Každý má právo na krásny vzťah. Ako rozpoznať ten, ktorý je nezdravý?

Niektorí ľudia dokážu aj niekoľko mesiacov či rokov trpieť v nezdravom vzťahu bez perspektívy. Niekedy ich vo vzťahu drží strach, inokedy ľútosť, niekedy možno predstava, že raz sa to zlepší.
Niektorí ľudia dokážu aj niekoľko mesiacov či rokov trpieť v nezdravom vzťahu bez perspektívy. Niekedy ich vo vzťahu drží strach, inokedy ľútosť, niekedy možno predstava, že raz sa to zlepší. / Foto: Bigstock

Niektorí ľudia dokážu aj niekoľko mesiacov či rokov trpieť v nezdravom vzťahu bez perspektívy. Niekedy ich vo vzťahu drží strach, inokedy ľútosť, niekedy možno predstava, že raz sa to zlepší a niektorí existujú v chorom vzťahu, lebo si ani neuvedomujú, že život, ktorý im vzťah ponúka, nie je vôbec v poriadku. Niekedy je naozaj dobré vedieť, ktoré prejavy správania  nie sú primerané a s láskou nemajú nič spoločné.

 

Srdce to už dávno cíti, ale rozum si to nechce pripustiť. Viete, že to už nie je ono, že sa niečo stalo. Jednoducho, žijete v chorom vzťahu, len problém možno neviete správne pomenovať. Pozrime sa bližšie, ktoré vzťahy sú choré a  lepšie je ich ukončiť skôr ako neskôr.

 

1 | Jeden len dáva a druhý len berie

Možno ste to iba vy, kto stále volá a pokúša sa o stretnutie. Alebo ste si všimli, že  váš priateľ/ka chcú hovoriť iba o sebe a vy ich vôbec nezaujímate. Niektorí ľudia totiž vysávajú z partnerstva výhody iba pre seba bez toho, aby niečo vrátili späť. Ak je to tak, mali by ste si položiť otázku, či je práve toto ten najvhodnejší vzťah. Vo vzťahu by človek nemal hľadieť iba na seba, ale predovšetkým aj na potreby toho druhého. Ak ich ignoruje a záleží mu iba na uspokojovaní vlastných potrieb, nie je to dobrý vzťah. Partneri by mali byť voči sebe citliví a vnímaví. V takomto jednosmernom vzťahu bohužiaľ časom energia, nápady, láska i komunikácia ubúda. Nie preto, že by ten prvý už prestal chcieť dávať, ale preto, že časom už nemá čo. Aby mohol dávať, potrebuje tiež dostávať. Nikto nemôže dlhodobo dávať to, čo sa mu nevracia. Veľakrát vzťahy krachujú aj preto, že sa partneri svoj vzťah vnímajú ako niečo samozrejmé. V takomto vzťahu absentuje vďačnosť a postupne vyprcháva aj nadšenie a radosť. Ak robíte všetko pre to, aby ste partnera potešili a nikam to nevedie, niečo nie je v poriadku. Rovnako ak máte pocit, že všetko, čo urobíte, je zlé. Nikto by vo vzťahu nemal byť zneužívaný, a to ani psychicky. Partneri by pre seba navzájom mali mať vždy slová povzbudenia a zároveň byť prístavom, v ktorom vždy môžu bezpečne zakotviť.
 

