Hľadáte kľúč ku šťastiu? Riešením môže byť aj stav flow

Flow fenomén právom patrí do smeru tzv. pozitívnej psychológie, ktorá sa zaoberá aspektami, ktoré nám spríjemňujú život a robia nás šťastnými.
Flow fenomén právom patrí do smeru tzv. pozitívnej psychológie, ktorá sa zaoberá aspektami, ktoré nám spríjemňujú život a robia nás šťastnými. / Foto: Pexels

Optimálne zážitky prežívame vtedy, keď  sa naša myseľ  alebo telo dostávajú k hraniciam svojich možností v snahe dosiahnuť niečo obtiažne, čo stojí za to.  Vo chvíľach, keď nás táto činnosť pohltí a keď na seba zabúdame, sa dostávame do šťasného stavu flow. 

- Mihály Csíkszentmihályi

Anglický výraz flow používajú psychológovia pre označenie dokonalej koncentrácie, keď sa človek ponorí do vykonávanej činnosti. Ide o zvláštny stav mysle. Do slovenčiny sa najčastejšie prekladá ako plynutie. Flow fenomén právom patrí do smeru tzv. pozitívnej psychológie, ktorá sa zaoberá aspektami, ktoré nám spríjemňujú život a robia nás šťastnými. Pri zážitku flow, teda plynutia, zažívame pocity zmysluplnosti a energizujúcého nadšenia, ktoré môže viesť až k zážitkom extázy.

Tejto problematike sa dlhé roky venuje americký profesor maďarského pôvodu Mihály Csíkszentmihályi, ktorý pôsobil ako vedúci katedry psychológie na Univerzite v Chicagu a teraz pracuje na Claremont Graduate University.

Pojem flow Mihály Csíkszentmihályi opisuje ako stav, v ktorom sú ľudia ponorení do určitej činnosti a nič iné sa im nezdá dôležité. Ľudia teda zabúdajú na seba, nevnímajú čas a splývajú s tým, na čo je upriamené ich vedomie.

 

Vo svojej teórii Mihály Csíkszentmihályi pracuje s dvoma premennými a nimi sú:

 • zručnosť človeka,
 • náročnosť úlohy.

 

Predstavme si ťažkú úlohu, ku ktorej nemáme zodpovedajúce zručnosti. Pravdepodobne nás bude zužovať pocit napätia, úzkosť a obava zo zlyhania. Ak je naopak úloha príliš jednoduchá, ale zručnosť vysoká, nastane buď nuda, alebo si príjemne odpočinieme. Ak je medzi zručnosťou a náročnosťou súhra, máme napoly vyhraté. Záleží ešte aj na jednej veci - na intenzite obidvoch premenných, nech sú akokoľvek dobre zohrané. Ak je úloha zároveň jednoduchá a naša zručnosť nie práve najlepšia, nastáva pocit apatie. Až keď sa náročnosť aj zručnosť zvyšujú, nastáva pravé zaujatie a pocit zmysluplnosti - teda flow. Ak máme to šťastie, že vykonávame nad mieru ťažkú úlohu, ktorá nám ide krásne od ruky, môžeme sa dostať až do stavu extázy.

 

Ako prežívame flow?

Ľudia, ktorí zažívajú stav flow, popisujú svoje pocity ako úplnú stratu pojmu o čase a o sebe samom. Len sledujú napríklad svoje ruky, ktoré akoby oddelené od tela tvoria symfóniu alebo román. Pocit kontroly a premýšľania je minimálna. Nie je to ani potrebné, rovnako ako keď sa nechávame unášať skutočným prúdom vody. Zároveň však nejde o bezmyšlienkovitosť a pocit vymytého mozgu. Práve naopak. Miháli Csikszentmihalyi opísal okolnosti vzniku stavu flow. Niektoré z nich sa môžu vyskytovať izolovane, ale to ešte nehovoríme o flow v tom pravom slova zmysle. Pre zážitok toho správneho plynutia by totiž mali byť prítomné nasledujúce okolnosti:

 • presne viete, ktorú prácu máte robiť, dostavuje sa intenzívna a sústredená koncentrácia na prítomný okamih,
 • daná činnosť a povedomie sú v silnom spojení,
 • získavate okamžitú spätnú väzbu o úspešnosti aktivity (k tomu stačia naše vlastné zmysly),
 • zintenzívňujú sa pocity nadhľadu nad celou situáciou,
 • strácate pojem o čase a čas vám plynie rýchlejšie,
 • skúsenosť z činnosti je vnútorne obohacujúca a zažívate pocit zmysluplnosti,
 • samotná práca je pre vás odmenou.

   

  Výskumy Csikszentmihalyiho dokazujú, že stav flow prebieha rovnako u ľudí z celého sveta, z rôzného kultúrno-sociálneho zázemia. A netýka sa zďaleka iba umelcov. Flow môžeme zažiť prakticky pri každej činnosti. Môžeme tak zažívať šťastné chvíle pri športe alebo pri vykonávaní domácich prác.

   

  Ako si naplánovať stav flow?

  • venujte sa tomu, čo vás baví, čo máte naozaj radi,
  • zbavte sa rušivých vplyvov, ktoré vás brzdia vtom, aby ste sa celým vedomím ponorili do činnosti,
  • stanovte si realistické ciele,
  • k cieľu kráčajte malými krokmi,
  • rozdeľte si veľké množstvo práce do krátkych 20 minútových úsekov,
  • po splnenom prvom kroku sa dostaví radosť, ktorá vás posunie k ďalším krokom,
  • vďaka čiastkovým radostiam máte šancu stihnúť všetko,

   


  Odporúčaná literatúra: Mihály Csíkszentmihályi: O štěstí a zmyslu života - flow
  Čítajte viac o téme: Šťastie
  Zdieľať na facebooku