Dobré vzťahy v práci pomáhajú k vyššej spokojnosti i výkonu. Ako ich môžete zlepšovať aj vy sami?

Foto: Pexels
Dobré vzťahy v práci pomáhajú k vyššej spokojnosti i výkonu. / Foto: Pexels

Dobré vzťahy v práci neovplyvňujú len našu prácu a výkony v nej, ale aj celkovú životnú spokojnosť. 

 

Keďže veľa ľudí trávi v práci viac času ako pri akejkoľvek inej každodennej činnosti, je dôležité, aby sa v nej cítili prepojení a podporovaní kolegami, šéfmi i podriadenými. Pozitívne vzťahy na pracovisku nielenže zvyšujú spokojnosť s prácou, ale sú aj významným stimulátorom produktivity. Ako každý medziľudský vzťah, aj ten pracovný odzrkadľuje premenlivé a dynamické spektrum kvality. Pozitívne interakcie môžu byť zdrojom obohatenia a vitality, ktorý pomáha a povzbudzuje jednotlivcov, skupiny a organizácie ako celok, aby prosperovali, rozvíjali sa a prekvitali. Pozitívne interakcie na pracovisku sa vyznačujú dôverou, vzájomným rešpektom a aktívnou angažovanosťou. Naopak, negatívne interakcie na pracovisku majú potenciál byť zdrojom psychického utrpenia a vyčerpania. Tieto negatívne väzby na pracovisku sú zväčša charakterizované nevraživosťou, vylúčením alebo vyhýbaním sa, čo môže spôsobiť stres a pracovnú nespokojnosť. S množstvom času, ktorý trávime v práci, je nevyhnutné, aby sa zamestnanci cítili prepojení a podporovaní prostredníctvom pozitívnych sociálnych vzťahov. 

 

Ako môžete podporovať a budovať pozitívne sociálne interakcie na pracovisku?

Vzhľadom na organizačné a osobné výhody pozitívnych vzťahov na pracovisku by vytváranie príležitostí a podpora pozitívnych sociálnych interakcií mala byť prvoradým cieľom hlavne vedúcich pracovníkov a manažérov. Avšak každý zamestnanec dokáže pridať ruku k dielu a budovať pozitívne vzťahy a zároveň aj celkovú klímu na pracovisku.

 

Podporujte interakciu tvárou v tvár

S príchodom digitálnej komunikácie delí ľudí už len pár kliknutí od kontaktu s kýmkoľvek a kdekoľvek na svete. Zatiaľ čo internet uľahčil komunikáciu, nepodporuje tradičnú osobnú interakciu. 

 

Naučte sa počúvať

Je veľmi málo ľudí, ktorí skutočne vedia, ako počúvať. Keď s vami niekto hovorí, skúste mu venovať svoju plnú pozornosť. Ak sa vám zadajú jeho nápady a názory zlé, nesúďte ho. Pokúste sa zistiť dôvod, prečo váš kolega uvažuje týmto spôsobom, a pripravte si odpoveď až potom, keď si ho vypočujete.

 

Rešpektujte čas svojich kolegov

Čas je vzácny pre každého. Pokiaľ ide o rešpektovanie vašich kolegov, musíte najprv rešpektovať ich čas. Ak máte problémy s úlohou a vaši kolegovia sú tiež zaneprázdnení svojimi vlastnými úlohami, neprerušujte ich. Ak si stanovíte nejaké stretnutie alebo termín, dodržujte ho. V opačnom prípade budete strácať čas iných ľudí. Kedykoľvek sú ľudia ovplyvnení vašimi činmi, snažte sa nestrácať čas nikoho.


 

Poskytujte konštruktívnu spätnú väzbu

Spätná väzba je užitočná, pokiaľ je konštruktívna. Pozorný komentár je desaťkrát účinnejší ako priemerná kritika. Spätná väzba je o konštruktívnych riešeniach. Ak si všimnete, že vaši kolegovia robia niečo nesprávne, zamyslite sa nad riešeniami skôr, ako ich upozorníte na chyby. Týmto spôsobom sa stanete osobou, ktorá vždy pomáha ostatným kolegom rásť. 

 

Vyhnite sa klebetám a ohováraniu

Ohováranie je neprimerané správanie, ktoré len poškodí vašu odbornú povesť a osobné vzťahy.  Ak máte čo povedať o niekom z vašich kolegov, radšej mu to povedzte do očí, než aby ste ho ohovárali.

 

Oceňujte, motivujte a inšpirujte svojich kolegov

Naučte sa oceniť svojich kolegov aj za tie najmenšie úspechy. Ak sa im niečo podarí, zagratulujte im a dajte im vedieť, že to zvládli úžasne. Motivujte ich vždy, keď sa budú cítiť zle, a pripomeňte im ich predchádzajúce úspechy. Ak si všimnete, že niektorý z vašich kolegov potrebuje inšpiráciu, skúste mu ju poskytnúť akýmkoľvek spôsobom. Buďte osobou, ktorá sa snaží oceniť, motivovať, inšpirovať a pomáhať ostatným nezištne.

 

Prevezmite zodpovednosť a uznajte svoje chyby

Ľudia, ktorí prevezmú zodpovednosť za svoje činy, sú oveľa viac rešpektovaní a cenení ako tí, ktorí obviňujú ostatných za svoje vlastné chyby. Uznať, že ste urobili niečo zlé, nie je prejavom slabosti. V skutočnosti je to úplne naopak. Kedykoľvek priznáte, že ste to pokazili vy, ukážete, že ste čestní a zodpovední. Toto sú dôležité vlastnosti, ktoré ocení každý.

 

Buďte pozitívni

Sústreďte sa na to, aby ste boli pozitívni. Pozitívnosť je nákazlivá a ľudia sa priťahujú k tým, vďaka ktorým sa cítia dobre.

 

Pracovisko je jedným z mála prostredí, kde sú ľudia „nútení“ nadväzovať vzťahy. Pracovné prostredie je svojou povahou tvorené zmesou rôznych skupín ľudí, z ktorých mnohí by mali veľmi malý záujem o slobodné stretávanie sa alebo socializáciu mimo pracoviska. Zatiaľ čo najväčším aktívom spoločnosti sú jej zamestnanci, títo zamestnanci spolu nefungujú harmonicky po celý čas. Prostredníctvom podpory pozitívnych sociálnych interakcií môžu byť vzťahy na pracovisku zdrojom individuálneho a kolektívneho rastu, učenia sa a prosperity.

Zdieľať na facebooku