5 elementov efektívneho myslenia

5 elementov efektívneho myslenia
5 elementov efektívneho myslenia / Foto: Raw Pixel

Celá veda nie je nič iné, než zdokonaľovanie každodenného uvažovania.
- A. Einstein

Edward B. BurgerMichael Starbid vo svojej knihe 5 elementov efektívneho myslenia predstavujú dôležité návyky, ktoré vedú k efektívnejšiemu a tvorivejšiemu mysleniu. Hovoria o stratégiách, ktoré sú na prvý pohľad veľmi jednoduché, ale od pradávna majú tie najželateľnejšie účinky na ľudské myslenie.

 

1. Jednoduché myšlienky rozoberajte do hĺbky

Mnohí študenti majú sklony prehliadať jednoduché úlohy a vyberajú si hneď tie ťažšie. Opak by mal byť však pravdou. Je výborné, keď sa najprv zorientujete v zmesi jednoduchších informácií a hľadajte, čo je dôležité. Reálne si uvedomte, čo viete a v čom máte ešte medzery. Keď zistíte, čo vám ešte robí problém, najprv si naštudujte chýbajúce vedomosti a až potom sa pustite do riešenia zložitejších problémov. Tiež je dobré hneď na začiatku riešenia nejakej úlohy zbaviť sa predsudkov a predstáv, ktoré ste si vytvorili ešte predtým, ako ste sa pustili do riešenia problémovej úlohy. Porozumenie sa skladá z viacerých stupňov, a tak sa dá vždy ísť o level vyššie.  Mohlo by sa zdať, že návrat k podstate je krokom späť, ktorý vás oberá o čas. Neskôr však zistíte, že tým, že staviate na pevných základoch, vaše skutočné schopnosti stúpajú stále rýchlejšie do výšin. Až keď spoľahlivo a do hĺbky porozumiete študovanej problematike, až vtedy sa môžete dopracovať k želanému úspechu.

 

2. Chyby

Nie je na tom nič zlé, keď sa pomýlite a urobíte chybu. Niektorí študenti aj úmyselne niekedy urobia chybu, aby sa dostali k ešte lepšiemu riešeniu. Chyby študentov upozorňujú na nečakané možnosti, ktoré ešte môžu objaviť. Tiež podnecujú predstavivosť a ukazujú ďalšie možnosti, ktoré môžete využiť. Chyby orientujú vašu pozornosť správnym smerom, nútia vás zamerať sa na konkrétnu úlohu a zistiť, prečo to nevyšlo. Ak chcete prehru vnímať ako príležitosť na poučenie, musíte uvažovať po novom. Chyby sú pozitívnou súčasťou každého skutočného uvažovania.

 

3. Otázky

Dôležité je dávať si správne otázky, ktoré vám dokážu vyjasniť mnoho problémov a rozširovať vaše porozumenie. Správne otázky odkrývajú nové nápady, pomáhajú nachádzať nové súvislosti, ktoré by za iných okolností ostali neviditeľné. Sokrates  sa vďaka svojej metóde kladenia otázok stal najslávnejším filozofom. Tvorenie otázok je niekedy dôležitejšie ako odpovede. Pri dobre zostavenej otázke sa dokážete dotknúť dôležitých problémov. Je to zvyk, ktorý vám pomáha otvárať myseľ. Ak si budete vedieť dávať zložité otázky, ľahšie rozpoznáte predpoklady, vyvarujete sa predsudkom, zvážite alternatívy, dopracujete sa k hlbšiemu porozumeniu a kreatívnemu riešeniu problémov.

 

4. Sledovanie toku myšlienok

Myšlienky sú vzácne. Všímajte si ich. Obzerajte sa, aby ste videli, kde sa zrodili vaše myšlienky a dívajte sa tiež dopredu, aby ste odhalili, kde  vás tieto myšlienky môžu až posunúť. Všímajte si aj malé nápady. Práve tie vás postupne môžu priviesť až k veľkým objavom. Ak chcete pomocou toku pochopiť myšlienky, najprv vyhľadajte jednoduchšie prvky a až  potom sa presúvajte k tým zložitejším. Ak chcete pomocou toku myšlienok vytvoriť nové myšlienky, najskôr v rámci kontextu bližšie určte význam nejakej existujúcej myšlienky a potom túto myšlienku vložte do iného prostredia.

 

5. Zmena – premeňte samy seba

Tým, že si osvojíte prvé štyri prvky, budete môcť zmeniť celý svoj spôsob myslenia a učenia sa. Vďaka novým spôsobom myslenia, môžete viac získavať  nielen pri  učení, ale aj v samotnom živote. Stanete sa viac kreatívni, nebude vám stačiť povrchnosť, budete efektívnejší mysliteľ. Nie je to nič zložité. Treba sa len zbaviť celoživotného návyku spočívajúceho  v prijímaní relatívne  povrchného chápania sveta. Piaty krok vám odporúča, aby ste sa do zmien v myslení naozaj pustili a aby ste sa naučili konštruktívne meniť svet.


ZDROJ:
sivers.orgjanav.wordpress.com
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku