Psychológia farieb: Ovplyvňujú farby to, ako sa cítime?

Vplyv farieb mnohí odborníci odmietajú. Sú presvedčení, že sa im prikladá priveľký význam.
Vplyv farieb mnohí odborníci odmietajú. Sú presvedčení, že sa im prikladá priveľký význam. / Foto: Unsplash

Pociťujete úzkosť, keď sedíte v tmavej miestnosti? Cítite sa pri pohľade na tyrkysovú hladinu vody pokojne a uvoľnene? Umelci, dizajnéri a v prvom rade psychológovia už dlho riešia otázku, či dokážu farby a ich použitie ovplyvniť emócie a náladu ľudí.

 

Čo je psychológia farieb

Doteraz bolo napísaných a zrealizovaných len málo teoretických, ale aj empirických prác o vplyve farby na psychiku človeka. Napriek všeobecnému nedostatku výskumu v tejto oblasti sa koncept psychológie farieb stal poprednou témou v oblasti marketingu, umenia, dizajnu a ďalších odvetví. Dôkazy, ktoré sú doposiaľ k dispozícií o vplyve farieb na psychiku a správanie človeka nie sú dostatočné, ale ich autori si za poznatkami stoja a neustále pracujú na ich rozpracovaní.

 

Vplyv farieb na ľudí

Prečo sú farby v našich životoch tak silným podnetom a aké majú na nás účinky? Podľa výskumníkov v oblasti psychológie farieb platí, že ľudské pocity týkajúce sa farieb sú často hlboko zakorenené vo vlastnej skúsenosti daného človeka, alebo celkovo v kultúre, v ktorej sa narodil a žije. Napríklad zatiaľ čo biela farba sa používa v mnohých západných krajinách na vyjadrenie čistoty a nevinnosti, v mnohých východných krajinách sa považuje za symbol smútku.

Hoci je vnímanie farieb do veľkej miery subjektívne, existujú určité farby, ktorých význam je univerzálny. Farby v červenej oblasti farebného spektra sú známe ako teplé farby a zahŕňajú červenú, oranžovú a žltú. Tieto teplé farby vyvolávajú emócie od pocitov pohodlia a tepla až po pocity hnevu a nepriateľstva. Farby na modrej strane spektra sú známe ako studené farby a zahŕňajú modrú, fialovú a zelenú. Tieto farby sa často opisujú ako pokojné, ale môžu tiež vyvolávať pocity smútku či ľahostajnosti.    

 

Čo hovorí výskum o psychológii farieb?

Veľa psychológov vníma koncept psychológie farieb irelevantne a neprikladá mu žiadnu váhu. Tvrdia, že predpokladané účinky farieb sú značne prehnané. Súhlasia, že ide o priveľmi subjektívnu tému a zároveň kultúrne podmienenú. Súčasný výskum tiež ukázal, že pôsobenie farby na zmenu nálady je len dočasné. Znamená to, že pobyt v modrej miestnosti váš môže upokojiť, no po čase sa tento efekt vytratí. Moderný výskum však priniesol aj rôzne zaujímavé zistenia ohľadne pôsobenia farieb na človeka:

  • Štúdie o vnímanom účinku lieku zistili, že tabletky v červených, oranžových a žltých farbách by mohli pozitívne ovplyvňovať efektivitu liekov a sú spájané so stimulačným účinkom. Modré a zelené lieky sú zase spájané s upokojujúcim účinkom.
  • Skúsenosti z viacerých oblastí naznačujú, že aplikovaním modrého pouličného svetla je možné znížiť kriminalitu v danej oblasti i samovraždy.
  • Červená farba sa zase spája s výhodami v športe. Vedci napríklad zistili, že zápasníci bojových umení, ktorí mali na sebe červené dresy, mali vyššiu pravdepodobnosť výhry. Vedci tvrdia, že farba pomáhala športovcom v prípade, ak boli konkurenti silovo vyrovnaní. Podobné výsledky zaznamenali u strelcov pokutových kopov vo futbale. Ak mal brankár červený dres, bolo menej pravdepodobné, že strelci dajú gól.
  • Bolo tiež dokázané, že ak sú študenti krátko bezprostredne pred skúškou vystavení červenej farbe, má to negatívny vplyv na ich výkon počas testovania.
  • Štúdia, ktorá sa zamerala na historické údaje zistila, že športové tímy oblečené do čiernych dresov sa s väčšou pravdepodobnosťou stali pokutovanými počas hry a že diváci častejšie spájali negatívne vlastnosti s hráčom, ktorý mal čierny dres.   

 

Farby a nákupné správanie

Psychológia farieb naznačuje, že rôzne odtiene farieb majú širokú škálu účinkov. Odborníci z oblasti reklamy a marketingu riešia otázku, či môže farba produktu, ktorý si zákazník kúpi, vypovedať niečo o jeho osobnosti. Výber produktu v danej farbe môže súvisieť s tým, ako chceme, aby nás ostatní vnímali. Ovplyvňuje to však aj faktor veku či pohlavia. Napríklad bielu farbu zákazníci vnímajú na produktoch ako modernú, sviežu a taktiež čistú. Čierna farba sa najčastejšie nachádza na luxusných motorových vozidlách, čo môže súvisieť a potvrdiť názor zákazníkov, že túto farbu vnímajú ako dominantnú a výraznú. Niektorí čiernu farbu opisujú aj ako zlovestnú či záhadnú. Práve tu je zrejmé, že každý vníma farby subjektívne, keďže prívlastky ako dominantná a záhadná sú od seba pomerne vzdialené. Čo sa týka preferencií zákazníkov, vnímajú túto farbu ako odvážnu, pútajúcu pozornosť, sebavedomú či znamenajúcu silu. Žltá farba sa spája so šťastným a spokojným životom a akousi ochotou riskovať. Odborníci však na záver poznamenávajú, že síce pri výbere tovaru v určitej farbe môžu zohrávať úlohu faktory ako vek, pohlavie či osobnosť, vždy aj tak rozhodne cena a dostupnosť tovaru nech je farba akákoľvek.

 

Farby môžu zohrávať úlohu pri sprostredkovaní informácií, vytváraní určitých nálad a dokonca pri ovplyvňovaní rozhodnutí, ktoré ľudia robia. Stále však platí, že výskum v oblasti psychológie farieb je ešte v začiatkoch a je tu veľký priestor na prinášanie nových, relevantných výsledkov.   

Zdieľať na facebooku