4 podmienky šťastného vzťahu na celý život

4 podmienky šťastného vzťahu na celý život
4 podmienky šťastného vzťahu na celý život / Foto: Bigstock

Ak túžite s niekým prežiť celý život, musíte sa o váš spoločný vzťah starať nielen na začiatku, ale aj po rokoch. Tie silné a trvalé vzťahy majú spoločnú jednu črtu - vysoký stupeň intimity. A čo je to vlastne intimita? Je to najhlbšia súčasť vzťahu. Je to zdieľanie citov a najosobnejších myšlienok. Je to vzťah založený na úprimnosti a dôvere. Je to tiež vzťah, v ktorom sa nikto neobáva, že jeho city, myšlienky a starosti sa prekrútia, zosmiešnia alebo prezradia. Takýto vzťah sa rozvíja vo viacerých etapách. Proces spoznávania znamená zorientovať sa v duševnom labyrinte neznámej osoby tak, aby sa nám stala známou. Ako môžete dosiahnuť vysoký stupeň intimity aj vo vašom vzťahu? Musíte si uvedomiť, že jej podstatu tvoria štyri základné piliere.

 

1. Dôvera

Dôvera podporuje ovzdušie slobody. Ani jeden z partnerov sa neobáva kritiky, odsúdenia alebo nátlaku zo strany druhého.  Nikto z nich sa nebojí prejaviť svoje najhlbšie myšlienky a city, lebo vie, že budú prijaté bez odsúdenia. Dôvera sa získava postupne. Oddanosť a úcta sú základom dôvery. Kroky, ktoré vedú od nedôvery k dôvere nesmú byť unáhlené, ale postupné. Na to, aby sa vám podarilo vytvoriť vzťah, v ktorom nechýba dôvera, treba dostatok času, úsilia i vytrvalosti. Ak sa vzájomná dôvera už niekedy dôsledkom klamstiev vytratila alebo sa vytráca, budete potrebovať trpezlivosti a námahy ešte viac.

 

2. Úprimnosť

Skryté vyjde skôr či neskôr najavo a môže ublížiť. Preto je vždy lepšia úprimnosť ako klamstvo. Treba si však uvedomiť, že úprimnosť neznamená surovosť. Každý človek by mal mať možnosť vyjadriť svoje city bez zábran, s úctou a láskou. Úprimnosť je tiež pocit, pri ktorom ste si istí, že nielen môžete, ale aj musíte byť sami sebou a nemusíte sa hrať na niekoho iného a lepšieho. Partneri, ktorí sú dôvernými priateľmi, vedia obojstranne prijímať aj komplikované aspekty svojich osobností. V dôvernom vzťahu musí mať každý z partnerov pocit, že jeho city, pocity a názory sú dôležité a že sa im venuje maximálna pozornosť. Len tak sa dajú položiť základy vzájomnej úcty.

 

3. Sloboda

Ani v tom najdôvernejšom vzťahu sa nikto z dvojice nestáva vlastníctvom toho druhého. Obaja sa môžu tešiť z pocitu slobodnej voľby. Je dobré, ak je človek ochotný nielen umožniť, ale aj podporiť individualitu svojho partnera bez obáv. Pri vzájomnej dôvere, úprimnosti a oddanosti nemusíte kontrolovať alebo podozrievať. Každý môže slobodne rozvíjať svoje osobné záľuby, schopnosti a svoj talent bez akéhokoľvek nátlaku zo strany partnera, aby sa prispôsobil jeho záujmom jeho záujmom či názorom. Vzájomná dôvera je tvorkyňou slobodného a voľného prostredia. Nikto nie je nadradený nad nikým. Každý by mal mať podmienky a možnosti na rozvoj svojej vlastnej osobnosti bez akéhokoľvek nátlaku.

 

4.Čas

Čas je dobrým spojencom pri tvorbe citov a vzniku lásky každej dvojice. Dôvera, pochopenie, oddanosť a úprimnosť potrebujú dostatok času, aby mohli zapustiť korene a postupne sa rozvíjať.

 

Prečo niektoré páry nedosiahnu uspokojivú úroveň dôvernosti?

Je to preto, lebo prejavujú len malý záujem o každodenné a všedné zážitky svojho partnera a potom sú to tiež zábrany vyjadriť svoje pocity a myšlienky. Schopnosť deliť sa o vlastné pocity vzniká a rastie vďaka úprimnému záujmu, ktorý umožňuje hovoriť o bežných a každodenných veciach, či už radostných alebo nepríjemných, keď vieme, že partner počúva s ozajstným záujmom. Táto výmena informácií vedie k prehlbovaniu účasti na zážitkoch nášho partnera a k pocitu, že pri nás stojí niekto, kto nás počúva, chápe a je našou spriaznenou dušou. Takýto bytostný súlad dvojice sa dá dosiahnuť vtedy, keď človeka sprevádza pocit istoty, že ho prijmú bez výhrad, teda keď sa nemusíme obávať partnerovej kritiky. Ponižovania alebo nepochopenia.

 

Niektorí ľudia pojem intimita chápu v súvislosti s pohlavnosťou. Táto falošná intimita je nesmierne klamlivá, lebo si nevšíma duševné a citové aspekty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej ľudskej  bytosti. Túžba po rýchle nadobudnutej dôvernosti spôsobuje, že mnohí ľudia striedajú svojich sexuálnych partnerov v márnych pokusoch nájsť úprimnú lásku. Obetujú tak osobnú dôstojnosť a riskujú celistvosť rodiny, keď v objatí iných hľadajú porozumenie. Po rozpade takýchto vzťahov sa cítia ešte horšie ako predtým a beznádejne opäť siahajú po tom istom riešení. Existujú však aj ľudia, ktorí dávajú prednosť takýmto vzťahom, lebo sa obávajú ozajstnej dôvernosti. Fyzická stránka, napriek jej nepopierateľnému významu, sama o sebe nestačí na udržanie vzťahu. Vzťahy, ktoré vydržia aj celý život sú vždy založené na štyroch spomínaných pilieroch, o ktoré sa počas celého života starajú obaja partneri. Veď nie nadarmo sa hovorí, že manželstvo býva tým najväčším, najvýznamnejším a často i najťažším projektom nášho života. Ale ak sa vydarí, prináša so sebou pocity slasti a radosti prameniace zo spoločného šťastia. A kvôli týmto pocitom sa pracovať na tomto projekte naozaj oplatí.

 


Zdroj: Nancy van Peltová: Umenie komunikovať bez zábran
Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Manželstvo
Zdieľať na facebooku