Psychológia farieb: Ovplyvňujú farby to, ako sa cítime?

Foto: Unsplash
Vplyv farieb mnohí odborníci odmietajú. Sú presvedčení, že sa im prikladá priveľký význam. / Foto: Unsplash

Pociťujete úzkosť, keď sedíte v tmavej miestnosti? Cítite sa pri pohľade na tyrkysovú hladinu vody pokojne a uvoľnene? Umelci, dizajnéri a v prvom rade psychológovia už dlho riešia otázku, či dokážu farby a ich použitie ovplyvniť emócie a náladu ľudí.

 

Čo je psychológia farieb

Doteraz bolo napísaných a zrealizovaných len málo teoretických, ale aj empirických prác o vplyve farby na psychiku človeka. Napriek všeobecnému nedostatku výskumu v tejto oblasti sa koncept psychológie farieb stal poprednou témou v oblasti marketingu, umenia, dizajnu a ďalších odvetví. Dôkazy, ktoré sú doposiaľ k dispozícií o vplyve farieb na psychiku a správanie človeka nie sú dostatočné, ale ich autori si za poznatkami stoja a neustále pracujú na ich rozpracovaní.

 

Vplyv farieb na ľudí

Prečo sú farby v našich životoch tak silným podnetom a aké majú na nás účinky? Podľa výskumníkov v oblasti psychológie farieb platí, že ľudské pocity týkajúce sa farieb sú často hlboko zakorenené vo vlastnej skúsenosti daného človeka, alebo celkovo v kultúre, v ktorej sa narodil a žije. Napríklad zatiaľ čo biela farba sa používa v mnohých západných krajinách na vyjadrenie čistoty a nevinnosti, v mnohých východných krajinách sa považuje za symbol smútku.

Hoci je vnímanie farieb do veľkej miery subjektívne, existujú určité farby, ktorých význam je univerzálny. Farby v červenej oblasti farebného spektra sú známe ako teplé farby a zahŕňajú červenú, oranžovú a žltú. Tieto teplé farby vyvolávajú emócie od pocitov pohodlia a tepla až po pocity hnevu a nepriateľstva. Farby na modrej strane spektra sú známe ako studené farby a zahŕňajú modrú, fialovú a zelenú. Tieto farby sa často opisujú ako pokojné, ale môžu tiež vyvolávať pocity smútku či ľahostajnosti.    

 

Čo hovorí výskum o psychológii farieb?

Veľa psychológov vníma koncept psychológie farieb irelevantne a neprikladá mu žiadnu váhu. Tvrdia, že predpokladané účinky farieb sú značne prehnané. Súhlasia, že ide o priveľmi subjektívnu tému a zároveň kultúrne podmienenú. Súčasný výskum tiež ukázal, že pôsobenie farby na zmenu nálady je len dočasné. Znamená to, že pobyt v modrej miestnosti váš môže upokojiť, no po čase sa tento efekt vytratí. Moderný výskum však priniesol aj rôzne zaujímavé zistenia ohľadne pôsobenia farieb na človeka:

  • Štúdie o vnímanom účinku lieku zistili, že tabletky v červených, oranžových a žltých farbách by mohli pozitívne ovplyvňovať efektivitu liekov a sú spájané so stimulačným účinkom. Modré a zelené lieky sú zase spájané s upokojujúcim účinkom.
  • Skúsenosti z viacerých oblastí naznačujú, že aplikovaním modrého pouličného svetla je možné znížiť kriminalitu v danej oblasti i samovraždy.
  • Červená farba sa zase spája s výhodami v športe. Vedci napríklad zistili, že zápasníci bojových umení, ktorí mali na sebe červené dresy, mali vyššiu pravdepodobnosť výhry. Vedci tvrdia, že farba pomáhala športovcom v prípade, ak boli konkurenti silovo vyrovnaní. Podobné výsledky zaznamenali u strelcov pokutových kopov vo futbale. Ak mal brankár červený dres, bolo menej pravdepodobné, že strelci dajú gól.
  • Bolo tiež dokázané, že ak sú študenti krátko bezprostredne pred skúškou vystavení červenej farbe, má to negatívny vplyv na ich výkon počas testovania.
  • Štúdia, ktorá sa zamerala na historické údaje zistila, že športové tímy oblečené do čiernych dresov sa s väčšou pravdepodobnosťou stali pokutovanými počas hry a že diváci častejšie spájali negatívne vlastnosti s hráčom, ktorý mal čierny dres.   

 

Farby a nákupné správanie

Psychológia farieb naznačuje, že rôzne odtiene farieb majú širokú škálu účinkov. Odborníci z oblasti reklamy a marketingu riešia otázku, či môže farba produktu, ktorý si zákazník kúpi, vypovedať niečo o jeho osobnosti. Výber produktu v danej farbe môže súvisieť s tým, ako chceme, aby nás ostatní vnímali. Ovplyvňuje to však aj faktor veku či pohlavia. Napríklad bielu farbu zákazníci vnímajú na produktoch ako modernú, sviežu a taktiež čistú. Čierna farba sa najčastejšie nachádza na luxusných motorových vozidlách, čo môže súvisieť a potvrdiť názor zákazníkov, že túto farbu vnímajú ako dominantnú a výraznú. Niektorí čiernu farbu opisujú aj ako zlovestnú či záhadnú. Práve tu je zrejmé, že každý vníma farby subjektívne, keďže prívlastky ako dominantná a záhadná sú od seba pomerne vzdialené. Čo sa týka preferencií zákazníkov, vnímajú túto farbu ako odvážnu, pútajúcu pozornosť, sebavedomú či znamenajúcu silu. Žltá farba sa spája so šťastným a spokojným životom a akousi ochotou riskovať. Odborníci však na záver poznamenávajú, že síce pri výbere tovaru v určitej farbe môžu zohrávať úlohu faktory ako vek, pohlavie či osobnosť, vždy aj tak rozhodne cena a dostupnosť tovaru nech je farba akákoľvek.

 

Farby môžu zohrávať úlohu pri sprostredkovaní informácií, vytváraní určitých nálad a dokonca pri ovplyvňovaní rozhodnutí, ktoré ľudia robia. Stále však platí, že výskum v oblasti psychológie farieb je ešte v začiatkoch a je tu veľký priestor na prinášanie nových, relevantných výsledkov.   


Zdieľať na facebooku