Naozaj musíme vyhovieť všetkým?

  

V súčasnosti existuje veľa ľudí , ktorí vám chcú nanútiť svoje hodnoty, názory či smerovanie v živote. Otcovia možno od svojich detí chcú, aby boli sebaisté, úspešné a cieľavedomé. Mamy vyžadujú láskavosť, dobrotu a  poslušnosť, v škole zase deti motivujú k disciplinovanosti, precíznosti, aktivite a tvorivosti.  Kamaráti vyžadujú úprimnosť a ochotu ustúpiť, no zároveň aj odvážne konanie. Ani dospelí to nemajú jednoduchšie. Musia hrať niekoľko rolí, ktoré nie vždy im vyhovujú. Určité spôsoby správania si vyžaduje práca, ktorú vykonávate, potom rodina, spoločenstvo ľudí, s ktorými sa stretávate.  Avšak podriadiť sa každému, kto sa nejakým spôsobom usiluje na vás pôsobiť, znamená rozhodnúť sa pre život plný stresov. Často sa v živote totiž stáva, že keď naozaj každému vyhoviete, vyslovujú vám všetci uznanie, získate si vážnosť a úctu, ibaže zároveň vás môže premôcť pocit, že ste sa odcudzili sami sebe. Na konci života možno zistíte, že ste všetkým vyhoveli, len sebe nie. Ak je tej pretvárky až príliš veľa, je to veľmi vyčerpávajúce. Rozhodnutie viac sa nepretvarovať a nepodriaďovať predstavám iných, je krokom k osobnej slobode. Ak človek žije v silnej závislosti od iných, stáva sa veľmi zraniteľný. Často preberá identitu tých, ktorí sa pohybujú v jeho blízkosti. Ak s touto prevzatou identitou má dlhšiu dobu žiť a pôsobiť medzi ľuďmi, je to veľmi vyčerpávajúce, ba dokonca to niekedy vedie k depresiám. Psychológovia tvrdia, že je lepšie zostať sám sebou, hľadať vlastné smerovanie a uvedomovať si vlastnú podstatu, lebo takto človek nie je len šťastnejší, ale pôsobí aj prirodzenejšie a paradoxne až v tomto stave pocíti, že sa ľudia k nemu správajú srdečnejšie a úprimnejšie. Mnohí už zistili na vlastnej koži, že až po odhodení masky získali viac priateľov a trvalejšie vzťahy.

Je samozrejmé, že keď začnete kráčať po ceste k vlastnej slobode a k nezávislosti, skôr či neskôr sa stretnete aj s určitou kritikou alebo ohováraním. V súčasnosti dosť bežný jav. Nie všetci totiž dokážu povedať svoj názor priamo vám do očí, ale radšej svoju nahromadenú negatívnu energiu si odbúravajú spomínaným spôsobom. Niektorí ľudia kritiku znášajú veľmi ťažko a jediná negatívna poznámka im dokáže zničiť vybudovanú sebaúctu. Určite nie je ľahké len tak sa nad všetko povzniesť. Niekedy je naozaj veľmi ťažké všetko  hodiť  za hlavu a počúvať len vlastné argumenty. Psychológovia však majú bohaté skúsenosti so svojimi pacientmi a počas niekoľkých rokov zistili, že existujú určité charakteristiky, ktoré pomáhajú nielen na ceste za zdravým a nekonformným životom, ale sú aj návodom na ľahšie zvládnutie kritiky.

 

1. Hovorte, čo si myslíte

Rozhovory ľudí sa stávajú zaujímavejšími vtedy, keď každý otvorene vyjadruje svoj názor. Samozrejme, existujú hašteriví ľudia, ktorí zásadne s ničím a s nikým nesúhlasia len preto, aby vyvolali hádku. Toto, samozrejme, nie je tá správna cesta. Ale ak máte potrebu povedať si svoj názor, povedzte ho a zbytočne nepritakávajte niekomu, kto možno ani nemá pravdu.

 

2. Občas hovorte iným nie, aby ste sebe mohli povedať áno

Poznáte to. Máte nabitý týždeň, už nevládzete, túžite oddychovať, ale nechcete odmietnuť niekoľko pozvaní na oslavy či nejaké slávnosti. Nechcete nikoho uraziť, všade idete a potom padáte od únavy. Niekedy je veľmi ťažké správne sa rozhodnúť pre jednu z akcií a nikoho neuraziť. Ak sa dostanete do takejto situácie, dôkladne vysvetlite svoju neúčasť, no zároveň dajte najavo, že vám na danej osobe veľmi záleží, vážite si ju, máte ju radi a nechcete stratiť jej priateľstvo.

 

3. Neustále sa učte

Hovorí sa, že ľudia, ktorí sú až do neskorého veku zahĺbení do učenia, spoznávania nových javov, objavov a poznatkov, nemajú tendenciu k ješitnosti či hašterivosti a aj kritiku znášajú ľahšie. Ich myseľ je zamestnaná skúmaním, premýšľaním a tvorivosťou, a tak im nezostáva čas na malicherné veci. Mnohí terapeuti nabádajú ľudí k vlastnej tvorbe, k spevu, k maľovaniu. Tvorivosti nikdy nie je dosť. Potrebujeme ju v rodinách, v školách, v spoločnosti.

 

4. Stretávajte sa s ľuďmi, ktorí vás vo vašom nekonformnom správaní podporujú

Zriedkavo sa stáva, že človek nájde niekoho, kto sa k nemu správa nestranne, ochraňuje ho a poskytuje mu priestor na to, aby bol sám sebou. Takýchto ľudí si často veľmi vážite a poskytujete im rovnaký priestor ako oni vám. Snažte sa s nimi stretávať čo najčastejšie, pretože podporujú vašu prirodzenosť, môžete sa s nimi smiať, vyrozprávať sa, prežívať spoločný čas. Nabijú vás novou energiou viac ako ktokoľvek iný.

 

5. Buďte spontánni

 

buď spontánny-citáty

Občas urobte niečo, čo sa možno nezapadá do vášho denného režimu, ale urobte si jednoducho radosť. Pobehajte si po lúke, zájdite sami do lesa, spievajte si len tak pre potešenie, tancujte pri hlasnej hudbe, zaplávajte si v rieke, prechádzajte sa v daždi... Zabávajte sa. Robte si radosť. Robte možno to, čo iní dospelí nerobia, ale povedzte si, že vám je to úplne jedno. Aj takto sa stávate sami sebou a učíte sa nebrať názory iných  príliš vážne.

 

Každý z nás je jedinečným stvorením a spoznávanie a vyjadrovanie tejto jedinečnosti je jedným z dôvodov, pre ktorý sme tu, na tejto planéte. Odolávať konformite a dovoliť si menšie či väčšie výstrelky – je jedným z krokov na ceste k nezávislosti a získaniu sebadôvery. Keď sa človek dostatočne pozná a má aj vybudované dostatočné sebavedomie, vie nielen odolávať najrozličnejším vplyvom z okolia, silným manipulátorom, ale aj prípadnej kritike.

 


Odporúčaná literatúra: Alan Loy McGinnis: Ako sa stať sám sebou // Foto:  1) wearandwhere.co.uk 2) unsplash.com

 

 

Zdieľať na facebooku