10 tipov, ako zlepšovať detskú pamäť doma i na vyučovaní

Pri zlepšovaní detskej pamäte pomáha aj navodenie pozitívnej atmosféry v triede či vyprovokovanie jeho zvedavosti.
Pri zlepšovaní detskej pamäte pomáha aj navodenie pozitívnej atmosféry v triede či vyprovokovanie jeho zvedavosti. / Foto:Bigstock
Každý rodič by si prial, aby jeho dieťa malo skvelú pamäť. Aby mu to ľahko išlo v škole a doma mu nemusel opakovane pripomínať jeho povinnosti. Neurologička Judy Willis radí, ako možno detskú pamäť zlepšovať.

 

Väčšina rodičov a učiteľov si myslí, že pamäť detí sa zlepšuje a formuje pribúdajúcim vekom či skúsenosťami. Odborníci v tejto oblasti však tvrdia, že aj rodič či učiteľ môže byť trénerom pamäte svojho dieťaťa. Dr. Judy Willis, neurologička a učiteľka na základnej škole, uvádza vo svojej knihe How your child learns best 10 tipov, ako možno formovať a zlepšovať pamäť detí. Zaujímavý je jej neurologický pohľad na vec, ktorý zachytáva problematiku pamäte a jej rozvíjania práve z tejto perspektívy.

 

1 | Odstráňte stres

Stres spôsobuje, že mozgové kanály po zachytení a krátkom spracovaní informácie posielajú túto informáciu či podnet do tzv. reaktívnej časti mozgu. Tá má dopad na inhibované či utlmené správanie dieťaťa, boj či útek. Práve kvôli tomu, že je dieťa pod stresom alebo naňho stres vplýva, je nemožné dostať informáciu do systému mozgu, v ktorom dochádza k ukladaniu informácii do dlhodobej pamäte. Odporúča sa preto, aby učiteľ pred tým, než začne žiakom vysvetľovať učivo, navodil v triede príjemnú atmosféru či zaviedol akési rituály, ktoré majú deti radi, a začal nimi vyučovanie. Ako rituály môžu byť použité spievanie si obľúbených pesničiek, krátka hra s loptou, rozprávanie sa o zaujímavých a zábavných obrázkoch vytlačených z internetu a pod. Pomocou tohto odľahčenia atmosféry na vyučovaní sa deti zbavia stresu z učenia a otvoria si tak všetky mozgové kanály, pomocou ktorých sa im nové učivo dostane bez problémov do pamäťového úložiska. V závere hodiny sa nielen viac naučia, ale budú si aj viac pamätať!

 

2 | Upútajte pozornosť dieťaťa cez zvedavosť

Platí, že zaujímavé a prekvapivé udalosti sa uchovávajú v ľudskej pamäti dlhšie a lepšie. Dr. Willis radí v tomto prípade, aby učiteľ alebo rodič v prvom rade upútal pozornosť dieťaťa/žiaka. Pokiaľ učiteľ vie, akú látku bude so žiakmi preberať budúcu hodinu, je dobré deti vopred na to pripraviť. Aby sa na prebranie učiva tešili, boli zvedavé, čo ich bude čakať. Práve detská zvedavosť a následné stretnutie sa s podnetom, ktorý bol „pod rúškom tajomstva“, zapríčinia jeho intenzívnejšie zapísanie do pamäte. A najmä u detí. Učiteľ môže po triede rozvešať plagáty s obrázkami témy, ktorá bude podstatou učiva nasledujúceho dňa, môže dať deťom za úlohy nájsť si knižky s kľúčovými slovami a pod. Deti budú zvedavé, prečo to robia, čo ich na ďalší deň v škole čaká a úspech bude zaručený.

 

3 | Používajte farby

Zaveďte v triede pravidlo, že každá dôležitá vec bude mať svoju farbu. Deti sa naučia používať farby, aby si zdôraznili vo svojich zošitoch, čo je dôležité, čo sa majú naučiť, čo si zapamätať. A pomocou zvýraznenia farbou im to pôjde jednoducho. Dr. Willis spomína napríklad trik so semafórom. Do triedy nalepila na stenu semafór a povedala deťom, že informácie, o ktorých sa budú učiť, budú mať vždy trojfarebnú dôležitosť. Tie, ktoré budú červené budú veľmi dôležité, lebo budú na teste, tie ktoré budú oranžové bude dobré si zapamätať a tie, ktoré budú zelené, sú skôr zaujímavosť a môžu poslúžiť pre rozvoj všeobecného rozhľadu žiaka.

 

4 | Zabezpečte, aby bolo získavanie informácií pre dieťa niečím nové, iné a zaujímavé

Nový neznámy zážitok či skúsenosť je pre dieťa najlepším spôsobom, ako si tento moment dokáže uchovať v pamäti. Mozgové kanály dieťaťa sú viac otvorené a pripravené na spracovanie informácii práve vo chvíli, keď je mozog nabudený, že prichádza niečo nové. V škole, počas vyučovania, môžete používať na zabezpečenie spomínanej inakosti napríklad rôzne videá či obrázky z internetu, ktoré deti zaujmú. Môžete sa zahrať na herca, ktorý znázorňuje bunku, dopravný prostriedok či chemický prvok. Pre žiakov to bude iné ako bežná vyučovacia hodina a práve z takejto inej hodiny si odnesú a zapamätajú oveľa viac.

