5 krokov, vďaka ktorým môžete pomôcť pasívne agresívnym ľuďom

Pasívna agresivita je stav, kedy je človek vnútorne naštvaný, bez toho aby sa tak navonok správal. Nevie, ako sa svojím hnevom pracovať, a tak ho radšej potlačí a klame nielen svojmu okoliu, ale aj sám sebe o tom, že tieto emócie má.
Pasívna agresivita je stav, kedy je človek vnútorne naštvaný, bez toho aby sa tak navonok správal. Nevie, ako sa svojím hnevom pracovať, a tak ho radšej potlačí a klame nielen svojmu okoliu, ale aj sám sebe o tom, že tieto emócie má. / Foto: Bigstock

Ľudská agresivita a zlosť je fenomén, ktorý je v nás zasiaty už odpradávna a má priamy dopad na jednotlivca a aj celú spoločnosť. Po celé stáročia je dôvodom sporov, ba dokonca vojen. Hoci žijeme v 21. storočí, máme za sebou množstvo objavov, žijeme v rozvinutej spoločnosti a máme nekonečné množstvo možností pracovať na sebe, s agresivitou sa stretávame aj dnes.

 

Pod pojmom agresívne správanie rozumieme nepriateľské až deštruktívne správanie sa jednotlivca alebo skupiny ľudí voči inému človeku, sebe samému, zvieraťu alebo neživým premetom s cieľom ublížiť. Neoddeliteľnou súčasťou agresivity je úmysel. Vždy sa jedná o zámerné správanie zapríčinené viacerými faktormi a prejavuje sa rôzne. Niekedy je ťažké odlíšiť hnev, zlosť a agresivitu. Čím sa od seba líšia? Hnev a zlosť sú  krátkodobé emočné stavy, ktoré sú fyziologickou súčasťou zastrašujúceho a výhražného správania. Hnev alebo zlosť trvajú v priemere od pár minút až po hodiny. Sú typické náhlym vznikom ako reakcia organizmu na nejaký negatívny podnet, silnou intenzitou prežívania a chaotickým priebehom. Vznikajú v kritických situáciách pod silným tlakom. Základnou podstatou je vnútorný konflikt. Ak je sprevádzaný zmenami organizmu ako napríklad sčervenanie v tvári (zblednutie), zrýchlené dýchanie, zrýchlená srdcová činnosť či psychomotorický nepokoj, hovoríme o výbuchu zlosti. Agresia je stav mysle v čase, kedy sa jedinec navonok prejavuje agresívne. Ide o správanie, ktoré je možné pozorovať, pretože je zjavné, úmyselné a deštruktívne.

 

Ako sa prejavuje pasívna agresivita?

Pasívne agresívne správanie je pasívna obštrukcia, vyhýbanie sa alebo pasívny vzdor v medziľudských vzťahoch alebo aktivitách. Je to prenikavá osobnostná črta, ktorá sa prejavuje negatívnym postojom, popieraným vzdorom v medziľudských alebo pracovných situáciách. Je to často naučená bezmocnosť, tvrdohlavosť alebo hnev. A práve tieto prejavy môžu poukazovať na pasívne agresívne správanie. Je to obranný mechanizmus a väčšinou iba z časti vedomý.

 

Znaky pasívnej agresie

 • dvojzmyselnosť
 • chronická roztržitosť a meškanie
 • tendencia sťažovať sa
 • neschopnosť prejavovať nepriateľstvo alebo hnev
 • strach z autority
 • strach zo súťaženia
 • strach zo závislosti
 • strach z dôvernosti
 • vymýšľanie si ospravedlnení
 • strácanie predmetov
 • klamanie
 • obštrukcionizmus
 • odkladanie povinností
 • sarkazmus
 • tvrdohlavosť
 • mrzutosť

 

Pasívna agresivita je stav, kedy je človek vnútorne naštvaný, bez toho aby sa tak navonok správal. Nevie, ako sa svojím hnevom pracovať, a tak ho radšej potlačí a klame nielen svojmu okoliu, ale aj sám sebe o tom, že tieto emócie má. Pasívne agresivita má dve zložky: hnev a vyhýbanie sa konfliktu. Všetci vieme, že hnev (rozrušenie, frustráciu, podráždenie) nie je nikdy dobré potláčať. Pasívne agresívny človek sa neustále vyhýba konfliktu a situáciám, kedy by sa mohol cítiť neschopný. Dôvodov na to má hneď niekoľko. Príčinou vzniku pasívnej agresie môže byť napríklad výchova, kde priame prejavy emócií neboli vítané alebo boli priamo potlačované. V takomto prostredí človek cíti, že nemôže prejaviť svoje skutočné emócie, a tak začína hľadať spôsoby, ako emócie zvládnuť inak. Pasívne agresívni jedinci sa naučili, že nie je v poriadku byť naštvaný. Musíme tiež rozlišovať medzi pasívne agresívnym správaním a pasívne agresívnou osobnosťou. Pasívne agresívne správanie je vonkajším potlačeným prejavom človeka a dá sa zmeniť. Pasívne agresívna osobnosť má spomínané prejavy v sebe hlboko zakorenené.

 

Otázky, ktoré pomáhajú zistiť, či ide o pasívne agresívneho človeka

Existujú otázky, na ktoré keď človek odpovie ÁNO, prezrádzajú, že ide o pasívne agresívneho človeka. Sú to tieto otázky:

 • Vyhýbam sa ľuďom, na ktorých som nahnevaný/á?
 • Som často nespokojný/á s ľuďmi okolo mňa?
 • Odkladám úlohy preto, aby som potrestal/a ostatných?
 • Bola niekedy zlosť tým hlavným dôvodom, prečo som sa s niekým prestal/a baviť?
 • Používam sarkastické vtipy, aby som sa vyhol/vyhla rozhovorom o povinnostiach a dôležitých témach?

