Pre dieťa do 6 rokov sú najdôležitejší rodičia

Do 6 rokov sa podľa viacerých odborníkov formuje 85 percent osobnosti dieťaťa.
Do 6 rokov sa podľa viacerých odborníkov formuje 85 percent osobnosti dieťaťa. / Foto: Shutterstock

Každý rodič by chcel vychovať zodpovedné a sebavedomé dieťa, ktoré dokáže mať vlastný názor.  „S výchovou by sa malo začať čo najskôr. Mnohé zdroje uvádzajú, že až 85 percent osobnosti dieťaťa sa formuje do šiesteho roku,“ upozorňuje Katarína NovotnáAkadémie rodičovstva. Od narodenia až do 6 rokov je dôležité venovať sa dieťaťu čo najviac. Práve v tomto období nadobudne kľúčové zručnosti a znalosti pre celý život.

 

Potrebuje dieťa do 6 rokov krúžky?

V súčasnosti existuje už množstvo krúžkov aj pre tie najmenšie deti. Niektoré deti tak navštevujú krúžky takmer každý deň. Organizátori i rodičia im chcú dopriať tie najlepšie zážitky s tým najlepším úmyslom a v snahe, aby sa mohli čo najlepšie rozvíjať. Katarína Novotná hovorí: „Rodičia sa často pýtajú, či ich deti naozaj potrebujú organizovanpú zábavu. Môžem úprimne povedať, že nepotrebujú. To sú iba ambície rodičov posúvať dieťa stále viac a viac a neustále ho už v tomto veku vzdelávať. Niekedy má oveľa lepší efekt napríklad rodinná prechádzka lesom, keď narazíte na objedenú šišku a vy môžete vysvetliť, ktoré zvieratká si na nej pochutnali.“

 

Ukážte deťom správne hodnoty

Väčšinou chceme vlastným deťom dopriať to, čo sme my v detstve nemali. Dnešní rodičia, ktorí nemajú problémy s peniazmi, berú už úplne maličké deti k moru, kupujú im veľké množstvo darčekov, drahé značkové oblečenie a drahé mobily. Keď sa takto vysoko posunie latka, dieťa aj neskôr vyžaduje podobné a ešte drahšie dary či pozornosti. Takto sa neučí spoznávať nedostatok a ak sa s ním neskôr v dospelosti stretne, znáša ho veľmi ťažko. Aby dieťa dokázalo v dospelosti žiť úspešný život, na tento vstup ho musíte pripravovať už v detstve. Katarína Novotná odporúča: „Nepýtajte sa stále dieťaťa, či má dokončené úlohy, nekontrolujte ho stále, či zamklo dvere, nevozte ho všade autom. Dajte mu šancu, aby mohlo byť samostatné a nevzbudzujte v ňom strach, že to samo nezvládne a že sa nemôžete naňho spoľahnúť.“


Kráčajte svojou cestou, neporovnávajte sa s druhými

Pokým sú rodičia doma s dieťaťom, väčšinou všetko funguje a sú spolu všetci šťastní. Niekedy rodičia začnú o sebe pochybovať napríklad na detskom ihrisku, keď stretnú kamarátov a známych. Mnohí ľudia dokážu netaktne deti  porovnávať alebo spustia prednášku o tom, čo by dieťa v určitom veku malo vedieť. Toto dokáže rodičov veľmi zneistiť a tiež im pokaziť náladu. Tlak spoločnosti dokáže byť veľmi silný a tiež nepríjemný. Katarína Novotná odporúča rodičom, že aj keď je to veľmi ťažké, mali by kráčať vlastnou cestou, robiť to, čo si stanovili ako cieľ a uvedomovali si v každej situácii, že každé dieťa je jedinečné. Stáva sa, že veľmi šikovné dieťa sa v určitom období zastaví a už nenapreduje až tak rýchlo a dieťa, ktoré pôsobilo spomalene, ho práve v tomto momente v mnohých veciach preskočí.

 

6 prístupov, ktorým je potrebné sa vyhnúť

Ak chcete vychovať sebavedomé dieťa, ktoré bud mať aj určitú sebaúctu, mali by ste sa vo výchove vyhnúť týmto prístupom:

 • manipulácii,
 • citovému vydieraniu,
 • nálepkovániu,
 • zastrašovániu,
 • moralizovaniu,
 • porovnávaniu s inými deťmi.


Foto: Shutterstock

  Čo u detí do 6 rokov najviac rozvíjať?

  Deti do veku 6 rokov sú veľmi egocentrické, zamerané na seba v činoch i v postojoch. Táto prirodzená hnacia sila im poskytuje energiu pre vlastný rozvoj. S primeranou pomocou rodičov sa môže dieťa v období prvých šiestich rokov stať silnou individualitou, ktorá je schopná byť skutočným prínosom aj pre iných. Dôležitými oblasťami detskej formácie sú nezávislosť, koordinovaný pohyb a jazyk.

