7 výhod využívania technológií pre deti

  Foto: Bigstock

V súčasnosti existuje veľa argumentov o negatívnych účinkoch technológie na deti. Dnešné deti majú s technológiami skoršie a častejšie interakcie.  Ale nemusí to byť vždy pre vývin detí len ohrozujúce, ako sa to často prezentuje. 

 

Tieto generácie detí nikdy nebudú poznať svet bez spájania cez internet, mobilných telefónov a neustálej komunikácie so zvyškom sveta. Stali sa súčasťou nielen nášho, ale aj ich života. Technologický rozmach znamená, že z detí sa vo veľmi mladom veku stávajú odborníci na počítače. Deti základnej školy majú hodiny na počítačoch a veľa z nich používalo svoje počítače a tablety doma oveľa skôr, ako začali chodiť do školy. Keď sa deti učia od útleho veku o technológiách, robia obrovské pokroky v tom, ako rastú v príprave na školskú dochádzku, budúcu kariéru, inovácie a ďalšie. Deti majú prístup k obrazovkám všade okolo seba. Mnoho domov má pre deti rôzne televízory, počítače, tablety a telefóny, s ktorými sa môžu hrať. Niektoré deti majú dokonca prístup k vlastným tabletom a telefónom už od útleho veku.  Aktívna technológia a čas strávený na obrazovke môžu mať svoje výhody a zároveň pomôcť rozvíjať a zlepšovať učenie detí, ak je správne použité.

 

V čom môžu byť technológie prospešné?

Tu je niekoľko spôsobov, ako môžu deti profitovať z technológie a aktívneho času stráveného pred obrazovkou:

 

1. Lepšia koordinácia ruka-oko

Vďaka pútavým aplikáciám si deti ďalej rozvíjajú koordináciu ruka-oko. Pomocou toho, ako deti vizuálne sledujú objekt na obrazovke a aktívne sa zúčastňujú na činnosti, ktorú aplikácia predstavuje. Koordinácia ruka-oko je nevyhnutná, keď deti začínajú chodiť do školy, keď sa naučia používať svoje ruky a oči pri písaní a kreslení.

 

2. Podporuje rozvoj jazykových schopností

Aktívny čas strávený pred obrazovkou pomáha deťom rozvíjať jazykové schopnosti. Čítaním elektronických kníh alebo prístupom k príbehom online sa učia nové slová a správne spôsoby ich vyslovovania. Mnoho typov technológií na vývoj jazykov ponúka viaczmyslové zapojenie, ktoré ponúka rýchlosť a podporu procesu učenia sa. Deťom môžete poskytnúť obrázkový slovník alebo kartičky, ktoré im uľahčia slovnú zásobu a naučia sa hľadať významy slov, ak narazia na nejaké neznáme slovo.

 

3. Rozvíja sociálne zručnosti

Sociálne spojenia, ktoré internet podporuje, môžu deťom pomôcť naučiť sa, ako lepšie navzájom komunikovať a spolupracovať. Dnešná mládež môže zdieľať záujmy v oblasti technológií (v konkrétnych počítačových hrách atď.) A zdieľať svoje spoločné záujmy v oblasti technológií (chatovacie miestnosti alebo skupiny na Facebooku týkajúce sa konkrétnych záľub, špeciálnych záujmov, športu atď.).

 

4. Rozširuje obzory

Technológia vystavuje deti veciam, ktoré každodenne nevidia. Pre tých, ktorí žijú v meste a ďaleko od zoo, môže byť videnie žirafy zblízka nemožné. Čo s tým novoobjaveným zvieraťom v Tichom oceáne? Vďaka tejto technológii môže vaše dieťa získať prístup k multimediálnym prezentáciám rôznych druhov zvierat alebo dokonca vidieť rôzne miesta po celom svete. Deti potom začnú chápať, že život nie sú len štyri steny domu alebo triedy.

 

5. Príprava na budúcu technologickú kariéru

Ako bude technológia neustále rásť a prekvitať, bude sa zvyšovať dopyt po profesionáloch pripravených prijať technologickú kariéru. Keď sa deti začnú odmalička tešiť na technológie a potenciál, ktorý im ponúka, sú pripravenejšie na svoju budúcnosť a možnosti, ktoré ponúka. Deti môžu začať čoskoro získavať technologické zručnosti, ktoré budú v budúcnosti potrebovať. 

 

6. Rozvíja talenty a vlohy

Na preskúmanie talentu detí možno použiť interaktívne médiá. Keď sú deti na obrazovke skoro vystavené hudbe alebo cvičeniu, môžu rodičia zistiť záujmy a sklony svojich detí. Technológia predstavuje príležitosti na predstavenie rôznych aktivít, ktorým sa deti môžu nakoniec venovať. 

 

7. Rozvíja logické myslenie

Interaktívne hry podporujú túžbu detí po splnení krátkodobých a dlhodobých cieľov a rozvíjajú logické uvažovanie. Online hry podporujú dokončenie úlohy pre krátkodobé ciele (napríklad úrovne v počítačovej hre alebo dosiahnutie vyššieho skóre), čo predstavuje súčasť rozvoja schopností matematického a logického myslenia. 

 

Aj keď sú to všetky pozitívne spôsoby, ako je možné technológiu použiť, musia samozrejme existovať určité obmedzenia. Nemôžeme dostatočne zdôrazniť význam monitorovania, ochrany a obmedzenia času detí pomocou technológií. Nemožno poprieť, že žijeme v digitálne nasýtenom svete. Rodičia však môžu začať zabezpečením, aby deti do dvoch rokov nepoužívali obrazovky. Môžu sa tiež hrať spolu s deťmi, aby zahŕňali osobné interakcie s technológiami, a zabezpečiť, aby technológie nezasahovali do príležitostí na hranie. Mali by sa tiež usilovať o stanovenie hraníc vrátane časových limitov a modelovanie dobrého používania technológii. Rôzne systémy pre kybernetickú bezpečnosť môžu pomôcť rodičom zaistiť, aby boli deti pri používaní technológií v bezpečí.

Zdieľať na facebooku