Zabíja smskovanie jazyk?

John McWorther, americký jazykovedec
John McWorther, americký jazykovedec / Zdroj: Columbia University

Staršia generácia sa sťažuje na smskovanie a četovanie mladých a hovorí, že zabíja jazyk tak, ako ho poznáme. Avšak je to naozaj tak?

 

Často sa hovorí, že smskovanie a čety ničia jazyk, ako ho poznáme, a pokladá sa za úpadok gramotnosti, schopnosti písať, a vedieť vyjadriť svoje pocity a myšlienky. John McWorther je americký jazykovedec, ktorý o jazyku premýšľa vo vzťahu k rase, politike a kultúrnej histórii. John tvrdí, že smskovanie neznamená úpadok jazyka, ale je v tom omnoho viac lingvistiky či kultúry, ako sa na prvý pohľad zdá. Vo svojom TED talku rozpráva práve o tom, ako posielanie krátkych správ vplýva na náš jazyk.

 

Jazyk a písmo nie je to isté

John McWorther pripomína, že jazyk existuje viac ako 80 000 rokov dozadu. Vznikol z hovoreného slova, a tým, že ľudia rozprávali. Písmo je však ešte mladšie a hovorí sa, že keby  ľudstvo existovalo 24 hodín, písmo by sa objavilo niekde v čase okolo 23:07. Takže najprv vznikla reč, a ďaleko potom vzniklo písmo.

Písanie má svoje výhody, pretože vtedy robíme s jazykom veci, ktoré by sme v hovorenej reči nerobili. Veľmi často sa v knihách, ktoré čítame, vyskytujú vety, ktoré by sme nikdy nepovedali. Reč je iná. Jazykovedci dokázali, že bežne rozprávame v zhlukoch 8 až 10 slov. Takáto je reč v porovnaní s písmom, omnoho voľnejšia, stručnejšia. Písanie je hĺbavejšie, hovorí o rozdieloch jazykovedec. Myslíme si, že jazyk je práve taký, ako píšeme, pretože ho často v danej forme vidíme. Ale nie je. V skutočnosti je jazyk a reč niečo rozdielne. S plynutím času sa hranica medzi rečou a písaním prelínala. V minulosti bolo úplne bežné, že prejavy sa prednášali tak, ako sa napísali. Aj v starých filmoch sa prejavy začínali so slovami „Dámy a páni“, a pokračovali dlhými formálnymi vetami, ktoré nemajú s bežnou hovorenou rečou nič spoločné. V minulosti bolo normálne, že ľudia hovorili tak, ako písali.

 

Mobilny poskytli dovtedy nedostupné možnosti

Ak niekedy hovoríte, ako píšete, tak niekedy môžete chcieť písať tak, ako hovoríte. Avšak v minulosti to bolo ťažké kvôli nedostatku potrebného materiálu a nedostatku technológií. Nemožné na písacom stroji, ani na klávesnici.  V skutočnosti, ak chcete písať s ľahkosťou a udržať tempo s prejavom, prijímateľ musí byť schopný správu rýchlo prijať. Avšak ak máte pri sebe mobilný telefón, vďaka ktorému môžete správu rýchlo prijať aj poslať, máte dokonalé podmienky na to, aby ste mohli písať tak, ako hovoríte. Aj preto je štruktúra SMS veľmi voľná, nepremýšľame nad veľkými písmenami či interpunkciu. Rovnako, ako nad tým nerozmýšľame, keď rozprávame. Smskovanie je reč prstov, ktoré nám umožňuje písať tak, ako hovoríme. Napriek tomu ho vnímame ako úpadok, pretože nevenujeme pozornosť forme, pravidlám. Ako keby sa niekde stala chyba a zabudli sme všetko, čo sme sa v škole učili. Avšak v skutočnosti je to komplexný typ reči.

 

Smskovanie je komplexný typ reči

Zamyslite sa nad skratkou LOL, ktorá znamená hlasný smiech. A v minulosti sa tak aj skratka používala. No dnes je jej význam slabší. V súčasnosti sa LOL používa v špecifických situáciách, je ukazovateľom empatie, kompromisu. Slovo LOL sa vo vetách používa ako pragmatická častica.

Ďalším príkladom je „slash“, čiže lomeno, ktoré sa používa rovnako, ako sme zvyknutí. Avšak v dnešnom smskovaní mladých sa používa na zmenu témy rozhovoru. Možno to pôsobí banálne, avšak zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako meníte tému rozhovoru v reálnom živote? Existuje viacero spôsobov, ako to urobiť slušne, napríklad najprv zareagujete na to, čo vám druhá osoba povedala, a potom tému zmeníte. Pri smskovaní sa to urobiť nedá, a preto sa používa lomeno. Každá hovorená reč má niečo, čo jazykovedci nazývajú informačnou značkou, a smskovaním sa z lomena takáto značka stala.

 

Smskovanie je nový spôsob písania

Smskovaním vznikajú nové konštrukcie, a nový jazyk, ktorý nie je vycibrený. Vždy sa však našiel niekto, kto sa na niečo, čo sa písomného alebo jazykového prejavu týka, sťažoval.

Súčasná forma smskovania je nový spôsob písania, ktorí rozvíjajú mladí ľudia. Používa sa súčasne s bežným písomným prejavom, avšak je to dôkaz toho, že dokážu robiť dve veci naraz. V súčasnosti už existuje množstvo dôkazov o tom, aké výhody majú bilingválni ľudia, rovnako ako aj ľudia, ktorí ovládajú iný dialekt. Určite to platí aj pre písomný prejav. Teda smskovaním si mladí ľudia nevedomky rozširujú jazykový repertoár. Ľudia zo 70tych rokov by nerozumeli úplne slangu s 90tych rokov. Rovnako je to aj s smskovaním. Neustále sa vyvíja. Je to jazykovedný zázrak, ktorý sa odohráva priamo pred našimi očami, hovorí jazykovedec John McWorther.

Zdieľať na facebooku