   

  Nezávislosť a schopnosť urobiť si veci je výbornou cestou  k budovaniu  sebadôvery a k sebapotvrdeniu. Dieťa sa narodí ako nesamostatná bytosť. Postupne sa učí postarať samo o seba a potom aj pomáhať iným. Aby detská sebadôvera rástla, rodič musí dbať na to, aby množstvo výziev bolo pre dieťa primerané. Je dôležité hľadať spôsoby, ako pomôcť dieťaťu, aby mohlo byť čo najsamostatnejšie. Rodičia nemôžu vybudovať deťom sebadôveru len prostredníctvom pochvál. Musí byť výsledkom vlastného snaženia dieťaťa. Niekedy to môže stáť značnú dávku trpezlivosti nechať dieťa, aby sa oblieklo samo, keď je omnoho pohodlnejšie, aby sme ho obliekli my sami.

   

  Pri rozvoji koordinovaného pohybu je potrebné myslieť na to, aby ste pripravili prostredie pre dieťa tak, aby ho povzbudzovalo k cieľavedomej činnosti a malo možnosť vyskúšať dôsledky svojho pohybu. Cieľom je  pomôcť dieťaťu, aby dosiahlo také méty ako plazenie, lezenie, chodenie.

   

  Pre rozvoj inteligencie dieťaťa je spomedzi vyššie uvedených oblastí najdôležitejší jazyk. Inteligentná myšlienka sa nezaobíde bez jazyka, keďže myslíme v symbolických reprezentáciách – v slovách. Jazyk nám umožňuje mať niečo v našich mysliach, zaobchádzať s tým a vytvárať niečo nové. Jeden z dôvodov, prečo učíme deti jazyk, je sprostredkovanie nástroja, prostredníctvom ktorého budú rozmýšľať a budovať si svoje myslenie.

   

  Formovanie dieťaťa dopĺňa rozvoj vôle. Bez disciplinovanej vôle by sme neboli úplnými ľuďmi. Je to naša schopnosť vedome si vybrať, ako sa budeme správať. Nemusíme sa riadiť len inštinktami. Dieťa sa prvé tri roky snaží o život smerujúci k vedomej kontrole vôle. Vôľou chápeme pozitívnu silu, ktorá nám umožňuje učiť sa z nášho prostredia a spoločnosti a byť prínosom.  Z dieťaťa by sa mala stať medzi osemnástym mesiacom a tretím rokom bytosť, ktorá nemusí mať všetko, čo chce, kedy chce a kde chce, ale je schopná sa prispôsobiť požiadavkám dospelých.

   

  V ďalšom období je potrebné rozvíjať hlavne kreativitu.Veľmi dobre to môžu zvládnuť rodičia sami. Ako na to?

   

  1. Nechajte deti v pokoji

  Detská duša potrebuje priestor a slobodu. Neplánujte deťom všetok čas a nemajte od nich prehnané očakávania. Občas je dobré nudiť sa alebo oddychovať. Práve vtedy prichádza mnoho zaujímavých nápadov a impulzov. V samote a v tichu deti trénujú svoju predstavivosť, nachádzajú si vlastné spôsoby na vyplnenie času.

   

  2. Umožnite dieťaťu slobodu pri hraní

  Choďte do parku a z prechádzky si prineste akýchkoľvek päť vecí, ktoré nájdete. Nechajte, aby vaše dieťa tieto veci samo hľadalo, neusmerňujte ho. Doma si z týchto piatich prvkov môže spraviť výtvor podľa svojich predstáv. Alebo mu navrhnite, aby vymyslelo nejakú hru. Doprajte mu  zodpovednosť za organizáciu hry. Odborníci na vývoj detí tvrdia, že plánovaná a voľná hra by mali byť v rovnováhe. Iba tak sa môže maximálne rozvíjať tvorivé myslenie.

   

  3. Vymýšľajte si príbehy a rozprávky

  Nie je nič zábavnejšie, ako vymýšľať príbehy podľa vlastnej fantázie. Obmeňte rozprávky, ktoré poznáte z knižiek, za tie, ktoré vzniknú v hlave. Podmienkou je, že každý musí povedať jednu vetu a sami uvidíte, kam vás fantázia zavedie

   

  4. Dovoľte dieťaťu robiť chyby

  Odborník na vzdelávanie Ken Robinson tvrdí, že kto nie je pripravený mýliť sa, nikdy nepríde s niečím originálnym. Ak pristupujete k chybám detí negatívne, môže sa stať, že v budúcnosti budú mať strach čokoľvek začať, navrhnúť, vytvoriť. Chyby by mali byť zdrojom poučenia a nie frustrácie.

   

  5. Nedávajte deťom veľa hračiek

  Deti nepotrebujú veľa hračiek,  to v nich vyvoláva nerozhodnosť. Úplne im postačí pár hračiek, ktoré v nich podporia schopnosť objavovať, pátrať a skúmať.

   

  6. Nezasahujte im do kreslenia

  Kreslenie je príkladom činnosti, ktorá značne otvára kreativitu. Pri kreslení dieťa nerušte. Každé jedno slovo či dokonca pochvala jeho koncentráciu narušia a zo spontánnej činnosti neostane nič.

  Zdieľať na facebooku