7 znakov, ktoré prezrádzajú, že máte vysokú sociálnu inteligenciu

Človek s rozvinutou sociálnou inteligenciou je spôsobilý adekvátne riešiť všetky sociálne situácie a problémy. Je schopný porozumieť iným a zvoliť vhodný spôsob správania voči jednotlivcom, ako aj jednať múdro v medziľudských vzťahoch.
Človek s rozvinutou sociálnou inteligenciou je spôsobilý adekvátne riešiť všetky sociálne situácie a problémy. Je schopný porozumieť iným a zvoliť vhodný spôsob správania voči jednotlivcom, ako aj jednať múdro v medziľudských vzťahoch. / Foto: Bigstock

Sociálna inteligencia (SI) súvisí s rozpoznaním a porozumením pocitov druhých ľudí. Empatia, adekvátne riešenie konfliktu a budovanie zdravých vzťahov sú indikátory vysokej sociálnej inteligencie.

 

Človek s rozvinutou sociálnou inteligenciou je spôsobilý adekvátne riešiť všetky sociálne situácie a problémy. Je schopný porozumieť iným a zvoliť vhodný spôsob správania voči jednotlivcom, ako aj jednať múdro v medziľudských vzťahoch. Sociálna inteligencia sa vyvíja skúsenosťami s ľuďmi a učíme sa ju pomocou úspechov a zlyhaní v sociálnom prostredí a v určitom sociálnom kontexte. Podľa sociológa R. Honeywilla je sociálna inteligencia súhrnom sociálneho uvedomenia a sebapoznania, rozvinutých spoločenských presvedčení, postojov, kapacity a chuti riadiť komplexné sociálne zmeny. Psychológ Philip Ewart Vernon vníma pojem sociálna inteligencia takto: „Sociálna inteligencia sa prejavuje vo všeobecnej schopnosti poradiť si s ľuďmi, v poznaní záležitostí spoločnosti, v pohotovosti reagovať na podnety vychádzajúce od jednotlivcov aj skupín a vo vcítení sa do premenlivých nálad i skrytých osobnostných vlastností priateľov i neznámych ľudí.” Sociálna inteligencia nás motivuje k tomu, aby sme si uvedomovali, že  existujú aj iní ľudia. Vyžaduje si to, aby sme premýšľali nad rámec vlastného ega. Tiež nás pobáda k uvedomeniu si, že hoci iní nemusia byť v strede nášho vesmíru, sú v strede toho svojho. Pozrime sa na 7 znakov, ktoré naznačujú, že človek má vysokú sociálnu inteligenciu.

 

1. Riadite sa nielen predpísanými, ale aj nevyslovenými spoločenskými pravidlami

Tento znak sa dá najlepšie vysvetliť na príklade. Napríklad idete na koncert. Stojíte na svojom vysnívanom mieste, kvôli ktorému ste prišli skôr na koncert. Zrazu sa objaví niekto, kto vás bez mihnutia oka predbehne a nemá z toho žiadne výčitky svedomia. Človek s vysokou sociálnou inteligenciou v tejto chvíli povie asi toto: „Uvedomuješ si, že to nie je správne, však? Chcem tým povedať, že keby to začali robiť všetci, nastal by chaos.“ Samozrejme, na lístku na koncert nie je napísané žiadne pravidlo, ktoré hovorí o tom, že nemôžete predbehnúť ostatných. Ale malo by byť samozrejmosťou, že ľudia, ktorí prišli skôr kvôli tomu, aby si obsadili lepšie miesto, si zaslúžia, aby lepšie videli na skupinu, ktorá bude spievať. Ak rozumiete takýmto neuvedeným spoločenským pravidlám, je to znakom vašej vysokej sociálnej inteligencie.

