Ako prekonať v škole problémy a naštartovať sa?

  

Niekedy aj ten najlepší študent nemá svoje dni. Jednoducho, niečo sa zasekne a nedá sa pohnúť ďalej. Všetko zastierajú tmavé farby, všade je viac smútku ako radosti. To sa môže stať každému, ale nie každý vie z týchto vôd vyplávať. Hovorí sa, že každý z nás občas potrebuje aspoň malý neúspech, aby nelietal moc v oblakoch a stál pevne na zemi. Ale dobré je tiež neživiť sa  neúspechom príliš dlho. Čo urobiť preto, aby ste dokázali neúspešné dni opäť zmeniť na úspešné?


1. Uvedomujte si stereotyp

Niekedy stereotyp uspáva, privádza k nude a k akémusi duševnému spánku. Tým, že sa dostávate do pohodlia, máte tendenciu zastať. A niekedy sa človek zakorení v nehybnosti tak silno, že sa prestane úplne učiť a živí v sebe myšlienku, že veď predsa jemu učenie netreba, veď predsa on už všetko vie. Toto je nebezpečný postoj, ktorý aj výborného študenta dokáže vrhnúť do nebezpečných vôd neprospievania. V takejto situácii musíte nazbierať novú silu, prekonať sami seba a začať znovu. Najhoršie je zostať stáť na jednom mieste a ešte horšie je, keď máte vysoké predpoklady na úspech, ale vy sa na ten úspech v mene lenivosti jednoducho vykašlete. Musíte sa pohnúť. Život vám totiž nedá hneď to, čo si vysnívate. Dá vám len to, za čím vykročíte. Život vás odmeňuje za činy a nie za sny. Existujú dve skupiny ľudí. Jedni chcú žiť bezpečný a pohodlný život. Nechcú sa vystavovať neznámym situáciám. V takejto pozícii zbytočne snívajú, lebo pri ich pasivite sa sny nedajú uskutočniť. Tí druhí sa pokúšajú dosiahnuť svoj cieľ. Pokúšajú sa uspieť a viac riskujú. Možno im to aj niekedy nevyjde, ale kráčajú a  nestoja na jednom mieste. K svojmu snu sa môžu skôr priblížiť. A hlavne, nežijú v stereotype, ktorý ich uspáva a v konečnom dôsledku môže priviesť až k pádu.

 

2. Učte sa prijímať zmeny

Všetko okolo vás je v neustálom pohybe. A aj veci a situácie v škole sa rýchlo menia. Raz príde nová učiteľka, potom vám zmenia triedu, inokedy pribudne nový spolužiak,  pribudnú nové druhy skúšok, testov či dokonca vám zmenia celý študijný odbor. Do života vám prichádzajú okolnosti, po ktorých ste vôbec netúžili, ale ony sa jednoducho dejú a vy ich nemáte šancu ovplyvniť. A pretože nemôžete mať všetko pod kontrolou, musíte sa naučiť vyrovnať sa so zmenami a učiť sa prispôsobovať novým situáciám. Sú aj takí, ktorí rezignujú, ohovárajú všetkých, ktorí zmenu spôsobili, sťažujú sa, dokonca píšu anonymy. Radšej volia takúto cestu, len aby nemuseli siahnuť na svoje rezervy, vymýšľali niečo nové alebo sa učili zvládnuť nové situácie. Naučiť sa rýchlo adaptovať v rýchlo meniacom sa svete je výborná devíza do života. Dá sa to natrénovať. Nebojte sa skúšať nové veci, využívajte príležitosti, naučte sa prijímať porážky. Nie je tragédiou prehať, tragédiou je nepoučiť sa a v prehre zostávať.


3. Nepochybujte  stále o sebe

Odborníci tvrdia, že každý človek môže byť tým, kým chcel byť. Niektorí sú však presvedčení, že nie sú dostatočne šikovní. Ak v sebe živia toto presvedčenie, tak len veľmi ťažko môžu prísť do svojho cieľa. Pritom k úspechu človek veľa nepotrebuje. Iba sebavedomie a ochotu na sebe pracovať.

 

4. Zbavte sa nerealistických očakávaní

Každý človek má nejaké osobné možnosti. Každý človek má určité poslanie, dary, talent. Bez dostatočného poznania vlastného sveta, vlastného JA dá sa len veľmi ťažko niečo realisticky naplánovať. Ak vážim 100 kg, asi ťažko môžem byť baletkou a ak nemám hudobný sluch, nemala by som sa prihlásiť do speváckej súťaže. Jednou z najdôležitejších úloh v živote je spoznávanie seba samého. Kto sa dobre pozná, vie sa reálne pozrieť na svoj život, a tak predchádzať zbytočným sklamaniam. A niekedy sa aj dobre poznáte, odhalíte svoje silné stránky, ale všetko chcete hneď. Nezabúdajte na postupné kroky, ktoré vás správne naučia zaobchádzať s vašimi darmi. Všetko musí plynúť postupne. Veľké skoky spôsobujú viac traumy ako radosti. Tak isto je to aj s peniazmi. Je lepšie, keď vám niekto ukáže cestu, ktorou sa dá prísť k peniazom, ako keď vám niekto vloží do rúk milióny. Preto si všímajte postupné kroky, ktoré vás vedú k cieľu a vážte si skutočnosť, že tie postupné kroky existujú a vy ich môžete plniť. Takto kráčate po tej najbezpečnejšej ceste, aká sa vám mohla v živote objaviť. Uvedomujte si svoj reálny stav,  študujte a posúvajte sa ďalej. Nečakajte, že ono sa to nejako samo utrasie. A neporovnávajte sa. Neriešte, čo robia spolužiaci. Je to ich cesta. Učte sa od tých, ktorí už svoju cestu zvládli. A keď prekonáte prekážky aj vy, vnútorne vyrastiete a budete si vážiť sami seba.

 

5. Odhoďte pesimizmus

Životný postoj priamo ovplyvňuje to, ako sa nám darí v škole i v živote, koľko máte priateľov, ako sa cítite vo vlastnej rodine. Optimizmus ako prirodzená vlastnosť je zriedkavý, väčšinou sa ľudia musia vedome pretransformovať z pesimistov na optimistov. Optimistami sa stávame vtedy, keď vedome nimi chceme byť a tiež vtedy, keď sme takto boli vychovávaní. Optimisti si dobre uvedomujú, že svet nie je dokonalý, že je v ňom veľa nedostatkov a trápenia. Ich výhoda však spočíva v tom, že poznajú stratégie, ktoré im umožňujú nad sebou udržať kontrolu a životnú rovnováhu. Viac o optimizme sa dočítate v článku: Napĺňajte myseľ detí optimizmom

Snažte sa na život pozerať pozitívne, veď existuje milión dôvodov, aby ste mohli byť šťastní a úspešní.


Foto: tumblr.com

Čítajte viac o téme: Motivácia
Zdieľať na facebooku