2 | Vzťah, ktorý vznikol preto, aby urobil šťastným nešťastného človeka

V rozprávkach existuje princ, ktorý porazí draka a vyslobodí nešťastnú princeznú. V reálnom živote neexistuje človek, ktorý by prišiel a ukončil biedu, nudu alebo nešťastie iného človeka. Šťastie totiž neprichádza zvonku, ale zvnútra. Kto je nešťastný, pretože mu chýba schopnosť vážiť si malé veci, toho nedokážu urobiť šťastnými ani veľké veci. Veľké veci sú totiž tvorené tými malými. A nikto zvonku nie je schopný vložiť do človeka to, čo v sebe nemá, respektíve odmieta mať. Žiadne svetlo zvonku neukončí temnotu, ktorú má človek vo vnútri. To môže urobiť človek len sám, a to tak, že bude vďačný, pokorný a bude brať veci z nadhľadu. Kto v sebe neuzavrel minulosť a kvôli tomu je nešťastný, nemôže očakávať, že za neho jeho minulosť uzavrie niekto druhý. Človek musí byť šťastný sám so sebou a len vtedy dokáže urobiť šťastnou inú osobu. Hovorí sa, že po každom stroskotanom vzťahu by sa mal človek čistiť a liečiť aj niekoľko rokov. Až vtedy, keď nadobudne určitú harmóniu a radosť v sebe, by sa mal začať zaoberať novými vzťahmi. Takmer žiadnu budúcnosť nemajú vzťahy, ktoré vznikli krátko po ukončení predchádzajúcich vzťahov.
 

3 | Jeden partner ignoruje potreby druhého partnera

Všetci vstupujeme do vzťahu preto, aby nám bolo lepšie než osamote. Túžime po tom, aby sme vo dvojici boli silnejší, naplnenejší, šťastnejší a múdrejší. Každý človek je špecifický, jedinečný, a tak každý človek má aj iné túžby a potreby. Vo dvojici žijeme aj preto, aby sme aj jeden druhého podporovali v tom, čo nás baví a napĺňa radosťou. Je fajn, keď je podpora vzájomná.  Naopak, je nepríjemné, keď partenri začnú jeden druhého obmedzovať, obviňovať, ignorovať. Keď sa prestanú zaujímať o to, čo druhému vadí, čo ho teší, o čom sníva, ako mu môžu pomôcť. V takejto situácii sa dvaja spoluhráči menia na protihráčov. Často zostávajú stáť na jednom mieste, pretože sa obaja vysilujú bojom proti sebe, a tak nemajú energiu na pozitívne veci. Takíto partneri zabúdajú, že vo vzťahu neexistuje len jeden víťaz a jeden porazený, ale vždy iba buď dvaja víťazi, alebo dvaja porazení. Niekedy partner dokonca závidí tomu druhému alebo ho zámerne brzdí v jeho rozvoji. Ak partnerovo úsilie smeruje k tomu, aby ste niečo nerobili, tak to nie je správne. Veď partner chce človeku vždy len to najlepšie. Srdce dobre vie, že tí, ktorí vám hovoria, že to nedokážete, bývajú často tí, ktorí zároveň cítia, že to dokážete, len vám to neprajú. Každý z partnerov má svoj vlastný názor. Dôležité je pamätať si, že názory partnera nie sú dobré alebo zlé,  ale sú jednoducho jeho. Názor každého  človeka sa formuje jednak  na základe prostredia, v ktorom vyrástol a tiež skúseností, ktoré prežil. Človek má  tendenciu považovať za správny iba svoj názor, pretože si myslí, že má zmysel a vidí v ňom logiku. Pre efektívnu komunikáciu je však dôležité vnímať ako opodstatnené aj názory druhého a pokúsiť sa pochopiť logiku, ktorú v nich vidí ten druhý.

 

4 | Vzťah založený na idealistických predstavách

Idealizmus nepatrí do reálneho ľudského života. Človek totiž nie je ideálny, dokonalý a už vôbec nie bezchybný. Idealisti preto bývajú nešťastní, pretože hľadajú ideálneho partnera a nemôžu uspieť. On totiž neexistuje. Nedochádza im, že v šťastných vzťahoch sa ľudia milujú a oceňujú nie preto, že sú dokonalí, ale preto, že dokonalí nie sú. Dokonalým robí vzťah to, že dvaja nedokonalí jedinci pracujú na svojom zdokonaľovaní. Prijímajú chyby ako súčasť rastu. Čím menej očakávame od človeka, tým šťastnejší môžeme byť. Prečo? Pretože nikto iný nedokáže myslieť a konať tak, ako predpokladáme. Nikto na svete nebude rovnako ako my dávať, milovať, chápať a odpovedať. Nerobí ho to horším, než sme my, len iným. Najzbytočnejšie sklamania vo vzťahu sú zavinené idealistickými očakávaniami. Nie je dobré sa usilovať o to, aby sa vo vzťahu zišli dvaja dokonalí ľudia. Radšej sa snažme, aby sa v ňom zišli dvaja nedokonalí ľudia, ktorí však rešpektujú nedokonalosť a inakosť druhého. Dôležité potom je to, aby sa ľudia aj vďaka vzťahu dokázali posúvať ďalej.
 

