Keď idú do školy dvojčatá

Keď idú do školy dvojčatá, rodičov trápi viacero otázok. Čo im na ne odpovedajú odborníci?
Keď idú do školy dvojčatá, rodičov trápi viacero otázok. Čo im na ne odpovedajú odborníci? / Foto: Bigstock

Keď majú rodičia dvojčatá a idú do školy, musia riešiť aj také otázky, ktoré rodičia s jedným prváčikom nepoznajú. Rozmýšľajú napríklad nad tým, či majú ísť deti do jednej triedy alebo do rôznych tried. A čo urobiť vtedy, keď jedno z dvojčiat je už na školu zrelé a druhé nie? Ako zvládať domácu prípravu s viacerými deťmi? Učiť sa s nimi spolu alebo jednotlivo? Ako sa ubrániť neustálemu porovnávaniu detí? Aj napriek týmto problémom však má výchova dvojčiat určité výhody.

 

Výhody dvojčiat

1. Dvojčatá majú vždy v blízkosti svojho súrodenca

Stále majú nablízku niekoho, s kým sa môžu hrať alebo komu hovoriť svoje tajomstvá. Majú sa s kým učiť, spolupracovať, ale tiež súperiť. Veľa si toho povedia a často si rozumejú aj bez slov. Dokážu ľahšie odhadnúť jeden u druhého náladu a hlavne si vedia pomôcť, keď je to potrebné.

 

2. Dvojčatá nebývajú rozmaznané

Rodičia s dvomi deťmi v rovnakom veku sú dosť vyťažení, a tak dvojčatá nedostanú vždy všetko na povel, čo chcú. Odmalička sa učia, že niekedy musia aj počkať a musia sa vedieť aj podeliť. Aj takto sa u nich predchádza rozmaznávaniu.

 

3. Dvojčatá sa lepšie presadzujú v detskom kolektíve

Už od narodenia sa učia, že nie sú na svete samy. Vedia, že o ich hračky môže mať aj niekto ďalší záujem. A tak ich ani v kolektíve neprekvapuje, že sa občas treba o niečo s ostatnými podeliť. Vedia si aj lepšie obhájiť svoje práva a vedia riešiť aj nezhody s kamarátmi.

 

Dvojčatá a školská zrelosť

Zistilo sa, že dvojčatá bývajú častejšie  menej školsky zrelé. Ale neplatí to však u všetkých dvojčiat. Prečo tomu tak je? Môže to byť spôsobené tým, že sa rodia s nižšou pôrodnou váhou a ich nervová sústava dozrieva trošku pomalšie. Alebo to môže byť spôsobené chorobami prekonanými v útlom detstve. Môžu sa vyskytnúť aj problémy s rečou. Keď sa dvojčatá učia rozprávať, utvoria si často svoj vlastný jazyk s vymyslenými slovami. Je to bežné štádium vývoja reči dvojčiat. Dvojčatá sa takto veľmi dobre dorozumejú, a tak nemajú silnú potrebu hovoriť zrozumiteľne. A preto sa vývin reči môže u nich oneskoriť. Ak máte akékoľvek pochybnosti o školskej zrelosti vašich dvojčiat, určite s nimi absolvujte vyšetrenie školskej zrelosti. Ak je vyšetrenie nerozhodné u dvojčiat sa aj odborníci viac prikláňajú k odkladu školskej dochádzky.

 

Čo robiť, ak je jedno z dvojčiat na školu zrelé a druhé nie?

Problém oddelenia alebo neoddelenia sa môže prejaviť už pri nástupe do prvého ročníka. Vzhľadom na to, že dvojčatá bývajú na seba veľmi naviazané, psychológovia odporúčajú dať dvojčatá do prvej triedy spolu. Dvojča, ktoré by išlo do školy rok neskôr, by si celý život pripadalo hlúpejšie. Vždy by bolo v nižšom ročníku, neskôr by išlo na strednú školu a tiež o rok neskôr by maturovalo. Popri tom školská nezrelosť nie je žiadna choroba alebo intelektuálny problém. Školská nezrelosť predstavuje len drobné oneskorenia, ktoré dieťa v priebehu vývoja určite dobehne a v budúcnosti nemusí mať s ničím problémy. Existujú však aj výnimky. Dvojčatá by nemali do školy naraz nastupovať vtedy, keď rozdiely medzi nimi veľmi veľké a zrelšie z dvojčiat by tým viditeľne trpelo.

 

Ako zorganizovať zápis dvojčiat?

Rodičia dvojčiat, ale aj psychológovia odporúčajú, aby na zápis išli radšej oddelene. Napríklad môžu ísť na zápis v iný deň alebo sa to môže urobiť ešte tak, že otec ide na zápis s jedným dieťaťom a matka s druhým. Keby išli na zápis spolu, mohlo by sa ľahko stať, že výrečnejšie a sociálne zdatnejšie dvojča by zaujalo viac a druhé dieťa by sa dostalo do jeho tieňa a tiež by sa mohlo cítiť zle. Keď pôjdete s deťmi na zápis samostatne, dáte im tak obom možnosť prejaviť sa rovnako.

 

Dať dvojčatá do rovnakej triedy?

Toto je pre rodičov ďalšia dilema. Ak sa v škole otvárajú dve prvácke triedy, rodičia musia zvážiť, či dajú dvojčatá do jednej triedy alebo osobitne každé do inej triedy. Každé riešenie má svoje výhody aj nevýhody. Keď budú v jednej triede, budú mať rovnaké domáce úlohy, budú končiť vyučovanie v tom istom čase, dvojčatá nebudú trpieť odlúčenosťou. Na druhej strane budú stále spolu, neoddýchnu si od seba ani v škole. Môžu mať už zo seba ponorkovú chorobu, vzhľadom na to, že budú stále spolu. Občas potrebujú zažiť aj niečo odlišné, aby sa mohli navzájom podeliť o svoje zážitky. Nemôžu si tak budovať vlastnú identitu. Keď bude každé z dvojčiat v inej triede, vyhnú sa tiež zbytočnému porovnávaniu. Každý rodič si musí sám zvážiť, čo je pre jeho deti prínosnejšie. Nenechajte sa nikým ovplyvňovať, obidva varianty majú svoje výhody aj nevýhody a vy najlepšie viete, čo je pre vaše deti ideálne.

 

A ako je to s krúžkami a s voľným časom?

Dvojčatá by nemali byť stále spolu. Rodičia by im mali vytvárať aj príležitosti, aby mohli voľný čas prežívať aj oddelene s inými deťmi. A tiež je dobré, keď jedno z dvojčiat má aspoň jedného z rodičov len pre seba. Upevňuje sa tak vzájomný vzťah. Môžu si takto nielen viac povedať, ale sa aj ešte lepšie spoznávať. Takéto situácie vytvárajte nenásilne, prirodzene, podľa príležitostí a vzniknutých situácií. Podporujte rozdielne záujmy vašich dvojčiat. Nechajte ich, nech si vyberú aj rozdielne krúžky, hlavne nech ich to baví. Pri jednovaječných dvojčatách zistíte, že ich záujmy budú pravdepodobne rovnaké. V takom prípad sa ich pokúšajte neporovnávať, teda aspoň nie stále. A snažte sa tiež, aby boli približne rovnako trestané aj chválené. Snažte sa byť spravodliví, aby nenadobudli pocit, že niektoré z nich je zvýhodňované.

 


Zdroje:
Tereza Beníšková: První třídou bez pláče
thetwincoach.com
Čítajte viac o téme: Súrodenci
Zdieľať na facebooku