Čo si mladí ľudia najviac cenia na svojich priateľstvách?

Mladí ľudia si na priateľoch najviac cenia humor.
Mladí ľudia si na priateľoch najviac cenia humor. / Foto: Bigstock

Čo hľadajú mladí ľudia u svojich priateľov? Čo si na nich najviac vážia?

 

Priateľstvá sú dôležité v živote každého človeka, nezávisle od veku. U mladých ľudí však hrajú mimoriadne dôležitú rolu, pretože hrajú špeciálnu úlohu pri formovaní osobnosti mladého človeka. Nie sú len morálnou podporou, ale pomáhajú k vývinu sociálnych zručností a zároveň sú aj zdrojom sociálnej podpory. Tí najbližší ľudia hrajú ešte špeciálnejšiu úlohu, pretože vďaka nim si človek vyvinie zmysel pre to, čo je dôležité, a dokáže si vyvinúť dôveru, akceptovanie, a pocit, že zapadá a patrí do svojej školy. Žiaci, ktorí sú oceňovaní a akceptovaní ich kamarátmi sú šťastnejší a je vyššia pravdepodobnosť, že sa im bude v škole dariť. Takisto je však pravdepodobnejšie, že si dokážu vyvinúť dobré vzťahy a priateľstvá aj v dospelosti

 

Čo hľadajú mladí vo svojich kamarátstvach?

WISERD Education je 6-ročná štúdia, ktorá sa zaoberala skúmaním žiakov na druhom stupni základnej školy, so zameraním na ich životy. Štúdia bola vykonaná na takmer 900 žiakoch vo veku 10 až 17 rokov z rôznych škôl vo Walese.

Jedna z posledných ankiet, ktoré boli v rámci tejto štúdie vykonané, sa zamerala na ich priateľstvá a na to, čo si o nich myslia. Výskumníkov špeciálne zaujímalo, ako sa priateľstvá vyvinuli, a ako ovplyvnili identitu, správanie a ostatné vzťahy mladého človeka.

 

Najdôležitejší je zmysel pre humor

Žiaci mali na výber z 11 rôznych vlastností, a museli si vybrať tri, ktoré sú pre nich tie najdôležitejšie. Zmysel humor bol pre žiakov to najdôležitejšie na ich kamarátoch, a celkovo bol dôležitý pre 82 percent respondentov. Za ním nasledovala úprimnosť a láskavosť. Štvrtou najdôležitejšou vlastnosťou bola schopnosť vedieť si „obuť topánky iných ľudí a vžiť sa do cudzej kože“, nasledovaná sebadôverou. Naopak, popularitu videlo ako dôležitú len 4 percentá žiakov a inteligenciu len 11 percent.

 

Na výzore im nezáleží

Momentálne žijeme v dobe, kde to aj vďaka médiám pôsobí, akoby výzor a peniaze boli všetko. Avšak nie je to úplne tak. Mladí ľudia nie sú tak povrchní, ako je to často predstavované médiami a nie všetky ich rozhodnutia sú ovplyvnené reality šou. Najnižšie sa totižto umiestnil výzor, módne oblečenie, peniaze a popularita.

 

Hľadajú rozmanitosť

Ďalšia z vecí, na ktoré sa tím výskumníkov z Welšského inštitútu sociálneho a ekonomického výskumu, dát a metód zameral, bola rozmanitosť. Žiakov sa pýtali, či majú kamarátov, ktorí sú iní ako oni, čiže či majú kamarátov opačného pohlavia, inej rasy či etnicity. Podľa výsledkov výskumu až 84 percent opýtaných má kamarátov opačného pohlavia a až 61 percent má kamarátov inej rasy či etnicity.

 

Nakoľko vedieť sa vžiť do kože iných bola štvrtá najdôležitejšia vlastnosť charakteru kamarátov opýtaných žiakov, výskumníci skonštatovali, že dnešní mladí ľudia sú otvorení a chcú spoznať aj ľudí, ktorí sú iní ako oni a nevyzerajú úplne rovnako. Zaujímajú ich rozdielne názory a chcú byť otvorení nepoznanému.

Zdieľať na facebooku