 

Ako zvládnuť situáciu, keď sa stretnete s pasívne agresívnym človekom? 

Návod, ako sa vysporiadať s človekom, ktorý je pasívne agresívny, ponúka napríklad klinická pychologička Ellen Hendriksen. Podľa nej je veľmi dôležité týmto ľuďom pomáhať nielen odhlaiť ich problém, ale pokiaľ sa dá, pomocou určitých stratégií im aj pomôcť. 

 

1. Poukážte na jeho negatívne správanie

Možno máte v rodine človeka, ktorý je pasívne agresívny. Všetci ich okolo seba máme niekoľko. Ak sa dostanú do situácie, ktorá je pre nich stresujúca, zvyčajne sa prejavujú rovnakým správaním, aby sa vyhli riešeniu konfliktných situácií. Prevrátia očami, otočia sa partnerovi chrbtom a odídu alebo použijú sarkastickú poznámku. Hlavne kvôli neriešeniu situácie často cítia hnev a veľmi kvôli tomu trpia. Nevedia, ako majú konflikt riešiť. A práve z dlho potlačovanej pasívnej agresie sa môže u týchto ľudí vyvinúť silná nenávisť. Ak chcete niekomu s týmto problémom pomôcť, pri vhodnej príležitosti ho motivujte k tomu, aby začal svoje problémy riešiť. Vysvetlite mu, že riešením sa môže vyhnúť ešte väčším problémom, ktoré veľmi často súvisia so zdravím.

 

2. Hovoriť o svojich emóciách je správne

Pasívne agresívni ľudia sa boja, že na nich budete kričať, odmietnete ich či v najhoršom ich prestanete milovať, ak prejavia svoj potlačený hnev. Skrátka sa obávajú, že budete na ich zlosť reagovať oveľa silnejšími emóciami. V takejto situácii je vhodné sa riadiť nasledujúcim pravidlom: Vždy dajte pasívne agresívnym ľuďom najavo, že by ste o ich problémoch radi počuli, že chcete poznať ich emócie a že je to oveľa lepšie, ako to, keď si sami musíte domýšľať, čo sa asi deje v ich vnútri. Je tiež dôležité ich uistiť, že aj prejav hnevu je prirodzený. Ak nebudete na potlačované emócie pasívne agresívneho človeka reagovať alebo ich budete úplne ignorovať, je to najhoršie, čo môžete urobiť. Ak ho necháte „vychladnúť" a budete si myslieť, že vašu pomoc nechce a vysporida sa s tým sám, verte, že pasívne agresívneho človeka to v jeho správaní len podporí a žiadna zmena v jeho živote nenastane. Buď vám bude tvrdiť, že už nič necíti, alebo sa bude snažiť presunúť vlastnú zlosť a zodpovednosť na druhého.

 

3. Buďte empatickí

U niektorých ľudí je pasívna agresivita tak zakorenená, že predstavuje jediný spôsob, ako vnímať svet a vysporiadavať sa s ním. Ich odmietanie zodpovednosti je spojené s pocitom, že nie sú v niečom dobrí. A tak sa snažia zodpovednosti vyhnúť, aby v niečom nezlyhali. Pasívne agresívny človek sa tiež veľmi rád hrá na obeť. Tým sa opäť zrieka svojej zodpovednosti a akéhokoľvek možného prejavu hnevu alebo konfliktu s niekým. To najlepšie, čo môžete urobiť, ak chcete týmto ľuďom pomôcť, je začať sa správať empaticky. Prijmite ich takých, akí sú. Dajte im najavo, že stojíte na ich strane a chápete ich vnútro.

 

4. Naučte ich prijímať zodpovednosť

Ľudia, ktorí sú pasívne agresívni po dlhšiu dobu, sa tak správajú aj z toho dôvodu, lebo im to prináša prospech. Ak sa raz správali ako obeť, okolie ich ľutovalo a nič už po nich nevyžadovalo, a tak dosiahli svoj cieľ a urobia to znova. Ak im však chcete pomôcť, mali by ste ich motivovať k tomu, aby ste ich udržali v tom, aby si plnili svoje povinnosti. Veľakrát vám bude pripadať, že by bolo jednoduchšie ich zachrániť alebo určitú povinnosť za nich vykonať. To ale práve chcú. Prijmite ich výhovorku, ale povedzte im, že by sa mali pokúsiť situáciu vyriešiť sami.

 

5. Pochváľte ich za pozitívnu zmenu, ktorú urobili

Ak pasívne agresívny kolega nabudúce príde na schôdzku včas, skúste namiesto sarkastického úsmevu a zádrapčivej poznámky povedať radšej s veľkým úsmevom: „Som veľmi rád, že si prišiel včas.“ Nájdite správne slová chvály, ktoré budú zároveň signálom toho, že jeho minulé správanie nebolo v poriadku a že ste radi, že už je to lepšie.

 

Pasívne agresívni ľudia sú rovnakí ako všetci ostatní. Chcú lásku a uznanie. Občas je ťažké ich pochopiť. Avšak premyslenou stratégiou im môžete pomôcť správať sa lepšie nielen k okoliu, ale aj k sebe samým.

Čítajte viac o téme: Agresivita
Zdieľať na facebooku