Matthew Syed: Aby ste sa poučili zo svojich chýb, musíte si ich vedieť priznať

Zlyhanie nám pomáha pri dosiahnutí úspechu, avšak len vtedy, ak sa z neho dokážeme poučiť.
Zlyhanie nám pomáha pri dosiahnutí úspechu, avšak len vtedy, ak sa z neho dokážeme poučiť. / Foto: Pexels

Zlyhanie je k úspechu nevyhnutné, avšak len ak sa z neho dokážeme poučiť.

 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo spája všetky úspešné príbehy? Všetky úspešné spoločnosti, úspešných športovcov, letecký priemysel a vynálezcov? Odpoveď je jednoduchá. Spája ich zlyhanie.

Zlyhanie je aj ústrednou témou knihy Black box thinking od britského spisovateľa Matthewa Syeda. Black box thinking predstavuje nový prístup k vysokému výkonu a spôsob, ako napredovať vo svete plnom konkurencie. Napriek tomu, že prioritne sa sústreďuje na business a na možnosti, ako zlepšiť spoločnosť, lekcie z knihy pomôžu každému, či už športovcom, politikom, študentom alebo rodičom. Matthew v knihe používa množstvo príkladov na ilustrovanie svojich myšlienok. Napriek tomu, že sa zameriava na zlyhania, rozpráva o tom, ako v skutočnosti dospieť k úspechu, a ako každý z nás môže zlepšiť svoj výkon. A čo ľuďom odporúča?

 

1 | Jediné, čo nám vadí viac ako robiť chyby, je chyby si priznať

Chyby robíme všetci a je to úplne normálne, napriek tomu že spoločnosť nás často za naše chyby obviňuje. Často na niečo zabudneme, napríklad aj na sľúbené stretnutie s kamarátom. Avšak horšie, než samotné zabudnutie, je priznanie si chýb. Najmä, pokiaľ sa jedná o chyby v práci, pretože sa bojíme pocitov viny od svojho okolia.

Kultúra dnešného podnikania sa nám snaží povedať, že je normálne zlyhať. Pre mnoho ľudí je zlyhanie akousi nevyhnutnosťou na ceste k úspechu a znakom odvahy. Avšak to, čo robíme je to, že máme toľko malých zlyhaní je, až príde jedno veľké. Cieľom by ale nemalo byť zlyhanie vo veľkom rozsahu, často sa to však stáva. Vyhnúť sa mu je možné iba vtedy, keď si dokážeme priznať malé chyby. A nielen priznať si ich, ale najmä sa z nich poučiť. Poučenie sa z chýb je najväčšou prekážkou k progresu.

Predstavte si, aké by to bolo, ak sa napríklad nepriznal justičný omyl a nevinná osoba strávi celý život vo väzení. Tento scenár pritom nie je až taký nezvyčajný, pretože ani žalobcovia, ani súd, si nedokážu len tak jednoducho priznať chybu, pretože by ich to mohlo stáť celú kariéru. Priznať si chybu je ťažké, ale je to jediný spôsob, ktorý nám zabráni v tom, aby sme spravili ešte horšie chyby. Priznaním chyby sa vždy posunieme o krok vpred, o jeden krok bližšie k úspechu.

 

2 | Menšie zmeny môžu mať veľký účinok

Keď si rozdelíte problém na najmenšie možné časti, systematicky môžete problém analyzovať a zlepšiť každý jeden drobný detail. Často pre veľký obraz totižto nevidíme detaily. Avšak práve tieto detaily tvoria celkový obraz a zlepšením viacerých z nich môžete získať výrazný posun vpred.

 

3 | Berte všetky svoje nápady ako hypotézy

Vďaka takémuto prístupu bude pre vás ľahšie priznať si svoje chyby a poučiť sa z nich. Nie vždy je možné všetko zjednodušiť, avšak často práve tú najjednoduchšiu možnosť berieme ako tú správnu, pretože nemáme dôkaz o tom, že by to nebolo správne. Nie sme schopný čeliť tomu, že naše nápady možno nie sú tie správne. Je však dôležité, aby sme sa z tohto uzatvoreného kruhu vedeli dostať. Namiesto potvrdenia svojich myšlienok sa sústreďte na hľadanie dôkazu, ktorý vám vašu myšlienku vyvráti. Iba takto sa vaše hypotézy zlepšia.

S uzavretým kruhom myšlienok sa je možné stretnúť napríklad v zdravotníctve a v iných oblastiach, kde sa ľudia neučia zo svojich chýb.

 

4 | Žiadna vina, žiadna hanba

Na ceste k úspechu nám často stojí v ceste práve strach z viny. Štúdia z Harvard Business Review zistila, že väčšina riaditeľov spoločností si myslí, že len dve až päť percent chýb stáli skutočne za to, aby bol za ne niekto obvinený, no až za 70 % či dokonca 90 % sú zamestnanci trestaní. Ľudia majú jednoducho tendenciu viniť niekoho za chyby. Strach z hanby je však príčinou, prečo ľudia často svoje chyby ani nezdieľajú a ostatní sa z nich nemôžu poučiť.

 

5 | Naučte sa vnímať neúspech pozitívne

Ak byť úspešný znamená naučiť sa zvládať svoje zlyhania, potom pozitívny prístup k zlyhaniam je základom pre úspech. Len takéto zmýšľanie vás posunie vpred a budete vďaka nemu rásť ako osoba. Naučte sa svoje chyby akceptovať, priznať si ich, prevziať za ne zodpovednosť a poučiť sa z nich.

Často, najmä v škole, je viditeľné, kto sa bojí zlyhania. Študenti, ktorí sa na test nenaučia, alebo idú dokonca do klubu noc pred testom sa tak boja zlyhania, že sa radšej dobrovoľne sabotujú, a ani sa neskúsia učiť. Ak aj napriek tomu prejdú, všetko je v poriadku, avšak ak nie, môžu zvaliť vinu na to, že boli večer predtým vonku alebo sa neučili.

 

6 | Skúšajte znova

Na to, aby sme boli úspešní, musíme najprv zlyhať. Toto platí o mnohých oblastiach v živote. Nikto neprišiel s myšlienkou na prevratný vynález po prvý krát. Ani David Beckham sa netrafil na prvý krát do bránky. Preto skúšajte znova, obmieňajte, analyzuje a skúšajte, čo funguje.

Zdieľať na facebooku