 

2. Svoj názor nevnucujete iným

Môžete mať napríklad kolegu v práci, ktorý vyznáva nejakú vieru. Zatiaľ čo vy rešpektujete jeho rozhodnutie byť veriaci, on nerešpektuje vaše rozhodnutie byť bez viery.  Z času na čas sa do vašich rozhovorov nevyhnutne vkradne téma náboženstva. A pomaly vám možno  začne vnucovať svoje názory. Je pravdepodobné, že vaša bezbožnosť ho rozčuľuje. Ba dokonca vám možno povie, že vás ľutuje, že nie ste nábožný. A vám sa to môže javiť ako niečo znepokojujúce. Malo by to byť tak, že každý človek má základné právo na vlastný názor. Či je názor správny alebo nesprávny, je sekundárne. A preto vnucovanie svojho názoru iným je znakom nízkej sociálnej inteligencie. Ak však rešpektujete názory ľudí, najmä ak sú presným opakom vašich, je to znak  toho, že máte vysokú sociálnu inteligenciu.

 

3. Nerobí vám problém požičať svoje veci

Znakom vysokej sociálnej inteligencie je aj to, že vám nerobí problém požičiavať svoje veci, ba dokonca aj drahé veci. Niektorí ľudia príliš váhajú s požičiavaním svojich vecí. Ak to aj robia, nerobia to z hĺbky svojho srdca. Často vysielajú správu, že určitá vec je dôležitejšia ako iný človek – mnohokrát priateľ. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sú pri požičiavaní svojich vecí štedrí. Dokážu požičať napríklad aj svoj drahý bicykel alebo auto. Títo ľudia si uvedomujú, že priatelia sú dôležitejší ako veci. Ak  neváhate pri požičiavaní svojich ďalších vecí ľuďom, je to znak vysokej sociálnej inteligencie.

 

4. Viete vypnúť technické zariadenia a dokážete venovať ľuďom sústredenú pozornosť

Toto by malo byť samozrejmosťou, ale väčšinou to tak nie je. Sme tak zvyknutí byť neustále pripútaní napríklad k mobilu, že nepovažujeme za zlé zaoberať sa ním aj vtedy, keď sme napríklad s priateľmi na spoločnom obede. Niektorí ľudia si však už uvedomujú, že je to neetické. Vedia sa nastaviť tak, že ak majú okolo seba ľudí, stopercentnú pozornosť venujú iba im. Nenútia ostatných bojovať o ich pozornosť. Nechávajú svoj telefón vypnutý.

 

5. Všade chodíte načas

Existujú ľudia, ktorí vždy dokážu prísť všade nielen načas, ale aj o pár minút skôr. Vedia presne odhadnúť svoj čas príchodu. Je to hlavne preto, lebo rešpektujú čas toho druhého a nemyslia si, že len ich čas je dôležitý. Prirodzene, sú chvíle, keď sa stane, že meškajú, pretože život nie je vždy nedokonalý. V takejto chvíli sa vedia ospravedlniť a je im to úprimne ľúto. Svoje meškanie nevnímajú ako samozrejmosť.

 

6. Nerobí vám problém zaplatiť účet

Niektorí ľudia sa vždy snažia vyhnúť pri platení účtu. Myslia si, že si to ostatní nevšimnú, ale opak je pravdou. Na druhej strane sú ľudia, ktorí vyhľadávajú možnosť zaplatiť účet. Ponúkajú takmer vždy túto možnosť, ba dokonca im to robí radosť. Samozrejme, ide hlavne o malé účty. Ak je účet obrovský, ideálne je rozdeliť sumu medzi všetkých. Odborníci však ľudí, ktorým nerobí problém zaplatiť malé účty, vnímajú ako tých, ktorí majú vysokú sociálnu inteligenciu.

 

7. Viete, kedy nemáte viesť náročné rozhovory

Niektorí ľudia nechápu, že načasovanie dôležitých rozhovorov je veľmi dôležité. Ak sa s niekým stretnete v deň, keď je už z nejakého dôvodu podráždený, napríklad mal zlý deň v práci alebo dlho nemal možnosť sa niečoho najesť a je hladný, len veľmi ťažko bude mať energiu a náladu na dôležitý rozhovor. Sociálne inteligentní ľudia chápu dôležitosť načasovania náročných a zložitých rozhovorov. Záleží im na tom, aby osoba, s ktorou sa musia porozprávať, nemala zlý deň  a že sa nachádzajú aj v správnom prostredí, ktoré ich nebude rozptyľovať.

Zdieľať na facebooku