Ako sa vyhnúť podceňovaniu?

  Bigstock

Sebaobraz, predstava o sebe, teda kongruencia predstavuje  súlad medzi realitou prežívania a postojom k tejto realite. Keď sa človek pozná a váži si svoje ja, jeho sebaobraz sa viac zhoduje s tým, čo prežíva. To umožňuje človeku, aby sám lepšie a účinnejšie podporoval svoj vlastný rast. Má väčšiu slobodu byť ozajstným, celým človekom. Kongruencia je jednou z najsilnejších motivácií, ktoré ľudia majú. Veď predsa každý túži žiť v zhode s tým, akú má o sebe predstavu. Problém je však v tom, že mnohí sa podceňujú a konajú v súlade s negatívnym presvedčením o sebe. Tento prístup potom spôsobuje, že sa človek cíti nešťastný a nemá dostatok životnej energie. Keď spochybňujete svoju hodnotu, správate sa bojazlivo. Ale pri aktívnej snahe aj tento problém sa dá odstrániť a človek svoje  podceňovanie môže zmeniť na reálne sebavnímanie, ktoré otvára nielen nové vnímanie vlastného ja, ale motivuje človeka aj k novým výzvam. Nemôžete však dosiahnuť kongruenciu s niečím, čo ste nikdy neurčili. Preto je veľmi dôležité, aby ste si zjednotili sebaobraz o tom, kto ste a kým chcete byť. Ako to urobiť?

 

1. Stanovte si nové (vlastné) ciele

V dnešnom svete si často svoju identitu formujete pod vplyvom médií, rodiny alebo priateľov. Neustále vás bombardujú informácie o tom ako byť in, cool, ako sa správať, čo si obliekať, aký mať mobil či auto, aby ste boli akceptovaní týmto svetom. Mnoho nevyriešených vecí si človek do dospelosti prináša aj z detstva, ale v určitom období dospelosti sa musí vyrovnať so skutočnosťou, že sebaobraz  mu nevyberá nikto iný, iba on sám.

Pri stanovení nových cieľov, ktoré vychádzajú z vašich skutočných potrieb, si najprv definujte, kto dnes ste a kým sa chcete stať v budúcnosti. Pomôže vám to postupne sa zbavovať starého, prekonaného, minulého sebaobrazu, ktorý sa často vytvoril na základe skutkov a názorov iných ľudí, ktorí sa vás snažili určitým spôsobom vyformovať. Človek si však môže zámerne a vedome vyberať, ako sa bude správať a práve vtedy sa dostáva na cestu, ktorá mu prinesie viac spokojnosti. Musíte však aktívne premýšľať nad sebou, nad tým, ako sa správať k sebe a tiež k iným ľuďom. Je dobré, keď si jednotlivé myšlienky zapíšete a budete sa k nim vracať čo najčastejšie. Môžete si ich napísať do denníka, umiestniť na nástenku alebo pracovný stôl. Nestačí si jednotlivé naplánované zmeny či ciele  predstavovať, dôležité je s nimi aj aktívne pracovať. Psychológovia zistili, že čím lepšie vieme usmerniť svoj vnútorný svet, tým sme zdravší a šťastnejší.

2. Pozorujte svoje emócie

Ak sú vaše emócie v chaose, nemáte pocit, že váš svet je kongruentný. Totiž súlad musíte vnímať nielen v tom, ako sa správate, ale aj ako sa cítite. Ak má človek vyrovnanú emocionálnu energiu, potom cíti, že jeho pocity sú v rovnováhe s tým, ako sa chce v živote cítiť. V takom prípade si nevšíma, ako ho vnímajú iní. Jeho emocionálny svet  je pevný a bezpečný. Psychológovia zistili, že ľudia s pozitívnou náladou sú tvorivejší, pohotovejší a rozhodnejší. A prišli tiež na to, že najlepší vplyv na dobrú náladu má pohyb, hudba, zameranie na pozitívne veci, filmy, knihy, kontakt s pozitívnymi ľuďmi. Tiež je dobré každé ráno si pripomenúť, na čo sa najviac tešíte a nezabúdajte na vyjadrenie  vďaky a uznania. Už len vďaka týmto maličkostiam dobrá nálada určite príde.

 

3. Dodržujte slovo a dávajte si pozor na slová

Ľudia často vypúšťajú z úst slová, ktorým sami neveria. Ale nezabúdajte, ostaní  vaše slová počúvajú a vytvárajú si obraz o vás. Slovami môžete ostaných inšpirovať alebo naopak, demotivovať. Slová môžu vyvolávať bolesť alebo inšpirovať k veľkým činom. Žiť podľa presvedčenia, že slová sú pre svet významné, je tiež výborným východiskom k lepšiemu životu.

Dôležité je tiež dodržiavať slovo. Vyhnete sa tak duševnej záťaži. Ak budete spoľahliví a nápomocní vy, budete inšpiráciou pre iných, aby boli aj oni takí.

Keď sú činy človeka kongruentné s tým, akým človekom chce byť, ako sa chce cítiť a čo si myslí, vedome si vytvára predpoklady na vytvorenie silnejšej osobnosti. Začína cítiť viac harmónie, stability a istoty. Tí, ktorí uvedené atribúty už našli, si okolo seba neistý a nestabilný svet nevšímajú, pretože už ovládli svoj život a silu im dáva vlastná vnútorná istota. Takýto človek už nemá potom dôvod ani na vlastné podceňovanie, lebo našiel svoj vlastný svet.

 


Odporúčaná literatúra:

RaulPosse, Julian Melgosa: Umenie výchovy

Julian Melgosa: Žiť naplno

Zdieľať na facebooku