5 | Partner používa vašu  minulosť proti vám

Partneri  by nemali byť súperi. A ak sa aj musia hádať, tak len vtedy, keď im hádka pomáha posúvať sa ďalej, keď ponúka múdre riešenie vzniknutej situácie. Vyťahovanie minulosti pri hádkach k ničomu nevedie, pretože sa tým nič nerieši. Čo bolo, bolo a s tým sa už nič nedá urobiť. Minulosť už nikto nemôže zmeniť a ani napraviť. Je to bolesť, ktorá keď sa neustále oživuje, len bolí a vôbec neposúva dopredu. Zmätený rozum vám možno našepkáva, že partner má vlastne pravdu. Zaslúžite si trest za chyby, ktoré ste urobili. A ten trest si zaslúžite vždy, keď si niekto na vašu minulosť spomenie. Srdce vám však správne našepkáva, že minulosť treba prijať a odpustiť si. Len vďaka odpusteniu sebe a iným, môžete prijať prítomnosť a s radosťou sa pozerať do budúcnosti. Veď predsa všetci robia občas chyby. Sme len ľudia. Len vďaka chybám človek dozrieva a duchovne rastie.  Ak ste sa partnerovi zverili so svojou minulosťou a on tento fakt zneužíva proti vám, to nie je človek, ktorému by ste mali naďalej veriť.
 

6 | Vzťah, v ktorom sa vyskytuje klamstvo

Vzťah stojí na dôvere. Bez dôvery vzťah umiera. Raz narušená dôvera sa väčšinou už obnoviť nedá. A zraniť ju môžeme aj klamstvom.  Ak prichytíte vášho partnera pri klamstve, treba sa pozrieť na motív. Prečo to urobil? Je to preto, že vie, že by ste s jeho správaním nesúhlasili alebo ho nepodporili? Ihneď dajte jasne najavo, že nečestnosť a podvádzanie vo vzťahu nebudete tolerovať. Dôrazne to dajte najavo hlavne vtedy, ak je váš partner náchylný opakovať to. Nevýhodou pri odhaľovaní klamárov je to, že niektorí z nich sú vo svojom remesle skutočne dobrí. Preto si poriadne premyslite, či chcete vstupovať do hlbšieho vzťahu s klamárom. Aj keď vás bude stokrát presviedčať, že sa zmení, pravdepodobne to neurobí. Zmení sa len v tom, že nájde nové spôsoby, ako klamať. Klamstvo je vedomý čin, obraz klamárovho  myslenia a prístupu k vám aj všetkým ďalším. Menej si všímajme, čo partner hovorí a viac to, čo robí. Slová totiž môžu klamať, ale činmi sa vždy prejavuje pravda.
 

7 | Keď jeden z partnerov problémy nechce riešiť

Od problému sa nedá utiecť. Človek ho nosí stále v sebe. Čím viac sa človek problémami zaoberá, tým lepšie sa ich naučí riešiť. Keď ľudia problémy vyriešiť chcú, cestu si nájdu. Keď sa problémy riešia, vzťahy sa stávajú prehľadnejšími, jednoduchšími a spokojnejšími. Dôležité je kráčať vždy vpred. A ak vám niečo nevyhovuje, lepšie je to v zárodku ukončiť, ako sa trápiť celý život. Ľudia si zaslúžia žiť tak, aby boli šťastní.

Vo vzťahu je potrebné žiť tak, aby v ňom bola láska, úcta a odpustenie. Keď do vzťahu lásku vložíte, väčšinou sa vám aj vráti. Ak si budete vážiť sami seba, bude si vás vážiť aj partner (partnerka).

 


ZDROJE:
Chapman Gary: To keby sme vedeli pred svadbou!
Miroslava Holoubková: Kvalitní partnerské vztahy
Thomas Wihelm-Andreas Edmuller: Veľká kniha manipulatívních technik
Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Manželstvo
Zdieľať na facebooku