Testovanie 5: Testy z matematiky a zo slovenského jazyka v školskom roku 2014/2015

  

Pozrite si testy, ktoré absolvovali v školskom roku 2014/2015 žiaci základných škôl.

 

Matematika

Test z matematiky obsahoval 30 testovacích úloh. Žiaci mali na jeho vypracovanie 60 minút. Svoje odpovede mohli písať priamo do testu, no následne museli byť vpísané odpoveďového hárku. Pokiaľ do odpoveďového hárku neboli zaznačené, neboli uznané.

Každá správna odpoveď bola hodnotená 1 bodom.

Žiaci pri vypracúvaní testu nesmeli používať kalkulačku, pravítka, zošity, ani učebnice.

 

Testy z matematiky  v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť TU.

Testy z matematiky v maďarskom jazyku si môžete stiahnuť TU.

 

Slovenský jazyk a literatúra

Test zo slovenského jazyka obsahoval 30 úloh. Na ich vypracovanie mali žiaci k dispozícii 60 minút.

Pri 20 úlohách v teste mali žiaci vybrať jednu správnu odpoveď A,B,C alebo D. Pri 10 úlohách sa vyžadovala tvorba krátkej odpovede.

Rovnako ako pri matematickom teste, aj tu žiaci písali svoje odpovede priamo do testu a následne do odpoveďového hárku. Do úvahy sa brali iba finálne odpovedde z odpoveďového hárku.

Žiaci nemohli používať počas testov žiadne pomôcky ako mobilné telefóny, učebnice, zošity, slovníky a pod. Písať mali písaným písmom.

 

Test zo slovenského jazyka si môžete stiahnuť TU.

 

Maďarský jazyk a literatúra

Test z maďarského jazka a literatúry si môžete stuiahnuť TU.

 


Zdroj: NÚCEM // Informácie a testy T5-2014 boli zverejnené so súhlasom NÚCEM.
Čítajte viac o téme: Testovanie 5
Zdieľať na facebooku