Láka vás štúdium na francúzskej univerzite? Je to krajina, ktorá vás ako študenta očarí

Francúzsko patrí medzi najobľúbenejšie destinácie Slovákov v zahraničí a je zároveň najobľúbenejšou neanglofónnou študentskou destináciou.
Francúzsko patrí medzi najobľúbenejšie destinácie Slovákov v zahraničí a je zároveň najobľúbenejšou neanglofónnou študentskou destináciou. / Ilustračné foto: Shutterstock

Francúzsko patrí medzi najobľúbenejšie destinácie Slovákov v zahraničí a je zároveň najobľúbenejšou neanglofónnou študentskou destináciou. Ak uvažujete o štúdiu vysokej školy vo Francúzsku, čítajte ďalej.

 

Vzdelávací systém vo Francúzsku

Vzdelávací systém je podobne ako na Slovensku trojstupňový, skladá sa z trojročného bakalárskeho štúdia, dvojročného magisterského a trojročného doktorandského štúdia.  Vysoké školy sa delia na tri kategórie- univerzity, grandes écoles a špecializované školy. Je to teda podobné ako na Slovensku, len na grandes écoles je prijímací proces ťažší a selektívnejší. Školy sa delia na verejné alebo súkromné. Verejné vysoké školy nemajú žiadne  školné, avšak platí sa štátom stanovený poplatok- tzv. zápisné, ktoré  je v rôznej výške od 100 do 600€. Súkromné vysoké školy si stanovujú výšku školného sami. V šanghajskom rebríčku vysokých škôl, ktorý obsahuje 500 najlepších škôl na svete, sa umiestnilo 22 francúzskych univerzít. Pierre and Marie Curie University - Paris 6, University of Paris-Sud - Paris 11 a Ecole Normale Superieure – Paris sa umiestnili medzi 100 najlepšími univerzitami na svete. Podľa QS rebríčka sa umiestnilo medzi 1000 najlepšími univerzitami na svete 39 francúzskych univerzít. Ich zameranie je rôzne. Okrem spomínaných škôl sa vysoko umiestnila aj Ecole Polytechnique či Sciences Po, zameraná primárne na politické vedy.

Skúsenosti so štúdiom vo Francúzsku má aj vysokoškoláčka Katka Lukačovičová, ktorá študuje Sciences Po. ,,Štúdium vo Francúzsku môžem len odporučiť. Úprimne povedané, je podľa mňa omnoho zložitejšie ako na Slovensku, pretože tam musia žiaci skutočne učivo chápať a mať analytické myslenie, aby boli schopní napísať dizertačku alebo exposé (prezentáciu). Nejedná sa len o také to suché memorovanie učiva, následnú skúšku a zabudnutie. Navyše sme ako študenti nútení naučiť sa argumentovať, a chápať problémy z globálneho hľadiska. Študenti tu nedostanú dobrú známku len za snahu alebo preto, že „niečo odovzdali“. Pokiaľ nie je daná práca skutočne detailne prepracovaná, pochopená, plná solídnych argumentov a zaujímavá, pozitívne hodnotenie a dobrú známku jednoducho nedostanú a kredity na konci semestra tiež nie,‘‘ vysvetľuje Katka hlavné rozdiely medzi vysokoškolským štúdiom na Slovensku a vo Francúzsku.

 

Aké sú požiadavky na prijatie?

Jedným z predpokladov pre prijatie je znalosť francúzskeho jazyka, vyžaduje sa certifikát DELF alebo DALF. Na niektoré študijné odbory postačí aj angličtina. Záujemcovia kontaktujú priamo konkrétnu školu, ktorá má stanovené podmienky prijatia. Katka Lukačovičová si podala prihlášku priamo na SciencesPo Paris. „Prijímací proces pozostával z dvoch podčastí. V prvej som vyplnila online prihlášku, spolu s určitými dokumentmi ako CV, motivačný list, vysvedčenia, a potom som bola pozvaná na pohovor do Bratislavy. Tam prišla komisia, v tom sa veľmi študentom prispôsobujú, ale záleží aj od počtu uchádzačov z daného mesta,“ vysvetľuje Katka. Samozrejme, proces a podmienky sa líšia v závislosti od školy a študijného odboru.

