Prečo sú dôležití nielen priatelia, ale aj známi?

Viac interakcie vedie k pocitu, že človek niekam patrí.
Viac interakcie vedie k pocitu, že človek niekam patrí. / Foto: Big Stock

Vaše sociálne väzby vás robia šťastnejšími, ale môžete ich využiť aj na získavanie informácií, či na spoznávanie nových ľudí.

V každodennom živote určite stretávate obrovské množstvo ľudí. Avšak koľko ľudí je vašimi skutočnými priateľmi? Máte niekoho, s kým môžete ísť, keď vás niečo trápi, niekoho, komu môžete zavolať uprostred noci, či niekoho, kto vám nikdy nepovie nie? Ak si myslíte, že v sociálnom kontexte  pre vás ako osobu je dobré mať radšej len zopár blízkych priateľov, než mať stovky známych, tak sa možno mýlite. Silné, ale aj slabé sociálne väzby, sú obe extrémne dôležité v kontexte sociálnych interakcií. Silné vzťahy sa od tých slabších líšia, majú rôzne funkcie, ale obidvoje vám môžu pomôcť rozšíriť vašu sieť kontaktov omnoho ďalej, ako ste si kedy mysleli.  Najmä, ak sa zameriate na používanie vašich slabších sociálnych väzieb, čiže len vašich známych ľudí. Tieto vzťahy vám môžu priniesť mnoho benefitov.

Na udržiavanie takýchto kontaktov mnoho ľudí používa Facebook, ale v profesijnom živote sa používa hlavne LinkedIN. Ľudia, ktorí sa nachádzajú medzi priateľmi mnohých používateľov, určite nepatria všetci do kategórie kamaráti. Najpravdepodobnejšie je, že tieto sociálne siete využívate na príležitostné interakcie alebo len na to, aby ste vedeli, čo dané osoby robia a ako sa im v živote darí.

 

Aký je rozdiel medzi slabými a silnými sociálnymi väzbami?

Silné sociálne väzby predstavujú vaše priateľstvá. Sú to ľudia, na ktorých sa môžete obrátiť, s ktorými toho máte veľa spoločného, radi spolu trávite čas  a máte si čo povedať.

Slabé sociálne väzby sú s ľuďmi, s ktorými nemáte spoločné záujmy a sú v podstate mimo okruhu vášho záujmu. Patria sem aj rodinní príslušníci, ktorých vidíte raz za rok, či ľudia, ktorých stretávate často ako napríklad kolegovia, ale nemáte si s nimi až tak čo povedať.  Avšak práve títo ľudia by mohli mať informácie, ktoré môžu byť pre vás prospešné.

 

Foto: Big Stock

Mali by byť pre vás všetky vzťahy dôležité?

Pravdepodobne nepovažujete všetky svoje vzťahy za dôležité. A väčšina ľudí ich ani nepovažuje. Veď kto si každý deň priateľsky vymení zopár viet s človekom, ktorý mu predáva kávu? Alebo sa rozpráva so všetkými svojimi kolegami, či susedmi? Asi nikto.  Na to, či sú takéto vzťahy vôbec dôležité, sa zameralo už viacero výskumov. Najznámejším z nich je i výskum Marka Granovettera,  ktorý sa zameriava na výhody slabých sociálnych väzieb. Medzi posledné výskumy patrí  aj výskum psychologičiek Gillian M. Sandstrom a Elizabeth W. Dunn, ktoré sa zamerali na silu slabých sociálnych väzieb.

 

Aké sú výhody slabších sociálnych väzieb?

 

Viac interakcie na školských hodinách znamená lepšie emočné a sociálne blaho

Výskum od GilLian Sandstrom a Elizabeth Dunn zistil, že študenti, ktorí sa na hodinách rozprávajú s viac ľuďmi, sa cítia lepšie emočne aj sociálne po hodine. Títo študenti sú šťastnejší a majú viac pocit, že do danej skupiny ľudí zapadajú, a to vďaka interakcii s viacerými ľuďmi.

 

Viac interakcie vedie k pocitu, že človek niekam patrí

Výhody slabších sociálnych väzieb sa neviažu len na školskú triedu. Študenti, ktorí majú viac interakcie aj so svojimi známymi ľuďmi počas celého dňa, sú šťastnejší a viac zapadajú. Avšak aj ak sa v niektoré dni rozprávajú s ľuďmi okolo nich menej než zvyčajne, stále zostávajú šťastnejší. Zatiaľ čo študenti sú obklopení inými ľuďmi takmer neustále, u pracujúcich ľudí to je iné. Čím sú ľudia starší, tým je ich sieť sociálnych väzieb menšia a zmenšuje sa hlavne počet slabších sociálnych väzieb.  Avšak slabé sociálne väzby majú rovnaký efekt aj na starších ľudí, bez ohľadu na vek. Čiže interakcia so slabšími sociálnymi väzbami je prospešná  ľudskému šťastiu, nezávisle od toho, či sa v daný deň rozprávate viac s ľuďmi naokolo alebo sa rozprávate menej.

 

Slabšie sociálne väzby sa môžu zmeniť na tie silnejšie

Ak máte množstvo známych ľudí, určite sa nájde niečo, čo máte s nimi spoločné. Takže vaši známi sa môžu ľahko zmeniť na vašich priateľov. Najväčšia šanca, že vaše známosti sa zmenia na priateľstvá je, ak niekto z vašich priateľov je priateľom niekoho z vašich známych.  Vy máte niečo spoločné so svojím priateľom, zatiaľ čo váš priateľ má niečo spoločné s jeho priateľom, čiže vašim známym. Pravdepodobnosť, že máte niečo teda spoločné aj s vašim známym sa týmto ešte zvyšuje, pretože ľudia si vyhľadávajú priateľstvá na základe spoločných vecí.

 

Vaše známosti majú vlastnú sieť kontaktov

Každý človek je originálna ľudská bytosť a má vlastnú sieť sociálnych kontaktov. Svoje známosti môžete využiť na premosťovanie k iným ľuďom, ktorých oni poznajú, ale vy nie.  Čím väčšiu sieť známostí máte, tým viac priateľov a známych, ktorých by ste potenciálne mohli spoznať aj vy, majú vaše známosti. Väčšia sociálna sieť znamená viac potenciálnych kontaktov. Tieto kontakty vám môžu prísť vhod vo viacerých situáciách . Ak chcete spoznať niekoho, kto pozná vášho známeho, váš známy vás môže predstaviť. V niektorých situáciách vám vaše kontakty môžu napríklad pomôcť získať i novú prácu.

 

Väčšia sociálna sieť znamená viac informácií

Nikto nedokáže udržiavať blízke kontakty so všetkými ľuďmi, ktorých pozná. Všetci ľudia majú svojich známych. A všetci ľudia majú nejaké informácie, ktoré by vás potenciálne mohli zaujímať. Čím väčšia je vaša sociálna sieť, tým viac informácií je pre vás prístupných.

 

Efektívnejšie šírenie informácií

Mnohokrát denne počujeme rôzne informácie sprostredkované médiami. Určite nepochybujeme o úspešnosti reklamy, ale to, čo zaváži najviac, je hovorené slovo. Z udalostí, na ktorých ste sa zúčastnili, koľkokrát vás zaujala čisto len reklama a koľkokrát to bolo vďaka tomu, že vám danú udalosť niekto osobne spomenul? Pravdepodobne to bolo viackrát vďaka tomu, že vám niekto danú udalosť spomenul. Slabé sociálne väzby sa dajú využiť nielen na získavanie informácií, ale aj na šírenie informácií.

 

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku