Štúdium na univerzitách v Dánsku láka stále viac Slovákov

Dánske univerzity majú moderný dizajn a sú naozaj na vysokej úrovni.
Dánske univerzity majú moderný dizajn a sú naozaj na vysokej úrovni. / Foto: University of Copenhagen

Dánsko je jednou z obľúbených krajín Slovákov študujúcich v zahraničí najmä vďaka jeho prepojeniu s praxou. Ak uvažuje o štúdiu v Dánsku, okrem kvalitných škôl vás, aj napriek nehostinnému počasiu, určite presvedčí krásna krajina, ktorú tu spoznáte.

 

Vzdelávací systém v Dánsku

Vzdelávací systém v Dánsku patrí medzi najlepšie na svete. Vysokoškolský systém sa delí na dve kategórie: univerzity, ktorých je v Dánsku iba zopár alebo akadémie. V závislosti od typu inštitúcie prebieha bakalárske vzdelanie, ktoré môže mať tri alebo tri a pol roka. Na univerzite trvá dosiahnutie bakalárskeho titulu tri roky a štúdium je viac teoretické. Na akadémii trvá štúdium tri a pol roka. Počas prvých dvoch rokov študent študuje AP degree- Academy profession degree a nasledujúci rok a pol je top-up bachelor degree, počas ktorého je povinná stáž trvajúca jeden semester. Po štúdiu bakalára sa dá pokračovať dvojročným magisterským štúdium a trojročným doktorandským štúdiom. Aj na doktorandskom stupni sa prejavuje praktické zameranie, niektoré PhD programy sú v podstate partnerstvo medzi univerzitou a súkromnou spoločnosťou.  Vzdelanie je v Dánsku bezplatné ako pre Dánov, tak aj pre študentov pochádzajúcich z krajín Európskej Únie.

šanghajskom rebríčku vysokých škôl, ktorý obsahuje 500 najlepších škôl na svete, sa umiestnilo 5 dánskych univerzít. University of Copenhagen a Aarhus University patria medzi 100 najlepších na svete.  Podľa QS rebríčku, ktorý zohľadňuje aj faktory ako napríklad zamestnateľnosť absolventov alebo výskum, sa päť univerzít umiestnilo medzi najlepšími 400 na svete. Technical University of Denmark má výborné programy zamerané na inžinierstvo a technológie alebo environmentálne štúdiá, ktoré patria medzi najlepších 50 na svete. Aalborg University má tiež výborný program zameraný na technológie a elektroinžinierstvo. Veterinárstvo alebo medicína patria medzi najlepšie odbory na University of Copenhagen.

Skúsenosti so štúdiom v Dánsku má aj Alan Jurkiewicz, ktorý v súčasnosti študuje na Business Academy Aarhus. ,,Na univerzitách prebieha teoretická výučba, podobná tej slovenskej, čiže veľa študentov na prednáškach, samostatné učenie sa a veľa čítania. Akadémia ja viacej praktická, pracuje sa v tímoch na projektoch a máme menej prednášok. V rámci štúdia je povinná prax. U mňa na akadémii sú to presnejšie dve praxe. Jeden semester počas AP a jeden semester praxe počas TOP UP.‘‘ Jednou z výhod štúdia v Dánsku sú aj bezplatné kurzy dánčiny, na ktoré majú študenti nárok.

 

Aké sú požiadavky na prijatie?

Základnou podmienkou pre prijatie je znalosť angličtiny aspoň na úrovni B2. K prihláške sa dokladá aj certifikát z angličtiny, napríklad IELTS alebo TOEFL. Niektorým školám stačí aj známka z angličtiny zo strednej školy. Podobne ako v Británii, prijímacie skúšky sa neskladajú. Školu zaujíma motivácia uchádzača, ktorá sa prejaví pri písaní motivačného listu a prípadného pohovoru so zástupcom školy. Známky taktiež nie sú najdôležitejšie, pretože sa neurčuje žiadny požadovaný priemer. Všetko závisí od poštu prihlásených v daný rok. Škola prijme tých najlepších. Alan tvrdí že sú tri spôsoby, ako sa prihlásiť. ,,Asi najjednoduchšie sa prihlasuje cez platenú agentúru, ktorej sa platí za pomoc s prihlásením. Platí sa podľa počtu prihlášok. Väčšinou však majú pravidlo že ak sa nedostaneš, peniaze ti vrátia. Potom sa dá ísť cez agentúru, kde sa nič neplatí, to bola aj moja voľba. Tam ti napíšu, čo máš dodať a vyplniť. Toto si urobíš sám, avšak to nie je ťažké, lebo všetko prebieha online. Oni potom iba podpíšu záverečné papiere a skontrolujú, či máš úplne všetko. Tretí spôsob je prihlásiť sa sám. Myslím, že každý kto má toľko odvahy aby odišiel študovať preč, mal by aj sám zvládnuť prihlásiť sa. Prihlasuje sa online na webstránke optalgelse. Tam sa aj vyberajú školy zo zoznamu a nahrávajú sa potrebné papiere. Kto si netrúfa, nech kontaktuje neplatené agentúry.“

 

Náklady na štúdium a život v Dánsku

Európski študenti majú v Dánsku rovnaké práva a nároky  ako Dáni na sociálne zabezpečenie. Dánska vláda tiež ponúka štipendium pre študentov. Na štipendium majú nárok len študenti riadneho štúdia, nie výmenných pobytov. ,,Ak si občan Európskej Únie a pracuješ part-time, týždenne minimálne 10 až 12 hodín a za mesiac aspoň 43 hodín, máš nárok na štipendium vo výške 750€ mesačne. Samozrejme aj tvoj vlastný plat z práce. Prácu je ťažké nájsť, mne to trvalo päť  mesiacov. Zarába sa od 13€ na hodinu a viac. Všetko sa ešte zdaňuje 8% a 37% daňou. Náklady na život sa dajú rozdeliť na dve položky- škola a každodenný život. Škola je zadarmo pre občanov Európskej Únie. Ja som platil iba poplatok za kopírovanie (preplatený kredit), povinný víkendový výlet a nejaké knihy. Originálne knihy môžu stáť aj 1000€, ale väčšina študentov ich kúpi lacnejšie cez Amazon, stiahne z internetu, kopíruje, požičia z knižnice alebo ich vôbec nemajú. Na ubytovanie minieš okolo 250-450€. V menších mestách to je lacnejšie, ale v Kodani aj 700€, pretože sa platí depozit vo výške troch nájmov a štandardne aj predplatné na tri mesiace dopredu. Strava mesačne stojí do 200€, ak sa nestravuješ vonku. Koniec koncov, zo štipendia aj výplaty ubudne, ale stále si v pluse niekoľko stoviek eur,‘‘ vysvetľuje Alan.

Každému sa na štúdiu v zahraničí páči niečo iné, Alan má vo výhodách jasno. ,,Vysoká škola v Dánsku je iná kapitola ako na Slovensku. Nielenže študuješ, ale máš šancu sa aj úplne osamostatniť od rodičov a byť finančne nezávislý.‘‘

 

Viac informácii o štúdiu v Dánsku nájdete aj na stránkach agentúr Scandinavianstudy, Štúdium v Dánsku alebo Injoy.

Zdieľať na facebooku