Techniky, ktoré pomáhajú potláčať trému

Aj s trémou si možno poradiť.
Aj s trémou si možno poradiť. / Zdroj: Pexels

Každý človek občas pociťuje trému. Niekto viac, niekto menej, a preto je dobré poznať aspoň niekoľko techník, ktoré pomáhajú trému potlačiť.

 

Žalúdočné chvenie, potenie rúk, búšenie srdca, červenanie sa, roztrasený hlas. To všetko sú prejavy napätia, ktoré človek pociťuje tesne pred závažným vystúpením, skúškou, či dôležitým rozhodnutím. Podľa psychológov ide o strach z neistej budúcnosti. Ľudia trpiaci trémou majú sklon k pesimistickému posudzovaniu svojich možností a schopností. V pozadí trémy sa často skrýva nízka sebadôvera a pocity menejcennosti. Obavy z vlastného zlyhania a strach z prípadného neúspechu bývajú mnohokrát spojené s nadmerným zameraním sa na dosahovanie bezchybných výkonov.

 

I keď je tréma nepríjemná, nemusíte sa jej báť. Je prirodzeným stavom organizmu. Vzbudzuje pocit zodpovednosti, signalizuje, že sa bude diať niečo dôležité. Hoci sa väčšinou spája s negatívnymi dopadmi, môže mať aj pozitívny vplyv na človeka. V správnej miere pôsobí ako hnací mechanizmus, aktivizuje a povzbudzuje nás k lepšiemu výkonu. Problém nastáva, ak nám zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života. Trémisti to nemajú ľahké. Ich neschopnosť prekonať stav úzkosti im spôsobuje problémy v komunikácii a často ich oberá o možnosť uplatnenia sa podľa vlastných schopností.

 

Tréma nemusí zahŕňať len vystupovanie na verejnosti. Tréma je to, čo sa deje, keď sa sústredíte na svoju úzkosť viac ako na svoju prezentáciu alebo výkon. Vychádza to z tendencie odolávať a bojovať s úzkosťou skôr, než ju prijať a pracovať s ňou. Tréma je výsledkom uvažovania o vystupovaní na verejnosti ako o ohrození a nie ako o výzve.

 

Existuje niekoľko techník, ktoré pomáhajú minimalizovať trému. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

1 | Metóda posilňovania sebadôvery

Táto metóda spočíva v tom, že človek nahlas rekapituluje svoje klady a spôsoby svojej prípravy na vystúpenie. Presviedča tak sám seba, že sa vlastne nemôže nič stať, pretože on sám vie o predmete svojej prednášky viac ako poslucháči. Je si istý, že má svoju reč pripravenú. Zároveň má pripravenú osnovu alebo kľúčové slová, ktoré mu môžu pomôcť, ak by na niečo zabudol. Psychológovia tvrdia, že práve táto metóda funguje podobne  ako placebo efekt v lekárstve a je veľmi účinná.

 

2 | Metóda špeciálnych cvičení

Napríklad jóga patrí k tým metódam, ktorá priaznivo pôsobí nielen na fyzické telo, ale pomáha aj v boji proti tréme. Spočíva v uvedomelom sústredení sa na fyziologický priebeh vnútorných telesných pochodov a vďaka relaxačným technikám, ktoré uvoľňujú svalový tonus a napätie, sa odburáva aj stres.

 

3 | Metóda fyzickej záťaže

Táto metóda pomáha odburávať trému v jej akútnej fáze. Pocit rozčúlenia a trémy je sýtený nadmerným vyplavovaním adreanalínu do krvi. Jeho hladina sa dá znížiť zvýšením fyzickej záťaže organizmu. Pomôcť môže napríklad aj fyzicky náročná práca. Napríklad veľa rečníkov pred verejným vystúpením sa upokojuje upratovaním v domácnosti, prácou na záhrade alebo cvičia. Ak nemajú čas, tesne pred vystúpením chodia po schodoch.

 

4 | Metóda rozdýchania

Táto metóda sa využíva tesne pred vystúpením. Cieľom je eliminovať búchanie srdca, zrýchlený tep a zvýšený krvný tlak. Uvedené prejavy sú spôsobené, okrem iného, hlavne nedostatočným okysličovaním krvi. Je teda potrebé prehĺbiť dych, dýchať pravidelne a výdatne. Je potrebné sa sústrediť na pomalý a hlboký nádych nosom a dlhý výdych. Ak sa vám podarí vedome prehĺbiť a upokojiť dych, máte šancu upraviť aj vás tep či krvný tlak, čo sa subjektívne prejaví aj ustúpením pocitu trémy.

 

5 | Metóda hypoventilácie

Je to metóda riadeného dychu. Používa sa vtedy, ak metóda rozdýchávania nebola účinná. Hypoventilácia spočíva v malom a krátkom nádychu, zdržaní vzduchu v pľúcach a po chvíľke nenásilnom výdychu. Rovnaký čas, ako ste predtým zadržovali vzduch v pľúcach, potom zostanete v pokoji bez nádychu a potom celý proces rytmicky zopakujete. Rytmus dýchania sa spomalí a upokoja sa aj rozbúrené emócie.

 

Najčastejšie strachy a čím sa dajú neutralizovať?

Najčastejšie strachy

Čo robiť?

Silné napätie a rozrušenie.

Aplikujte dychové cvičenia, poprechádzajte sa po schodoch.

Trasenie hlasu.

Počas rozprávania sa napite vody.

Trasenie rúk .

Držte v ruke väčší predmet, napríklad knihu.

Červenanie.

Využite make up.

Neviete, na koho sa máte pozerať.

V menšej skupine si nájdite tri spriaznené duše a na ne sa striedavo dívajte.Ak ste vo veľkej miestnosti, upriamte pohľad uprostred v jeho prvej tretine.

 

Zabudnete, čo máte povedať.

Pozrite si kľúčové slová.

Máte pocit, že to nezvládnete.

Publikum je na tom ešte horšie, ináč by bol na vašom mieste niekto povolanejší.

Máte pocit, že nezaujmete.

Aj to sa môže stať, ale aspoň máte novú skúsenosť. Možno sa to v budúcnosti podarí lepšie.

Publikum je nepozorné.

Povedzte viac príkladov z praxe.

Bojíte sa, že sa vám budú smiať.

Nebudú, zaužívané konvencie im to nedovolia.

Bojíte sa, že nebudete vedieť odpovedať na všetky otázky .

Pripravte si dopredu odpovede na predpokladané otázky. Ak naozaj neviete, povedzte, že odpovedať na danú otázku neviete a odkážte pýtajúceho sa na adekvátny zdroj.

 


ZDROJ: Eva Hájková: Rétorika pro pedagogy
Zdieľať na facebooku