Testovanie 5: O čom je a ako sa naň pripraviť?

  Ilustračná foto: Bigstock

Národný ústav certifikačných meraní (NÚCEM) uskutoční 25. novembra 2015 celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Testovanie sa uskutoční v papierovej forme a  na niektorých vybraných  školách aj v elektronickej forme. Testovanie elektronickou formou vykonajú vybraní žiaci tzv. certifikačných škôl, zapojených do projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.“ Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka základných škôl, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Žiaci so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu nebudú testovaní všetci. Testovanie prebehne iba na vybraných školách na vzorke cca 1000 žiakov. O výbere žiakov so zdravotným znevýhodnením a škôl, na ktorých prebehne T5-2015 žiakov so zdravotným znevýhodnením, boli školy informované prostredníctvom osobitného listu po spracovaní údajov získaných zo zberu dát o žiakoch 5. ročníka ZŠ, t. j. do 15. októbra 2015.

 

V Testovaní 5 budú žiaci testovaní z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry (žiaci zo škôl z vyučovacím jazykom maďarským).

Nové národné meranie piatakov má poslúžiť ako vstupný monitoring vedomostí, ktoré žiaci nadobudli na prvom stupni základnej školy. Testovanie 5 má spolu s výsledkami Testovania 9 poskytnúť obraz o kvalite vzdelávania jednotlivých škôl tým, že zachytí pokrok školákov. Rodičia si budú môcť výsledky svojho školáka porovnať s priemerom v regióne i na celom Slovensku. Národné testovania sú spätnou väzbou aj pre ministerstvo školstva, ich výsledky zohrávajú úlohu pri zostavovaní štátneho vzdelávacieho programu.

 

Ako sa na testovanie pripraviť?

Učitelia sa zhodujú na tom, že najlepšou prípravou na Testovanie je systematická príprava. Na Testovanie sa nedá pripraviť za pár dní, musí mu predchádzať niekoľkomesačná pravidelná práca s textom. Znalosti žiakov sú však len jedna vec. Strach a tréma zohrávajú pri rôznych skúškach svoje, nehovoriac o Testovaní 5, ktoré je pre 10-ročné deti prakticky prvou dôležitou skúškou v ich živote. Už na prvom stupni ZŠ sa musia deti učiť čítať texty s porozumením a nie mechanicky. Dobré je mať k dispozícii rôzne testy zamerané na čítanie s porozumením a už od tretieho ročníka tieto testy s deťmi robiť. Od štvrtého  ročníka je pre žiakov vhodné precvičovať si svoje vedomosti na testoch s výberom odpovede, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením a na rôzne jazykové javy. Takto učitelia zabránia tomu, že piataci budú zaskočení a s úlohami v teste sa stretnú prvý raz. Taktiež je veľmi dôležité, aby si deti čítali úlohy precízne, v prípade potreby aj niekoľkokrát, aby sa dostatočne sústredili, zbavovali sa povrchnosti a vyhli sa tipovaniu. Piataci si tiež musia uvedomiť, že to nie je súťaž na rýchlosť. Nemusia sa ponáhľať, ide o presnosť. Zo skúseností učiteľov je zrejmé, že najviac bodov deti strácajú preto, lebo si zle prečítajú otázku a vyberú zlú odpoveď. Môže za to často tréma a nesústredenosť. A tak je veľmi dôležité, aby žiaci dobre vedeli, čo ich čaká, aké úlohy sa v testoch  približne budú nachádzať. Ukázať im, ako takéto testy vyzerajú, dať im priestor zažiť túto skúšku aj „nanečisto“, ponúknuť im príklady a úlohy podobné tým, ako v skutočnom Testovaní. Možno si dávate otázku, na čo je vlastne Testovanie potrebné. Nuž, učitelia si na základe týchto objektívnych testov budú môcť vytvoriť presnejší obraz o vstupnej úrovni vedomostí, ale aj gramotnosti, či zručnostiach piatakov. Výsledky testovaní by mali byť školám známe do konca tohto kalendárneho roka.

 

Dieťaťu môžete pomôcť aj doma

Ak chcete, aby vaše dieťa na skúškach uspelo, musí sa učiť systematicky a učenie musí byť súčasťou jeho denného režimu. Pri učení je to ako v športe. Kto chce dosiahnuť úspech, musí pravidelne trénovať, respektíve učiť sa. Úspech v škole často závisí ďaleko viac od domácej prípravy než na tom, aké šikovné  sa deti  narodili. I keď piataci sú ešte dosť malí,  po správnom usmernení vo väčšine prípadov dokážu pochopiť vážnosť situácie a pravidelne sa učeniu venujú. Títo žiaci potom problémy v testovaní nemajú. Dieťa dosahuje v tomto smere najlepšie výsledky vtedy, keď pôsobenie  oboch rodičov a učiteľov je jednotné. Aj v prípade, ak je dieťa z rozvedenej rodiny, pôsobenie oboch rodičov musí byť jednotné.  To znamená, že rodičia majú ten istý názor, ktorý zároveň korešponduje aj s názorom učiteľa. To je tá najlepšia motivácia! Všetkým predsa ide o rovnakú vec  – aby dieťa uspelo. Vytrvalosť a systematickosť v príprave dáva žiakovi obrovskú šancu uspieť. Čím skôr si vytvorí z učenia zvyk, tým lepšie pre neho. V budúcnosti na strednej či vysokej škole ocení skutočnosť, že sa už na základnej škole naučil učiť.

Nepriateľom pri Testovaní je aj stres. Ako ho zvládnuť?

 

AKO ZVLÁDNUŤ STRES POČAS TESTOVANIA?

  • Upokoj sa – dýchaj pomaly a zhlboka.
  • Otázky v teste čítaj veľmi pozorne a sústredene (na to žiaci často zabúdajú).
  • Prečítaj si ukážky úlohy aj všetky možnosti riešenia úloh.
  • Rieš vždy len jednu úlohu.
  • Otázky čítaj úplne pokojne, podčiarkni si, čo je v nich najdôležitejšie.
  • Zakrúžkuj si otázky, ktoré vieš zodpovedať ako prvé.
  • Zváž, koľko času ti zaberie zodpovedanie každej otázky.
  • Pripočítaj k tomu čas, ktorý potrebuješ na kontrolu celého testu.
  • Zbytočne sa nestresuj a neporovnávaj s ostatnými .

 

Ukážkové testy na stiahnutie a precvičenie vedomostí s deťmi nájdete aj TU.ZDROJ: www.nucem.sk
Čítajte viac o téme: Testovanie 5
Zdieľať na facebooku