Schopnosti, ktoré vám pomôžu pri učení

  

Aby ste mohli dosiahnuť dobré výsledky pri učení, nestačí len dokonale poznať jednotlivé techniky učenia, ale musíte disponovať aj takými schopnosťami, ktoré vám pomôžu pri učení dlhodobo vytrvať. Mnohí študenti majú vysoké IQ a množstvo ďalších zručností, ktoré by ich mohli zaradiť medzi výborných, ale aj napriek tomu to tak často  nie je. V čom je chyba?

Odborníci z oblasti psychológie sa zhodujú v tom, že pri učení pomáhajú aj určité schopnosti, ktoré dokážu naštartovať psychiku k primeranému výkonu v procese učenia. Schopnosť je vlastnosť potrebná na vykonávanie nejakej činnosti. Ako psychická vlastnosť indivídua je schopnosť to, čo určuje jeho konanie a čo je podmienkou jeho životnej činnosti. Je to aj súbor predpokladov nevyhnutných pre úspešné vykonávanie určitej činnosti. Priblížime si päť základných schopností, ktoré pomáhajú nielen pri učení, ale aj v aktívnom prežívaní života.

 

1. Zvedavosť

Citáty- zvedavosť- eduworld.skJe to ochota zvedavo posudzovať nové veci, zvedavo vnímať prenikanie do rôznych vied a učiva, ktoré sa študent musí naučiť. Je to optimistické duševné nastavenie, ktoré zaručuje chuť učiť sa. Zvedavosť je väčšinou pre mladého človeka prirodzená. Tí,  ktorí si udržia zvedavosť do ich neskorších rokov, sa naučia oveľa viac a uvidia oveľa viac krásy okolo seba ako tí, ktorí to tak nerobia. Vždy zostaňte zvedaví a túžiaci po nových vedomostiach. Udržte si otvorenú myseľ a neprestávajte sa pýtať a učiť. Tešte sa zo všetkých nových možností a skúšajte nové veci.

 

2. Kreativita

Pojem kreativita je odvodený od latinského slova creatio, čo v preklade znamená tvorbu. V odbornej literatúre robia citlivejší autori istý rozdiel medzi tvorivosťou a kreativitou. Kreativitou sa rozumie schopnosť človeka vytvárať akékoľvek nové a pôvodné myšlienky, ktoré ich pôvodca prv nepoznal. Kreativita je najmocnejší nástroj pokroku – spôsob myslenia, ktorý prepožičiava zdroje so schopnosťou vytvárať možnosti a rast. Dnešný svet sa rýchlo mení aj vďaka kreatívnym jedincom, pre ktorých nie je nič nemožné a vo svojom snažení sa nenechali nikým a ničím zastaviť. To je presne to,  prečo je dôležité pravidelne cvičiť svoju tvorivú myseľ a využívať ju pri učení.

  

3. Chuť nevzdať sa

Človek sa často stretáva aj s nepríjemnosťami. Dôležité je, aby ste sa ich naučili vnímať ako bežnú súčasť života. Dôležité je prijatie skutočnosti, ale ešte dôležitejšie je nadobudnúť silu a odolnosť. Totiž, s nepríjemnosťami môžete bojovať, nerobiť nič a iba sa sťažovať na to, čo vám chýba alebo môžete prijať to, čo máte a pokúsiť sa z toho poučiť, ba dokonca vyťažiť niečo dobré. Bez ohľadu na to, koľko toho musíte urobiť, držte si hlavu hore a nevzdávajte sa. To je jediný spôsob, ako sa nevzdať cesty ku svojim snom. Nebude to síce ľahké, ale budete si vedieť lepšie poradiť, pretože postupom času sa stanete silnejšími a viac odolnejšími.

 

4. Trpezlivosť

Učenie je dlhodobý proces. Nič kvalitné neprichádza ľahko. Učenie vyžaduje veľa času a trpezlivosti. Musíte si zvyknúť na pocit, že to, o čo sa pokúšate, raz príde. Nebuďte sklamaní, keď výsledky nevidno hneď. Trpezlivosť niekedy je aj nudná, ale veľmi potrebná. Pri učení sa neoplatí náhliť, lebo trvalé vedomosti je potrebné nadobúdať v dlhšom čase. Nie nadarmo sa hovorí, že trpezlivosť ruže prináša.

 

 

5. Sebavedomie

Čo je to vlastne sebavedomie? Zjednodušene by sa dalo povedať, že sebavedomie je vedomie samého seba. Sebavedomie ovplyvňuje náš život, jeho kvalitu. Ako? Čo si o sebe myslíme, ako sa vnímame, ako sa prežívame, tým sa stávame. Náš mozog nás automaticky riadi tak, aby naše správanie zodpovedalo sebahodnoteniu, čiže mienke, ktorú o sebe máme. Sebavedomie súvisí so sebapoznaním, zbavení sa sebaklamov, uvedomením si svojich schopností, darov, ale aj toho, že nie sme dokonalí, a preto nemôžeme mať talent na všetko. Sebavedomie je o objavení a pochopení seba, prijatí seba takého, aký som a o viere v seba, svoje schopnosti. Toto je skutočná podstata tohto slova. Sebavedomý človek nie je ten, kto dáva pocítiť druhým, že je lepší ako sú oni.  Sebavedomý človek je ten, kto vie čo môže ponúknuť tomuto svetu, vie, že má hodnotu a tým pádom si môže dovoliť veriť v seba samého, vie kto je, aký je jeho životný cieľ, ktorým smerom má kráčať, pozná svoje skutočné ja. Sebavedomie je jednou z  najdôležitejších  životných schopností. Je to cnosť, ktorá spája všetko ostatné. Jednoducho povedané,  sebavedomie je neochvejná ochota prevziať zodpovednosť za svoj život. Je to o prebratí kontroly nad vlastným  životom, nájdením svojho pravého ja myslením za seba samého, tiež robením pevných rozhodnutí tak, aby ste žili ako vy chcete.

Zdroj: www.wikipedia.org / Foto: Shutterstock, Deviantart

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie, Kreativita
Zdieľať na facebooku