Čo robili úspešní ľudia, keď práve neboli v škole?

Väčšina úspešných ľudí sa venovala aj počas štúdia na škole tomu, čo ich rovesníci nie. To sa neskôr v živote ukázalo ako ich výhoda.
Väčšina úspešných ľudí sa venovala aj počas štúdia na škole tomu, čo ich rovesníci nie. To sa neskôr v živote ukázalo ako ich výhoda. / Foto: Pexels

Hovo­rí sa, že vyso­ká ško­la je naj­lep­ším obdo­bím v živo­te člo­ve­ka. Pravdou je, že je to obdobie, v ktorom si človek môže nájsť dostatok času a vyhľadávať také možnosti, aby na sebe pra­co­val a rozvíjal sa v tej oblasti, v ktorej túži vyniknúť. Tiež sa ukazuje, že skôr sa zamestnajú tí študenti, ktorí majú nielen ukončenú vysokú školu, ale majú za sebou aj rôzne kurzy, pracovné cesty, brigády, štátnice z jazykov a podobne. Väčšina dnes úspešných ľudí vo svete robila v mladosti niečo, čo ich rovesníci nie. Môžete sa inšpirovať aktivitami, ktoré sa ukazujú ako kľúč k úspechu u mnohých úspešných ľudí. Takže, ako by ste mohli lepšie využívať čas na vysokej škole a čo robiť napríklad aj v období prázdnin?

 

1. Študujte jazyky

Dnes je to už stará známa vec, že čím viac jazykov človek ovláda, tým má väčšiu šancu sa zamestnať. Ak vás baví študovať jazyky, tak neváhajte. Využite voľný čas práve na toto.

 

2. Choďte na semináre a kurzy

Dnes viac ako inokedy môžete navštevovať rôzne vzdelávacie kurzy a školenia, prípadne konferencie. Niektoré sú úplne zdarma. Určite neseďte doma a vzdelávajte sa v oblastiach, ktoré sú vám aspoň trochu blízke. Táto investícia vás určite posunie ďalej. Veľa sa naučíte, stretnete nových ľudí a možno si nájdete aj ďalších priateľov. Dôležité je získavať prehľad a kontakty. Nikdy neviete, kde stretnete niekoho, kto vám ponúkne napríklad vašu budúcu prácu.

 

3. Začnite pracovať v odbore, ktorý chcete študovať

Pokiaľ to povaha štúdia umožňuje, šikovní študenti sa snažia zapojiť do pracovného života, aby mohli aplikovať svoje teoretické vedomosti v praxi. Každá práca, brigáda či stáž je lepšia ako žiadna. Ak sa vám naskytne  možnosť brigády v odbore, ktorý chcete študovať, tak neváhajte. Ak by ste zarábali aj neskutočne málo alebo i nič, je to výborná investícia do života. Veľa sa dozviete, urobíte si prehľad a stretnete ľudí z odboru, ktorý vás zaujíma. Poznám ľudí, ktorí aj zadarmo chodia takto pomáhať, len aby nesedeli doma a zostali v kontakte s realitou, ktorej sa chcú v budúcnosti venovať.  Veľa budúcich žurnalistov píše zadarmo do novín, veľa budúcich učiteliek pomáha v škôlkach, v detských domovoch, pracujú ako vedúce krúžkov v centrách voľného času a podobne. Ak nie je možnosť zamestnať sa vo vysnívanom odbore, brigádujte aj inde. Vždy je to lepšie ako len sedieť doma, pozerať televízor a hrať sa napríklad na počítači.

 

4. Cestujte

Cestovať znamená vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, spoznať nové kultúry a stretnúť ľudí z celého sveta. Či už sa vyberiete na spontánne potulky svetom, jazykový pobyt či stáž v zahraničí, záleží len na vás. Cestovať sa dá aj v rámci štúdia a na pomoc s financovaním študijného pobytu v zahraničí môžete dokonca získať aj grant. Vďaka štúdiu v zahraničí zistíte, ako funguje školstvo v iných krajinách, zdokonalíte sa v cudzom jazyku a získate množstvo ďalších cenných skúseností.

 

5. Cvičte

Fyzické cvičenie je dobré nielen pre fyzické, ale aj pre duševné zdravie. Ak vás niekedy zaujímalo, kde berú úspešní študenti toľko energie a optimizmu na svoje štúdium a ďalšie mimoškolské aktivity, toto je odpoveď. Stačí iba pár minút fyzickej aktivity denne a endorfíny sú zaručené. Cvičenie navyše odbúrava stres a pomáha aj pri sebadisciplíne, vďaka čomu sa môžete naplno sústrediť na svoje štúdium.

