Ako efektívne predchádzať šikane? Projekt Harvardovej univerzity odporúča školám tieto stratégie

Projekt Making Caring Common Project pod záštitou Harvardovej univerzity zhrnul niekoľko tipov a stratégií, ako možno efektívne prechádzať šikane na školách.
Projekt Making Caring Common Project pod záštitou Harvardovej univerzity zhrnul niekoľko tipov a stratégií, ako možno efektívne prechádzať šikane na školách. / Foto: Shutterstock

Dopady šikanovania sa na deťoch môžu prejavovať nielen na ich akademických výsledkoch, ale môžu trpieť aj depresiami, zdravotnými problémami či rôznymi inými mentálnymi problémami. Tomuto všetkému je možné predchádzať.

Projekt Making Caring Common Project pod záštitou Harvardovej univerzity zhrnul niekoľko tipov a stratégií, ako možno efektívne predchádzať šikane na školách. Obrovskou výhodou týchto inšpirácií je, že sú aplikovateľné okamžite. Vo všeobecnosti možno úspešný boj so šikanou zhrnúť do piatich hlavných krokov.

 

1. Zhodnoťte reálne vaše školské prostredie

Urobte na škole anketu. Pýtajte sa žiakov, zamestnancov, ale aj rodičov. Vďaka tomu zistíte, čo sa vlastne na škole deje. Tieto informácie môžete potom zužitkovať pri pristupovaní k jednotlivým problémom, pretože budete vedieť problém zhodnotiť a aj naň adekvátne odpovedať.  Navyše môžete tie informácie veľmi ľahko získať. Pre efektívne využitie ankety sa odporúča robiť ju 2 až 3 krát za rok, avšak mala by byť anonymná, krátka a vecná. Otázky, ktoré sa v ankete máte pýtať, majú byť jednoznačné, napríklad ako často vzniká šikana, pri akých príležitostiach, či sa študenti cítia integrovaní v spoločnosti, majú sa komu zdôveriť a či nezažívajú známky depresie alebo sa necítia osamelo. 
Keď už máte odpovede, vytvorte skupinu študentov, rodičov a zamestnancov, ktorej úlohou bude vymyslieť plán boja so šikanou. Výsledky vašej ankety by ste si však nemali nechať len pre seba, ale zdielať ich s celou komunitou.

 

2. Netvorte riešenie, ale buďte súčasťou riešenia

Všetci dospeláci na škole sú súčasťou školskej komunity. Buďte deťom vzorom svojím správaním, veď predsa deti najčastejšie opakujú, čo vidia okolo seba. Správajte sa k deťom s úctou a ukážte im, že vás zaujímajú. Sú to aj vaše činy, rozhodnutia a celkové správanie, ktoré tvorí komunitu. Existuje niekoľko spôsobov, ako deti pozitívne ovplyvniť.

 • Dozory na chodbách možno nie sú práve najobľúbenejšie medzi žiakmi či učiteľmi, avšak šikanovanie nastáva na miestach, kde to nie je vidieť. Kontrolujte chodby či školské skrinky. Pri dozore si všimnite, ktorí žiaci sú izolovaní od ostatných a nadviažte s nimi vzťah.
 • Deti by mali mať vzťah s dospelými osobami. Výskumy dokazujú, že zdravý vzťah aspoň s jednou dospelou osobou na škole pôsobí na dieťa pozitívne. Žiaci potrebujú viac ako len niekoho, kto im povie, čo treba robiť a ako to robiť. Potrebujú niekoho, kto ich vypočuje, podporí, pomôže a nasmeruje.
 • Šikana má svoje dôsledky, a preto by tí, ktorí šikanujú alebo sa inak podieľajú na správaní, ktoré niekomu ubližuje, mali byť efektívne potrestaní. Zavolanie rodičov do riaditeľne ani podmienečné vylúčenie efektívnymi stratégiami nie sú. Následky ich činov by žiakov mali naučiť, prečo ich konanie niekomu ublížilo a ako to zmeniť. Jednou z možností je napísať list svojej obeti alebo ich iným spôsobom prinútiť zamyslieť sa nad tým, aké to bolo, keď ich niekto ranil a ako sa cítili. Poprípade môžu napísať esej alebo sa zapojiť do projektu o diskriminácii. 
  Najefektívnejším prostriedkom a metódou, ktorú je možné použiť je zameranie sa na napravenie škody, namiesto potrestania či viny. Avšak takýto prístup si vyžaduje určitý záväzok od všetkých zúčastnených strán, pretože si vyžaduje spoločné stretnutie, kde sa o danom incidente porozprávajú.

