Naučte sa odpúšťať. Čo vám to prinesie?

Odborníci tvrdia, že jedným z benefitov odpustenia je lepšie duševné zdravie.
Odborníci tvrdia, že jedným z benefitov odpustenia je lepšie duševné zdravie. / Foto: Pexels

Čo nám môže priniesť odpustenie? Odborníci tvrdia, že jedným z benefitov je lepšie duševné zdravie.

 

Určite sa už každému z vás stalo, že vám niekto ublížil, sklamal vás, alebo len nekonal na základe vašich predstáv, čo vás rozčúlilo, nahnevalo a možno ste viacerí mali aj potrebu pomsty. Človek je spoločenský tvor, obklopuje nás množstvo ľudí, z ktorých má každý svoje zásady, pravidlá, názory a niekedy, keď dôjde k stretu názorov, môže dôjsť ku konfliktom a narúšaniu medziľudských vzťahov. Môžeme sa cítiť ublížení, ukrivdení a niekedy aj nechtiac, chybou môže byť nesprávna komunikácia, avšak tie negatívne pocity a myšlienky zostávajú v nás a veľakrát sme nimi ovplyvnení a donútení konať nesprávnym spôsobom, napríklad pomstou. Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležitá nielen správna komunikácia, ale aj schopnosť odpustenia.

 

Čo je odpustenie?

Odpustenie je súčasťou našej ľudskej prirodzenosti. Je individuálnym, dobrovoľným vnútorným procesom uvoľnenia pocitov a myšlienok hnevu, pomsty, rozhorčenia voči niekomu, o ktorom sme presvedčení, že nám ublížil, či už vedome alebo nevedome. Odpustenie je dôležité pre ochranu predovšetkým nášho duševného zdravia, pre nájdenie vnútornej rovnováhy a pre udržanie pozitívnych medziľudských vzťahov. Odpustenie je dlhodobým procesom, súvisí so zvládnutím ťažkých a negatívnych emócií a našou ochotou prejsť bolesťou, ktorá sa môže objaviť ešte opakovane, kým skutočne vnútorne niekomu odpustíme. Odpustenie je našim rozhodnutím a nielen zbavenie sa negatívnych emócií. Nejde len o zabudnutie či ospravedlnenie nejakého skutku. Tolerovanie situácie a potlačenie emócií, ktoré spôsobujú ešte väčší stres, nie sú účinnými formami zvládania a odpustenia. Procesom odpustenia sa zaoberá dlhodobo aj psychológia, ba dokonca existuje aj terapia odpustenia.

 

O čom hovorí terapia odpustenia?

Odpustenie sa ukázalo ako kľúčový proces, ktorý nám pomáha vyriešiť hnev nad zradami, zmierniť depresiu a úzkosť a obnoviť pokoj mysle. Jedným z modelov terapie odpustenia, ktorá kladie empatiu do centra pozornosti a zdôrazňuje emocionálne odpustenie, je model odpustenia podľa Worthingtona podľa modelu REACH založený na záťažovej a zvládajúcej teórii odpustenia. Každý krok v metóde REACH sa uplatňuje na cieľový priestupok, ktorý sa človek snaží zmeniť.

 

R = Pripomeňte si zranenie.
E = Vcítite sa do kontaktu s osobou, ktorá vám ublížila.
A = Dajte si altruistický dar odpustenia
C = Zaviažte sa k emocionálnemu odpusteniu, ktoré ste zažili.
H = Držte sa odpustenia, keď vzniknú pochybnosti.

 

Následne sa aplikuje na niekoľko ďalších kľúčových priestupkov v živote človeka. Pomáha sa mu udeliť odpustenie za rozhodnutie a zažiť emočné odpustenie za každý prehrešok a za každú osobu. Nakoniec sa zameriava na to, aby sa stal odpúšťajúcim človekom.

 

Výhody odpustenia

O tom, že odpustenie je dôležité niet pochýb, má to vplyv nielen na naše psychické, ale aj fyzické zdravie. Medzi základné výhody, ktoré nám prináša odpúšťanie patrí:

 • Zníženie negatívnych emócií, depresívnych a úzkostných prejavov.
 • Obnovenie pozitívneho myslenia.
 • Zlepšenie medziľudských vzťahov.
 • Zvýšenie sebaúcty, sebalásky.
 • Zvýšený pocit nádeje.
 • Lepšia schopnosť riešiť konflikty.
 • Zvýšená schopnosť riešiť stresové a záťažové situácie v živote.
 • Psychická úľava, vnútorný pokoj.

 

Ako začať?

 1. Definujte si odpustenie – napíšte na papier, čo znamená odpustenie pre vás. Odpustenie môže znamenať veľa vecí a každý to môže chápať iným spôsobom. Dôležité je myslieť na neho ako na niečo, čo vám pomôže rásť, nie na niečo, čo sa týka osoby, ktorá vám ublížila.
   
 2. Pracujte na pozitívnej zmene vášho vnútorného sveta - Môžete začať tým, že sa zaviažete neubližovať - ​​inými slovami, urobíte vedomé úsilie, aby ste nehovorili pohŕdavo o tých, ktorí vám ublížili. Nemusíte hovoriť dobré veci, ale pokiaľ sa zdržíte negatívneho rozprávania, bude to mať pozitívny vplyv na vašu psychiku. Zároveň sa zamerajte na to, aby ste prejavovali lásku k sebe a okoliu.
   
 3. Zamerajte sa na vašu vnútornú bolesť, „oslovte“ ho - Je dôležité si uvedomiť, kto vám ublížil a akým spôsobom. Môže sa to zdať zrejmé, ale na druhej strane nie každý čin, ktorý nám spôsobí utrpenie, je nespravodlivý. 
   
 4. Rozvíjajte svoju empatiu – možno, keď sa vám podarí pochopiť príčinu daného správania druhého, tak zistíte, že mu nešlo o to, aby vám ublížil alebo vás nahneval.  Uznanie, že všetci nosíme v srdci rany, môže pomôcť otvoriť dvere k odpusteniu.
   
 5. Nájdite zmysel vo vlastnom utrpení - je dôležité, aby ste našli zmysel v tom, čo ste prežili alebo prežívate.  Možno si uvedomíte, že utrpenie zmenilo váš pohľad na to, čo je v živote dôležité.
   
 6. Odpustite si – odpúšťanie začínajte stále od seba. Nie nadarmo sa to tak nazýva od-pustiť, pustiť to od seba.           
Zdieľať na facebooku