Aký vplyv majú reklamy na deti?

Reklama dnes útočí veľmi intenzívne aj na deti.
Reklama dnes útočí veľmi intenzívne aj na deti. / Foto: Bigstock

Reklama dnes útočí veľmi intenzívne aj na deti. Ako ich môže ovplyvniť?

 

Deti sa stretávajú s reklamou v mnohých formách – v televízii, na YouTube, v rôznych aplikáciách, rádiu, na billboardoch, v časopisoch, novinách, filmoch, na internete, v textových správach či na sociálnych sieťach. Reklamy môžu mať na deti trvalý vplyv. Deti mladšie ako osem rokov sú v podstate bezbranné voči reklamám, pretože nerozumejú ich zámerom. Vo všeobecnosti deti nedokážu pochopiť pojem niečoho, čo sa im predáva so skrytým zámerom, a mnohokrát to, čo počujú a vidia, berú doslova. Ak reklama hovorí, že nový robot je najlepšia hračka všetkých čias, deti môžu veriť, že je to pravda. Je čas ísť obťažovať mamu a otca, aby si kúpili najlepšiu hračku všetkých čias. Je pravdepodobné, že čím častejšie sledujú televíziu, tým viac hračiek budú chcieť a žiadať. Preto je dôležité, aby sa naučili, že reklamy sa vás snažia prinútiť niečo kúpiť. Reklamy sa snažia ovplyvniť spôsob, akým premýšľate alebo zmeniť názor na niečo. To, ako deti naložia s reklamou, môže závisieť od viacerých vecí, vrátane ich veku, vedomostí aj skúseností. Môžete im pomôcť naučiť sa zvládať vplyv reklamy tým, že im dáte príležitosť spochybňovať a hovoriť o tom, čo vidia v médiách. Pre deti je to dôležitá životná zručnosť.

 

Reklama môže mať na deti pozitívne, ale aj negatívne účinky na základe obsahu, kvality a prezentácie reklamy. Hoci nepriaznivé účinky sledovania reklám môžu prevážiť nad pozitívami, nie všetky reklamy sú zlé a niektoré môžu deti aj pozitívne ovplyvniť.

 

Pozitívne účinky reklamy na deti

 1. Môžu byť zdrojom informácií. Niektoré reklamy, najmä oznámenia verejnej služby, predstavujú inovácie a technologické míľniky, ktoré môžu deťom ponúknuť dobrú príležitosť na vzdelávanie. Okrem toho ich tiež vzdelávajú o nových produktoch na trhu.
   
 2. Správne propagovaný výber zdravých potravín môže tiež podnietiť detí, aby sa rozhodli pre vyváženejšiu a zdravú stravu. 
   
 3. Reklamy, ktoré predstavujú iné deti v podobnom veku, ktoré sa zapájajú do aktivít, ako je napríklad pomoc v domácnosti, môžu ich ovplyvniť, aby robili to isté. 
   
 4. Reklamy na ochranu životného prostredia tiež upozorňujú deti na problém a môžu ich povzbudiť, aby boli súčasťou a tiež chránili životné prostredie. 
   
 5. Varovné reklamy, ktoré zobrazujú následky rôznych závislostí napríklad alkoholu či fajčenia, môžu deťom pomôcť pochopiť súvisiace riziká a nabádať ich, aby sa vyhýbali takýmto látkam a predišli závislosti.

 

Negatívne účinky reklamy na deti

 1. Vo veľkej väčšine sú inzerované potraviny zaradené k nezdravým jedlám a sú vizuálne veľmi príťažlivé. Tie môžu ovplyvniť stravovacie návyky detí, a tým podporovať nezdravý životný štýl. 
   
 2. Reklamy môžu výrazne ovplyvňovať výber hračiek, oblečenie alebo luxus. 
   
 3. Môžu v deťoch rozvíjať aj materialistickú predstavu o svete. Keď sú pravidelne vystavované obsahu, ktorý zobrazuje, že mať tie najlepšie veci je nevyhnutné pre pohodlný a plnohodnotný život, môže to viesť k tomu, že deti pripisujú neprimeranú dôležitosť materiálnemu bohatstvu. Týmto sa môže ich hodnotový systém uberať nesprávnym smerom.
   
 4. Môže podporiť rozvoj rizikového správania. Televízne hry a videohry často ukazujú správanie ako pitie alkoholu, drogovanie, fajčenie cigariet a sex v mladom veku ako niečo cool, zábavné a vzrušujúce. Keď sa tieto veci zdajú prijateľné, deti a dospievajúci môžu byť v pokušení ich vyskúšať. To môže viesť k problémom so zneužívaním návykových látok a štúdie ukazujú, že tínedžeri, ktorí sledujú veľa sexuálneho obsahu, s väčšou pravdepodobnosťou začnú so sexuálnou aktivitou skôr.
   
 5. Niektoré reklamy zobrazujú kaskadérske prvky, ktoré môžu byť pre deti veľmi nebezpečné. Hoci prichádzajú aj so zákonným varovaním, často sa môže ignorovať a deti sa môžu pokúsiť napodobniť tieto reklamy, kaskadérske prvky hlavne zo zvedavosti.

 

Čo môžu urobiť rodičia, aby znížili negatívny vplyv reklám na deti?

 1. Skráťte čas strávený pred obrazovkou. Obmedzte čas, počas ktorého môžu deti sledovať televíziu alebo počítač. 
   
 2. Sledujte obsah, ktorý vaše deti pozerajú.
   
 3. Keď požiadajú o nejaký konkrétny produkt, začnite s nimi hovoriť o tom, prečo chcú daný produkt. To vám dá šancu vysvetliť im, ako funguje reklama.
   
 4. Nepodľahnite požiadavkám detí hneď, hlavne keď ste presvedčení, že to je nesprávne.
   
 5. Poukážte na nedostatky v reklamách a dajte im realistický obraz. To môže pomôcť rozvíjať kritický úsudok u detí.
   
 6. Naučte ich rozdiel medzi „potrebami“ a „želaniami“, a taktiež ich žiadať len niečo, čo naozaj potrebujú.

 

 

Deti dnes majú široký prístup k technológiám a marketingovej komunikácii a je evidentné, že deti sú čoraz mediálne gramotnejšie. Sú zraniteľným publikom s obmedzenými schopnosťami spracovania informácií, ktoré obmedzujú ich skoré pochopenie podstaty a účelu televíznej reklamy. Kvôli týmto obmedzeniam sú malé deti ľahšie ovplyvniteľné ako staršie deti či dospelí. Dôverujú reklamným tvrdeniam a odvolaniam a sú náchylnejšie na komerčné presviedčanie. 

Zdieľať na facebooku