 

3. Do zmeny zapojte žiakov

Vždy sa hovorí, že zmena musí prísť aj zdola a inak to nie je ani v tomto prípade. Je nevyhnutné, aby boli žiaci aktívne zapojení do procesu boja proti šikane, pretože oni najlepšie poznajú skupinovú dynamiku. Vedia, ako premýšľajú a čo na nich funguje. Mali by byť na čele zmeny. Učitelia a zamestnanci môžu pomôcť vytvoriť tie správne podmienky a príležitosti, aby sa takáto zmena mohla stať. Aby sa podarila, je dobré vyskúšať niektoré z nasledujúcich stratégií:

 • Urobte so žiakmi kruh obáv, a zistite, o koho sa obávajú, mimo svojho klasického kruhu kamarátov. Vhodnými otázkami zistite, prečo je to tak, čo si myslia že je príčina, ale aj čo by navrhovali, ako riešenie problému.
 • Zapojte študentov do vedúcich rolí, kde ich úlohou bude vytvoriť priateľské prostredie pre každého. Študentov vyberajte z rôznych socio-ekonomických prostredí,  tých najobľúbenejších, ale aj tých menej obľúbených, aby dokázali osloviť čo najširšie spektrum študentov. Nechajte ich prísť s nápadmi, implementovať ich a zlepšovať.
 • Eliminujte možnosti sociálnej exklúzie a vytvorte viac príležitostí na inklúziu. Nenechajte žiakov vybrať si tím na hodine telesnej výchovy, ale vytvorte ich vy. Snažte sa vytvoriť rovnaké podmienky pre každého, bez ohľadu na pôvod.


4. Vytvorte pozitívnu komunitu

Každý z nás dostane v živote príležitosť, kedy premýšľa nad tým, čo to vlastne znamená starať sa o niekoho, alebo niekoho rešpektovať. Základná alebo stredná škola je ideálny čas, kedy začať nad niečím takýmto premýšľať. Jednou z príležitostí, pri ktorých sa už deti na základnej škole môžu naučiť rešpektovať iných, sú skupinové projekty a úlohy. Pokiaľ chcete vytvoriť projekt, ktorého nosnou témou bude rešpekt, takáto aktivita by mala trvať dlhšie obdobie, nielen jeden deň. Deti by mali mať čas premýšľať a reflektovať. Metódy, spomenuté v stratégiách Harvardovej univerzity zahŕňali prechádzku s pozorovaním, ako sa k sebe ľudia na ulici správajú, video projekt venovaný téme kyberšikany či homofóbii alebo rozhovory s ľuďmi. Dôležité tiež je, aby deti samy vedeli, čo je to šikana.

 

5. Rozvíjajte sociálne a emocionálne vlastnosti detí

Venujte sa rozvoju týchto vlastností u svojich žiakov. K tomu, aby sme vedeli rešpektovať iných, sú nevyhnutné.

 • Zahrňte program na budovanie charakteru. Ak sa budete venovať aj týmto vlastnostiam, namiesto malých tyranov zo žiakov vyrastú ľudia, ktorí budú pre svoje okolie prospešní, skvelí lídri, alebo budú svoje schopnosti ako napríklad empatiu či schopnosť riešiť konflikty využívať na dennej báze. Okrem iného, žiaci budú aj omnoho uvedomelejší sami o sebe, čím sa zvýšia ich šance na akademický úspech či v bežnom živote. Vyberajte si efektívne stratégie, ako napríklad SEL program.
 • Spolupracujte s rodičmi, pretože rodičia môžu byť efektívni pri predchádzaní šikane. Je dôležité, aby vedeli, čo to šikana je, ako jej predchádzať, alebo čo robí škola pre to, aby sa takéto prípady nestávali. Ak budú mať rodičia dostatočné informácie o šikane, budú vedieť spozorovať príznaky u svojho dieťaťa, ktoré si učitelia všimnúť nemusia. Predsa len, dieťa strávi najviac času po vyučovaní práve so svojou rodinou.
 • Všetci zamestnanci by mali byť poučení o šikane, pretože často aj v prípade, že vidia šikanu, nevedia, čo robiť. Ak chcete efektívne bojovať so šikanou a predchádzať jej, je dôležité, aby v tomto procese boli zahrnutí úplne všetci od rodičov a učiteľov až po jednotlivých žiakov.
Čítajte viac o téme: Šikana
Zdieľať na facebooku