Ako si uchovať optimizmus a pozitívnu energiu?


 

Pozitívna energia predstavuje pohodu, chuť, náboj, trpezlivosť a húževnatosť. Pozitívna energia a optimizmus  sú  kľúčom k úspechu. Optimisti  s chuťou začínajú svoju prácu, trpezlivo pracujú na plnení jednotlivých úloh a s určitou dávkou energie ju aj dokončia. A ak aj niečo nevyjde na sto percent, z nedostatkov si berú ponaučenie a otvorení sú aj konštruktívnej kritike. Oni dobre vedia, že vďaka nej sa najviac učia a že len vďaka nej v budúcnosti úlohy splnia ešte lepšie. Pozitívni ľudia sú predurčení k úspechu. Je to hlavne tým, že to, čo robia, robia radi. A to, čo robia radi, robia aj často. A keď človek niečo robí často, tak sa v tom neustále zdokonaľuje. Zo svojho zdokonaľovania má, samozrejme, radosť. A tak to ide dokola. Optimisti je zameraní na dosiahnutie cieľa a hľadanie riešení. K problémom sa stavajú konštruktívne a realisticky.

Pozitívne myslenie znamená objavenie jednoduchého tajomstva, ktoré spočíva v tom, že vo  väčšine vecí sa skrýva niečo pozitívne. Základom pozitívneho myslenia je pozitívne bilancovanie spočívajúce v tom, že človek je vďačný za všetko dobré, čo sa mu podarilo v živote uskutočniť. Jednoducho sa človek zameria na pozitívne body v doterajšom živote. Nemyslí na všetko to, čo ešte nemá, ale hlavne na to, čo už má a čo dosiahol. Na toto by sme mali myslieť hlavne večer pred spaním. Nabijeme sa tak pozitívnou energiou, ktorú spánok počas noci ešte viac znásobí.

Tiež je dôležité vedieť odhodiť strach, ktorý často vedie k pasivite a neúspechom. Životný optimizmus a viera vo vlastné sily dokážu zázraky. Dokážu dokonca zlepšiť, skvalitniť a predĺžiť život.

Ale aj keď je človek presvedčený o výhodách spomínaného postoja, môže sa dostať do situácie, ktorá na neho pôsobí nepríjemne a má čo robiť, aby si dokázal uchovať svoje pôvodné naladenie. Negatívnych situácií v práci, v škole, ale aj v rodine je každý deň neúrekom, a tak aj ten najväčší optimista sa dostáva do zlomových situácií, ktoré akoby chceli overiť, či to so svojím optimistických naladením myslí naozaj vážne.

Ako si teda zachovať rovnováhu, nedať sa vtiahnuť do nepríjemných situácií a snažiť sa uchovať si svoj optimizmus a pozitívny postoj?

 

1. Nereagujte na veci, ktoré nemáte možnosť ovplyvniť.

Človek by sa mal učiť  hospodáriť  so svojou fyzickou aj psychickou silou. Na čo je dobré vyčerpať si sily na niečo, čo v žiadnom prípade nemôžete ovplyvniť? Pozrite sa len po okolí, koľko ľudí sa zbytočne rozčuľuje nad prehratými hokejovými či futbalovým zápasmi, rôznymi podvodmi, klamstvami a nespravodlivosťou? Ľudia tiež  zbytočne plytvajú energiou aj vtedy, keď chcú iných zmeniť na svoj obraz. V tomto prípade sa snažia o niečo, čo nielenže nemá žiadny zmysel, ale čo sa nakoniec môže otočiť aj proti nim. Čo môže človek  stopercentne ovplyvniť? Jedine sám seba.

 

2. Nezaoberajte sa zbytočne minulosťou.

Minulosť nám slúži hlavne na to, aby sme sa z nej poučili a zbytočne nerobili chyby, ktorých sme sa dopustili. Ono je to niekedy naozaj veľmi ťažké, ale dá sa aj v tomto smere posúvať ďalej. Za zlé skutky z minulosti by sa človek nemal trestať negatívnymi pocitmi, ale radšej si odpustiť. Aj v prípade, že nám niekto ublížil, lepšie je dotyčnej osobe odpustiť, ako v duchu na ňu niekoľko rokov nadávať. Niekedy práve vďaka takémuto činu získavame do života najlepších priateľov. Spomienky na minulosť by mal byť akousi pomôckou na porovnávanie toho, čo bolo a čo je v súčasnosti.

 

3. Tešte sa s úspechov iných ľudí.

Psychológovia už dávno prišli na to, že jedným z dominantných aspektov odčerpávania pozitívnej energie je závisť. Málokto sa vie úprimne tešiť z úspechov iných. O to viac vie závidieť, ohovárať, klebetiť, vymýšľať si príbehy o tom, prečo práve dotyčný človek bol úspešný a čo alebo kto mu k úspechu dopomohol. Tento začarovaný kruh k ničomu nevedie. Lepšie je úprimne sa tešiť z úspechov iných, motivovať sa ich krokmi a snažiť sa byť tiež úspešným človekom.

 

4. Nesťažujte sa neustále.

Hovorí sa, že ak príliš dlhú dobu rozprávame o svojom probléme, každému sa sťažujeme a všetky rozhovory sa točia iba okolo nás, neveští to nič dobré. Ľudia nám väčšinou aj tak nevedia pomôcť, budeme si s tým musieť poradiť sami, ale čo je najhoršie, neustálym sťažovaním sa prichádzame o vzácnu energiu, ktorú by sme mohli lepšie využiť pri riešení konkrétneho problému. Najlepšie je svoju myseľ aj v takejto situácie odpútať od problému a zamerať sa na to, ako  by sa to dalo urobiť iným spôsobom, ako by to mohlo byť lepšie a podobne. Aj skutočné priateľstvo by malo byť hlavne o tom, že svojho priateľa nasmerujeme pozitívnym smerom a pomáhame mu odraziť sa od dna a začať kráčať po cestičke, ktorá ho dovedie až k vyriešeniu problému.

 

5. Nemyslite neustále na svoje postavenie, úspech, kariéru a dôležitosť.

Ľuďom je akosi prirodzene dané, že túžia byť vážení, úspešní a dôležití. Pre tento pocit dokážu minúť tisícky eur alebo urobiť aj zúfalé činy. Pocit dôležitosti, pomocou ktorého si denne utvrdzujeme svoje ja, dá  zabrať a je to silný odčerpávač energie. Často ide však len o akúsi povrchnosť. Veď skutoční priatelia nás určite nemajú radi kvôli nášmu majetku, autu  alebo titulu. Pred nimi predsa nemusíme hrať hru na dôležitosť a za každú cenu zapôsobiť. A ak je to tak, tak to nie sú skutoční priatelia.

 

Každý deň sa každý z nás môže stretnúť s množstvom negatívnych situácií alebo s ľuďmi, ktorí práve nemajú svoj najpozitívnejší deň a do svojho pocitu túžia namočiť aj nás. Myslím si však, že ak človek systematicky kráča za nejakým pozitívnym cieľom, do svojej práce vkladá srdce a snaží sa denne vykonávať aspoň jeden dobrý skutok pre ostatných, takýto človek má veľkú šancu žiť s optimizmom a pozitívnou energiou aj napriek občasným úskaliam, ktoré život prináša.

 


Zdroj: Brendon Burchard: Životný náboj

Zdieľať na facebooku