 

6. Čítajte knihy

Úspešní  študenti dávajú prednosť dobrej knihe pred bezduchou televíznou zábavou. A je úplne jedno, o aký druh literatúry ide, pretože čítanie okrem iného pomáha rozširovať slovnú zásobu, zlepšuje pamäť a kreatívne myslenie.

 

7. Venujte sa dobrovoľníctvu

Mnohí študenti pracujú vo voľnom čase aj bez nároku na odmenu. Či už ide o čistenie ulíc, venčenie opustených psíkov alebo pomoc chorým doma či v nemocniciach, v detských domovoch, v charitatívnych organizáciách. Dobrovoľníctvom nepomáhate len iným, ale aj sebe. Okrem dobrého pocitu sa naučíte aj pokore a spoznáte nových ľudí.

 

8. Nájdite si čas na cielené premýšľanie

Viete o tom, že tí najúspešnejší ľudia denne premýšľajú nad tým, ČO a AKO robia? Nerozmýšľajú o tom len tak mimochodom pri sledovaní televízie, varení, upratovaní, nakupovaní, ale CIELENE sa premýšľaniu venujú 30 až 60 minút denne. Robia to tak, že si sadnú v tichu v izbe, idú na prechádzku sami niekde do parku alebo do lesa a niektorí z nich si píšu každý deň denník. Prvé minúty premýšľania charakterizuje určitý chaos v myšlienkach, ale po určitej dobe dochádza k upokojeniu mysle a zrazu vám začnú napadať tvorivé myšlienky, nevšedné riešenia v súvislosti so situáciou, v akej sa práve nachádzate. Kvalita myslenia veľmi ovplyvňuje kvalitu rozhodnutí, ktoré človek robí. To ovplyvňuje kvalitu výsledkov, čo nakoniec ovplyvňuje aj samotnú kvalitu života.

 

9. Učte sa relaxovať a správne pracovať so svojou mysľou a psychikou

Všet­ci sa sna­ží­me dostať zo seba vždy to naj­lep­šie. So zaťa­že­nou mys­ľou to ale nie­ke­dy môže byť veľ­mi prob­le­ma­tic­ké. A tak už počas štúdia je dobré učiť sa relaxovať a čistiť si myseľ. Neuro­ved­ci hovo­ria, že naj­lep­šie je použiť nasledujúce spôsoby:

 

Mindfulness

Mindfulness chápeme ako sústredené uvedomovanie si aktuálne prežívaného okamihu. Určite už veľmi dobre viete, že pokiaľ svoju myseľ nekontrolujete, je schopná zablúdiť kamkoľvek. Človek málokedy vníma prítomný okamih naplno. Odstrániť rušivé elementy z našej mysle ale môže napomôcť k reagovaniu na negatívne situácie s väčším pokojom. Cvičenie mindfulness vám umožní byť plne prítomným vo svojom živote, v práci a zároveň výrazne zlepšiť kvalitu vášho života.

 

Meditácia

Meditácia už dávno nie je výsadou budhistických či hinduistických mníchov. Ak je váš mozog pravidelne vystavovaný rôznym rozptýleniam, môžete mať problémy so sústredením sa, čo má priamy vplyv na oslabenie dlhodobej pamäte. Už 10 minút sústredenej meditácie denne však výrazne zlepší  schopnosť sústrediť sa na to dôležité.

Ľudia, ktorí už dlhé roky pravidelne meditujú, tvrdia, že vďaka meditácii začali lepšie spávať, ráno sú svieži, sú láskavejší k ľuďom, vedia tolerovať nepríjemnosti, majú jasnejšie myšlienky a cítia sa viac „nad vecou“. Ale je toho aj oveľa viac. Meditácia pomáha:

 

  • Uvoľniť sa

Mnoho ľudí žije v strese , v dôsledku ktorého strácajú schopnosť relaxovať.