 

5 | Dávajte si pozor na to, aby informácie, ktoré sa snažíte deťom odovzdať, mali pre ne nejaký osobitý význam

Tento v poradí piaty tip je veľmi logický. Funguje to nielen u detí, ale aj u nás, dospelých. To, v čom vidíme  nejaký osobný význam,  čo nám je všeobecne bližšie, o to sa staráme a zaujímame viac, prikladáme tomu väčšiu pozornosť a dôležitosť a tým pádom si to lepšie a ľahšie uložíme do pamäti. U detí to platí rovnako. Učiteľ či rodič, pokiaľ sa s dieťaťom učí doma, by mal poznať záujmy dieťaťa. Pomocou tejto znalosti vie, ako učivo prepojiť s tým, čo je pre dieťa dôležité či čo má rado a dieťa sa to naučí a zapamätá omnoho jednoduchšie. Často sa v tomto prípade využívajú príbehy. Pomocou nových informácii vytvorte príbeh, ktorý prerozprávate deťom. Príbehy sú totiž skvelým spôsobom, ako naučiť deti niečo nové, pretože ich mozog je už od malička naučený vnímať auditívne príbehy. Práve vďaka tejto skúsenosti je vzor na zapamätávanie si príbehov súčasťou mozgu každého dieťaťa.

 

6 | Stavajte na tom, čo už dieťa vie

Ľudský mozog uchováva informácie v krátkodobej pamäti menej ako jednu minútu, pokiaľ sa nespoja s predchádzajúcimi, už nadobudnutými poznatkami. Pokiaľ chcete žiakov naučiť niečo nové, začnite tým, čo už vedia. Skúste deťom pripomenúť, čo sa už o živočíšnej ríši naučili predtým, než sa budete rozprávať o konkrétnych typoch ekosystému. Tým, že aktivujete spomienky dieťaťa na to, čo už vie, čo sa už naučilo, ľahšie sa mu bude zapamätávať nové poznatky, ktoré s tým nemusia ani až tak veľmi súvisieť.

 

7 | Vytvárajte v detskom svete vzory

Pri dospelých hovoríme o schématickom uvažovaní, u detí hovoríme o uvažovaní na základe určitých vzorov. Vo všeobecnosti platí, že mozog je orgán, ktorý hľadá vzor. Zapamätávanie si nových informácii deťmi funguje na princípe hľadania súvislostí medzi tým, čo už dieťa vie, má zapamätané a medzi tým, čo si zapamätať chce. Keď dieťa rozpozná vzťah medzi novými a predchádzajúci vedomosťami, ich mozog ľahšie prepojí nové informácie s kategóriou už existujúcich informácii, ktoré sú uložené v dlhodobej pamäti. Pre vytváranie vzorov v dlhodobej pamäti učitelia využívajú napríklad rôzne mnemotechnické pomôcky, grafy, analógie či hľadanie rozdielov a podobností medzi predmetmi.

 

 

8 | Základom trvalých spomienok je mentálna manipulácia

Jedna vec je to, že dieťa si musí nové informácie uložiť do dlhodobej pamäti. Druhá a taktiež dôležitá vec je fakt, že dieťa musí nájsť spôsob, ako sa k už zapamätaným a uloženým poznatkom dostať. Veľmi dobrý spôsob, ako môže učiteľ alebo rodič pomôcť dieťaťu v tomto bode je naučiť alebo upozorniť ho na veci či činnosti, ktoré sú mu blízke. Pomocou kreslenia, náčrtov, komiksov, scén či pesničiek si vie dieťa ľahšie na niečo spomenúť, pretože si medzi informáciami urobí vlastnú spojitosť. A práve vytváranie týchto spojitostí medzi informáciami a správna manipulácia s nimi prispieva k budovaniu trvalých spomienok.

 

9 | Nezabúdajte, že precvičovaním a používaním mozgu sa zlepšuje permanentná pamäť

Dr. Willis uvádza v knihe napríklad tento spôsob. Informácie z každého zmyslu sú uložené v tej časti mozgu, ktorá je špecifická pre tento zmysel. Prečítajte deťom počas vyučovania materiál, ktorý bude podporovať využitie viacerých senzorických kanálov, čím budú neurónové siete viesť spracované informácie do viacerých oblastí mozgu. Týmto spôsobom si mozog detí vytvorí viaceré cesty, ako sa dostať k uloženým poznatkom v pamäti, čo zvyšuje jeho efektívnosť. Čím častejšie sa bude detská pamäť takýmto spôsobom trénovať, tým efektívnejšie a spoľahlivejšie bude fungovať.

 

10 | Doprajte mozgu odpočinok

Mozgové neurotransmitery, ktoré sú potrebné pre pamäťovú konštrukciu a pozornosť, sú „vyčerpané“ už takmer po desiatich minútach vykonávania tej istej aktivity. Je preto dôležité dopriať deťom počas vyučovania prestávky, kedy sa ich mozog revitalizuje a dokáže následne spĺňať všetky jeho funkcie. Odpočinok počas vyučovania je veľmi dôležitý, aby bolo prijímanie a spracovávanie informácii a poznatkov deťmi efektívne. Ako odpočinok môžete počas vyučovania zvoliť spievanie, rozprávanie vtipov alebo aj krátku rozvičku. Po tejto pauze budú deti opäť pripravené na vyučovanie a „páliť“ im to bude omnoho rýchlejšie.

Čítajte viac o téme: Pamäť
Zdieľať na facebooku