Aktivity, ktoré rozvíjajú u detí predčitateľskú gramotnosť

Dieťa si rozpráva príbeh na základe ilustrácií
Dieťa si rozpráva príbeh na základe ilustrácií / Pexels

Pokiaľ si s deťmi od raného detstva čítame, rozvíjame tak v nich nielen lásku ku knihám. Dôležitá je aj tzv. predčitateľská gramotnosť.

 

Predčitateľská gramotnosť má vplyv na to, či dieťa rozumie čítanému textu. Nielen významu slov, ale aj ich kontextu. Súvislostiam. Či si prečítané vie prepojiť so svojimi skúsenosťami a zážitkami. Po prečítaní dokáže prerozprávať, prekresliť alebo dramaticky prehrať príbeh. 

 

Okrem porozumenia kontextu a samotných slov v texte, dieťa sa v rámci predčitateľskej gramotnosti učí aj poznávať štruktúru textu. Dejovú postupnosť. Prerozpráva udalosti v správnom časovom slede, prípadne usporiada obrázky tak, ako sa odohráva príbeh. 

 

Okrem porozumenia textu sa dieťa učí, aký význam má písaná reč. Že neslúži len na zábavnú funkciu - príbehy, s ktorými trávime čas.  Cieľom je aj odovzdávanie myšlienok a informácií. Vďaka písanému textu aj niekto, kto nie je prítomný, vie zanechať odkaz ostatným. Ako aktivita na rozvíjanie povedomia o informačnej hodnote písma môže slúžiť písanie pravidiel, odkazov či zaznamenávanie myšlienok detí. Vždy kombinujeme text so súvisiacimi  obrázkami.  

 

Ďalšie metódy rozvíjania predčitateľskej gramotnosti: 

 

Aktivity pred čítaním

  • My alebo dieťa sa rozhodneme, o čom chceme spolu čítať. Následne dieťa samé vyhľadá v knižnici knihu, v ktorej sú vybrané príbehy /informácie.

  • Pri detských otázkach dieťa povzbudzujeme, aby odpovede na otázky išlo spolu s nami nájsť v detskej knižnici (ak máme vhodné detské encyklopédie). Dieťa sa takto učí aktívne vyhľadávať informácie a orientovať sa v knihe. 

  • Pred čítaním knihy dieťa na základe ilustrácie na obálke knihy skúsi predpovedať, o čom bude príbeh. 

 

Aktivity počas čítania

  • Počas čítania knihy prerušte čítanie textu a spýtajte sa dieťaťa, čo si myslí, ako to skončí. Vyzvite ho, aby skúsilo predpovedať ďalší dej.  Hľadáme  s deťmi súvislosti medzi doterajším dejom a ich predikciami. 

  • V prípade, že niektoré deti “nevedia obsedieť” pri knihe, čítanie im môžeme sprostredkovať vďaka dramatickej inscenácii. Kým my čítame, deti znázorňujú, čo počujú. Je to možnosť, ako aj aktívnejším deťom môžeme sprostredkovať zážitok z čítania. 

  • Interaktívne čítanie - Vyrobte si pomôcku, ktorá súvisí s čítanou knihou. Tiež si pripravte obrázky, ktoré počas čítania budú deti nalepovať na pomôcku. Ako budete čítať knihu, deti vždy nájdu práve súvisiaci obrázok a nalepia. Budujú si takto porozumenie a lepšie zapamätanie si, o čom práve čítajú. Okrem sluchu a zraku sa pracuje aj s rukami. 

 

Aktivity po prečítaní knihy

  • Položme dieťaťu otázku a dieťa listuje, kde v knihe sa daná vec stala. Použijme knihu ktorú dieťa už dobre pozná, prípadne sú v nej obrázky, ktoré slúžia ako nápoveda. 

  • Hľadáme s deťmi alternatívne dejové línie. Ako inak sa ešte mohla kniha skončiť? Čo iné sa mohlo stať? Pokúsme sa s deťmi nájsť aj odôvodnenia, prípadne ich skúsme vytvoriť my. Deti takto vedieme nielen k počúvaniu textu, ale aj k rozmýšľaniu nad ním. 

  • Vytlačíme pre deti obrázky, ktorých časť má súvislosť s prečítanou knihou. Deti následne obrázky triedia - bolo to v knihe alebo nebolo to v knihe. 

  • Dramatizácia príbehu v podobe ilustrácie, modelovania, tvorby „vlastnej“ knihy deťmi - deti znázornia prostredníctvom dramatickej tvorby či kreslenia, čo počuli. 

 

Knižnica v škôlke - požičiavanie si kníh domov

Jeden deň v týždni je pravidelne venovaný čas na požičanie si jednej knihy domov a následnej o týždeň jej vrátenie. Deti si pečiatkami požičanie a vrátenie zaznamenávajú aj do vlastného čitateľského preukazu, ktorý majú v skrinke.

 

Detský časopis

Časopis je pre deti príťažlivý, nakoľko je to iný formát, než kniha. Plus si v ňom deti vedia samy vybrať, na čo majú práve chuť. Čítanie si príbehu, básničiek, prípadne rôzne úlohy a hádanky. Časopis je skladný a vhodný na cestovanie na dovolenku, či bežné cesty autom. Ročné predplatné časopisu je tiež vhodné ako netradičný darček. Dieťa každý mesiac nájde v schránke nové číslo. 

 

Vlastná kniha

Táto aktivita býva u detí veľmi obľúbená. Tému vlastnej knihy si môžu vymyslieť sami - napríklad si zo starého časopisu vybrať, ktoré obrázky chcú a  a vymyslieť pomocou nich príbeh. Povystrihovať, nalepiť na jednotlivé strany, predierkovať a zaviazať stužkou. Ďalšia varianta je použiť zošívačku a jednotlivé strany spolu zošívať. Mladšie deti môžu vyberať len obrázky, ktoré súvisia s konkrétnou vybranou témou - napríklad si vyrobia knihu o lete. Vystrihujú teda obrázky súvisiace s letom. Prípadne môžeme deťom obrázky pripraviť my a necháme ich len nalepovať.  Knihu si môžu urobiť aj prostredníctvom vlastných kreslených obrázkov. 

 

Vlastná kniha vyrobená deťmi. Zdroj: overené deťmi.sk

 

Návšteva knižnice, tlačiarne

Deti sa učia prostredníctvom zážitku. Zaujímavý spôsob, ako deťom sprostredkovať knihy, je aj návšteva knižnice alebo tlačiarne, kde knihy vznikajú.

 


Zdroj: 
Aktivity na marec mesiac kníh
Petrová, Z. Plánovanie výučby v oblasti rozvíjania predčitateľskej gramotnosti, r. 2012
Zdieľať na facebooku