 

Náklady na štúdium a život vo Francúzsku

Tak, ako každá krajina na svete, aj Francúzska vláda ponúka štipendiá a rôzne formy podpory na základe bilaterálnych zmlúv. Kompletný zoznam štipendií sa dá nájsť na stránkach Francúzskeho inštitútu alebo na stránkach Slovenskej akademickej informačnej agentúry. Niektoré školy tiež ponúkajú štipendiá v závislosti od akademického prospechu.  ,,Zo štipendií existuje CROUS, čo je štipendium francúzskej vlády alebo príspevok na bývanie CAF. V ojedinelých prípadoch poskytuje finančné prostriedky aj konkrétna vysoká škola. Z vlastnej skúsenosti viem, že študent dokáže vyžiť z daného štipendia a nepotrebuje komplementárnu pomoc od rodiny. Francúzska vláda tiež poskytuje rôzne štipendiá pre študentov, ktoré sa môžu vyšplhať až do niekoľko stoviek eur na mesiac. Existuje 7 „echellons“, a podľa toho, do akej kategórie študent spadá v závislosti od príjmu rodičov a počtu súrodencov, také štipendium dostane. Môže sa stať, a tak to aj býva vo väčšine prípadov, že študenti nemusia uhrádzať školné, čo býva okolo 8000 eur na rok. Náklady na život závisia od životného štýlu. Čo sa týka každodenných výdavkov, tak platba za internát je približne 250 eur (ale reálne len 100, keďže príspevok na bývanie je cca 150 eur), strava 150-200 eur a iné výdavky sú asi 200 eur (zábava, pranie, nečakané výdavky...),‘‘ objasňuje ďalej Katka.

Tak ako každý študent v cudzej krajine, ani Katka to nemala na začiatku vo Francúzsku jednoduché.  ,, Začiatky boli naozaj veľmi náročné – prostredie, jazyk, školský systém, krajina, odlúčenie od rodiny. Ale čo je hlavné- neľutujem. Naučila som sa veľa nie len z hľadiska vedomostí, ale hlavne z osobnostného rozvoja. Človek sa skutočne stáva otvorenejší, ak je neustále konfrontovaný s novými kultúrami a žije v medzinárodnom prostredí. Vrelo odporúčam!‘‘

 

Viac informácii o štúdiu vo Francúzsku nájdete aj na stránke Francúzskeho inštitútu, Národnej agentúry pre propagáciu francúzskeho vysokého školstva alebo Slovenskej akademickej informačnej agentúry.

 

Poradie univerzít vo francúzskom rebríčku 2017Poradie vo svetovom rebríčku 2017UniverzityMesto
166École Normale SupérieureParis
2116École PolytechniqueParis
3121Pierre and Marie Curie UniversityParis
4179Paris-Sud UniversityParis
5201-250CentraleSupélecVarious
5201-250École Normale Supérieure de LyonLyon
5201-250Paris Descartes UniversityParis
5201-250Paris Diderot University – Paris 7Paris
9251-300Mines ParisTechParis
10301-350Aix-Marseille UniversityMarseille
10301-350University of BordeauxBordeaux
10301-350Federal University of Toulouse Midi-PyrénéesToulouse
10301-350University of StrasbourgStrasbourg
14351-400Claude Bernard University Lyon 1Lyon
14351-400École des Ponts ParisTechParis
14351-400Montpellier UniversityMontpellier
14351-400Paris-Sorbonne University – Paris 4Paris
18401-500École Normale Supérieure de CachanCachan
18401-500University of NantesNantes
18401-500University of Nice Sophia AntipolisNice
18401-500Panthéon-Sorbonne University – Paris 1Paris
18401-500University of LilleLille
Zdroj:  World University Rankings 2016-2017
Zdieľať na facebooku