 

  • Udržiavať zdravie

Tým, že sa človek dokáže uvoľniť, napomáha aj svojmu zdraviu. Potvrdzujú to aj stovky lekárskych štúdií. Mnohé výskumy hovoria o tom, že meditácia v oblasti zdravia pomáha v nasledujúcich oblastiach:
- meditácie uvoľňujú svalové napätie,
znižujú vysoký  krvý tlak,
- meditácie stimulujú imunitný systém a podporujú tvorbu bielych krviniek,
- uvoľňujú zovreté dýchacie cesty,
- meditácie zlepšujú krvný obeh v tráviacom trakte, v koži a v mozgu,
- pozitívne ovplyvňujú hormonálnu činnosť,
- pomáhajú vyvažovať činnosť pravej a ľavej hemisféry.

 

  • Pomáha navodzovať vnútorný kľud a harmóniu

Vonkajší svet pôsobí na človeka čoraz intenzívnejšie, a preto niekedy nadobudáme pocit, že je veľmi obtiažne dosiahnuť vnútorný kľud. Keď si však uvedomíme, že aj obyčajná prechádzka v prírode, hra s dieťaťom alebo so zvieraťom v nás potláča pocity strachu a hnevu, tak určite aj meditácia musí mať nejaký podiel pri vytváraní harmónie.

 

  • Pomáha pri koncentrácii

Stres obmedzuje našu schopnosť sústrediť sa. Myslíme na veľké množstvo vecí, snažíme sa ich všetky urobiť naraz a nič poriadne nedokončíme. Meditácia nás učí  sústrediť sa v danej chvíli len na jednu vec. Postupne sa učíme v danej chvíli sústrediť sa na jednu vec a zbavujeme sa myšlienok, ktoré nie sú dôležité. Takto svoju mentálnu energiu môžeme zacieliť na jednu konkrétnu úlohu.

  • Pomáha zlepšovať výkony

Mnoho športovcov a umelcov využíva meditáciu na zlepšenie svojich výkonov. Nespoliehajú sa len na vysokú hladinu adreanalínu, ale veria aj v silu meditácie.

 

  • Je zdrojom inšpirácie

Vďaka meditácii ustupujú verbálne myšlienky do pozadia a vzniká priestor pre inšpiráciu. Pravú mozgovú hemisféru a snenie môžeme aktivovať dokonca aj v plnom bdelom stave. Následne prichádzajú záblesky nápadov, ktoré sa objavujú v podobe denného snenia alebo predstáv. Meditácia pomáha vyriešiť zložité problémy. Umožňuje vytvoriť si odstup, podobne ako keď vystúpite na horu a z výšky sa pozeráte do údolia. Odpoveď často prichádza ako záblesk vo chvíli, keď je myseľ pokojná.

 

  • Pomáha vnímať seba samého

Poznávanie seba samého začína uvedomovaním si vlastného tela. Príznakom neurózy je práve nedostatok sebauvedomovania. Meditácia nám pomáha uvedomovať si, akí vlastne sme. Pomáha tiež k uvoľňovaniu nahromadených emócií, ktoré sú často príčinou napätia. Ak je myseľ silná a pokojná, často vyplavuje na povrch hlboko uložené spomienky či emócie a dáva nám príležitosť uvedomiť si ich a rozpustiť.

 

Ignorácia

Ignorácia problémov je vecou, ktorú robia niektorí ľudia automaticky. V niektorých prípadoch je to skvelé. Je napríklad zbytočné stresovať sa vecami, na ktoré nemáte aj tak vôbec žiaden dosah. V tomto prípade je teda ignorácia skvelým riešením.

Ak však ide o problém, ktorý si vyžaduje vaše akútne riešenie a vy ho zametiete pod koberec, veci dokáže ešte viac zhoršiť. V každom prípade je to však schopnosť, ktorá vám môže veľakrát pomôcť a ak ju máte, patríte k šťastným ľuďom.

 

Substitúcia

Pri tejto technike ide o nahradenie negatívnych myšlienok pozitívnymi. Na to, aby ste to dokázali, však nevyhnutne potrebujete dve veci: predstavivosť a pevnú vôľu. Nie je totiž jednoduché niečo nasilu vytesniť zo svojej mysle, no za pokus to určite stojí.

 

Distrakcia

Pri technike  nahradenia ide o to, aby ste si svoju myseľ zaplavili niečím úplne novým, nad čím budete môcť premýšľať pokojne aj celý deň. Je to technika, vďaka ktorej môžete vytesniť z hlavy problémy, na ktoré nechcete myslieť aspoň niekoľko hodín.

 


Zdroje:
E. Harrison: Jak jednoduše meditovať každý den
E.Harrison: Rychlé meditace pro zklidnění těla a mysli
monikastehlikova.cz
Zdieľať na facebooku