 50 univerzít v Európe.


1     University of Cambridge,
2     University of Oxford
3     Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
4     University of Edinburgh
5     University College London
6     Universität Wien
7     University College Utrecht
8     Universiteit Utrecht
9     University of Manchester
10     Freie Universität Berlin
11     Technische Universität Berlin
12     University of Notre Dame
13     University of Leeds
14     Helsingin yliopisto
15     Humboldt-Universität zu Berlin
16     University of Glasgow
17     Universitetet i Oslo
18     University of St Andrews
19     Katholieke Universiteit Leuven
20     Nottingham Trent University
21     The Open University
22     Universität Hamburg
23     University of Southampton
24     Ludwig-Maximilians-Universität München
25     Technische Universität Wien
26     École Polytechnique Fédérale de Lausanne
27     Newcastle University
28     Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
29     Universidad Complutense de Madrid
30     Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
31     University of Warwick
32     Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
33     University of Nottingham
34     Rijksuniversiteit Groningen
35     Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
36     Universität zu Köln
37     Linköpings universitet
38     London School of Economics and Political Science
39     Alma Mater Studiorum Università di Bologna
40     Université de Genève
41     Universiteit Twente
42     Technische Universität Dresden
43     Univerzita Karlova v Praze
44     Universidad de Barcelona
45     Westfälische Wilhelms-Universität Münster
46     Universität Bern
47     Uppsala universitet
48     Universität des Saarlandes
49     University of York
50     Technische Universiteit Eindhoven

 

Ak vás zaujíma, aké sú najnavštevovanejšie univerzity Slovákmi v Európev rámci programu Erasmus, pozrite si detailný článok so zoznamom zahraničných univerzít.

 

 

Čítajte viac o téme: Štipendiá, Štúdium v zahraničí
Zdieľať na facebooku