Ako si zlepšiť charizmu?

Všade, kde sa charizmatickí ľudia objavia, sú automaticky stredobodom pozornosti. S charizmou sa však nie vždy narodíme, dá sa aj vybudovať. Tým, ako to urobiť, sa zoberal aj Dale Carnegie.
Všade, kde sa charizmatickí ľudia objavia, sú automaticky stredobodom pozornosti. S charizmou sa však nie vždy narodíme, dá sa aj vybudovať. Tým, ako to urobiť, sa zoberal aj Dale Carnegie. / Foto: Shutterstock

Odpoveď na otázku, čo je to charizma, sa pokúšal intenzívne hľadať americký psychológ Ronald Riggio, ktorý sa ňou zaoberá už vyše tridsať rokov. Riggio skúmal osobnostné črty množstva charizmatických ľudí a dospel k názoru, že charizma vzniká vyváženým pomerom expresivity, senzibility a kontroly.

Expresivita je schopnosť vyjadrovať otvorene emócie, senzibilita znamená, že venujeme pozornosť nielen svojim pocitom, ale aj pocitom druhých a zdravá kontrola nad emóciami nám umožňuje zvládať každú, teda aj komplikovanú komunikáciu bez toho, aby sme do nej vnášali prvky agresivity. Všetky tieto vlastnosti súvisia s výškou emocionálnej inteligencie.

Charizmu by chcel mať každý, ale nie každý ju aj skutočne má. Niektorí ľudia sa s ňou už narodia, ale mnohí ďalší si ju vybudujú. Existujú ľudia, ktorí sú prirodzene charizmatickí bez toho, aby museli na sebe čokoľvek zlepšovať. Všade, kde sa objavia, sú automaticky stredobodom pozornosti. Charizma sa však dá aj vybudovať. Tým, ako to urobiť, sa zoberal aj Dale Carnegie vo svojej knihe Život je krátky. Žite tak, aby bol úžasný. V nasledujúcich bodoch si  povieme, čo robiť preto, aby ste sa aj vy mohli stať charizmatickými osobnosťami.

 

1. Urobte dobrý prvý dojem

Prvý dojem je dôležitý všade tam, kde sa stretávate s niekým neznámym. Podobne ako pri nadväzovaní partnerských alebo priateľských vzťahov, tak aj v pracovnom živote hrajú významnú úlohu sympatia a antipatia. Dôležitú úlohu pri prvom stretnutí zohráva predovšetkým verbálna a neverbálna komunikácia, štýl a spôsob vyjadrovania, ale aj to, ako vyzeráte. Sympatie si ľudia prejavujú nakláňaním sa dopredu, zrkadlením, čiže odrážaním alebo opakovaním neverbálnych prvkov správania partnera. Dôležitá je reč, gestá, mimika, pohľad, držanie tela či chôdza. V každom prípade je vhodné, aby ste sa nesnažili vyvolať dobrý dojem za každú cenu. Umením je nájsť hranicu, akým spôsobom komunikovať a nepôsobiť pritom podliezavo alebo konfliktne.

 

2. Snažte sa vždy vyžarovať pozitívnu energiu

Carnegie odporúča prejavovať optimistický názor na seba, na iných aj na život vo všeobecnosti. Snažte sa každému stretnutiu vdýchnuť život, zanietenosť a nadšenie.

 

3. Zaujmite svojím rozprávaním

Hovorte uvoľnene a neformálne, so zanietením, energicky, nadšene a na vytvorenie dôrazu využívajte pauzy. Udržiavajte súlad medzi tým, čo hovoríte a ako to hovoríte. Buďte dôveryhodní, nefalšovaní a úprimní. Hovorte zreteľne a modulujte svoj hlas tak, aby vás ostatní počuli. Buďte výborní rozprávači a využívajte obrazné vyjadrenia na oživenie rozprávania. Snažte sa využívať aj zmysel pre humor.

 

4. Snažte sa premýšľať pohotovo

Snažte sa mať dobré vedomosti z oblasti, v ktorej pracujete a buďte dobre informovaní. Sledujte, čo sa deje vo svete i vo vašom okolí. Snažte sa premýšľať pohotovo v akýchkoľvek situáciách a buďte pripravení reagovať aj v stresových situáciách. V spoločnosti sa naskytne mnoho situácií, ktoré si so sebou prinesú aj zmenu správania. Musíte počítať s ktoroukoľvek z nich a vždy sa zachovať profesionálne. Netreba nikdy panikáriť a treba vedieť, čo spraviť.

 

5. Zaujímajte sa o iných a buďte ľudskí

Buďte sústredení a pozorní voči ostatným prítomným. Snažte sa v nich vyvolať pocit, že sú jedineční, dôležití a zaujímaví. Oslovujte ľudí krstným menom a nezabúdajte na očný kontakt. Majte voči nim rešpekt, a to aj v prípade, že s nimi nesúhlasíte. Buďte vnímaví voči rozličným témam a hovorte diplomaticky a taktne. Snažte sa budovať dôverné vzťahy. Ľudskosť prejavíte hlavne tak, že zosúladíte svoje emócie s prítomnými. Vnímajte emócie v reči druhých a reagujte na ne. Ku každému, s kým sa stretnete, sa správajte ako k dôležitej osobe. Prejavujte srdečnosť a rešpekt. Charizmatickí ľudia sú nielen dobrí rečníci, ale aj poslucháči. Umenie počúvať je kľúčom k úspešnej komunikácii. Dávate ním ľuďom najavo, že o nich máte úprimný záujem, a to vždy každého poteší. Nemusí vás téma príliš zaujímať na to, aby ste sa nemohli spýtať na nejaké podrobnosti. Ak sa pýtate,  znamená to, že máte záujem. Počúvajte ostatných, pritakajte im, ale sa aj spýtajte. Rozhovor je spôsob, ktorým si dokážete vybudovať lepšiu charizmu, nemôžete však odpovedať jednoslovne či pri stole mlčať.

 

6. Zachovajte si pokoru a skromnosť

Zamerajte sa na úspechy iných. O vašich úspechoch nech prehovoria vaše činy. Štedro vyjadrujte ľuďom úprimnú pochvalu, uznanie a obdiv.

 

7. Snažte sa odlíšiť od priemeru

Nemusíte nasledovať šedú masu. Majte svoj názor, riskujte a hlavne sa nebojte presadiť svoje tvorivé nápady.

 

8. Buďte sebaistí

Sebaistota je veľmi dôležitý prvok pri charizme. Utrápený, sklamaný a nevýrazný človek rozhodne nebude pôsobiť charizmaticky. Dôverujte si v tom, čo robíte, ale aj hovoríte

 


Zdroj: Dale Carnegie: Život je krátky. Žite tak, aby bol úžasný
Zdieľať na facebooku