Rozvíjajte zmysly u detí formou hry

Rozvíjať zmysly u detí môžete aj pomocou jednoduchých hier. 
Rozvíjať zmysly u detí môžete aj pomocou jednoduchých hier.  / Zdroj: Pexels / mentatdgt

Rozvíjať zmysly u detí môžete aj pomocou jednoduchých hier. 

 

Okolitý svet spoznávame prostredníctvom zmyslov, ktorých správny rozvoj je dôležité stimulovať už od narodenia. Počas prvých siedmich rokov sme sa postupne „nasťahovali“ do svojho tela, učili sme sa ho ovládať a pomocou neho spoznávať okolitý svet. V tomto období by sme dieťaťu mali dopriať čo najviac prirodzeného pohybu, kontakt s prírodou a živlami. Čím lepšie dieťa spozná svoje telo, tým lepšie sa ho naučí ovládať. Zmysly nie sú pre deti len dôležitým informačným kanálom, vďaka nim dokážeme žiť plnohodnotný život. Prijímame informácie z okolia, triedime ich, spracovávame, a tak dokážeme vnímať svet a neustále rozvíjať naše poznatky. Zrakom rozlišujeme veľkosti, tvary, farby aj pohyb. Sluchom zažívame radosť z hudby. Vďaka hmatu vieme určiť hmotnosť, štruktúru či teplotu predmetov a čuchom a chuťou si môžeme užiť vôňu a chuť. V tomto článku vám ponúkame niekoľko aktivít a hier, vďaka ktorým ich dokážete rozvíjať zábavnou formou.

 

Voňavé pexeso

Táto hra je zameraná na rozvoj čuchu. Budete potrebovať minimálne 10 rovnakých vrecúšok. Vyberte stále dve vrecúška, do ktorých nasypete rovnaký obsah. Dbajte na to, aby ste napĺňali niečím, čo je najviac aromatické (napríklad koreniny, bylinky..). Následne ich pomiešajte a položte vedľa seba. Úlohou dieťaťa bude na základe privoniavania určiť správne dvojice. Starším deťom môžete dať za úlohou aj uhádnuť obsah vrecúšok.

 

Miska plná zmyslov

Zoberte si väčšiu misku a zmiešajte do nej rôzne druhy potravín. Prikryte ju utierkou a nechajte dieťa, aby pomocou hmatu hádalo jej obsah. Môžete dať do nej rozkrájané jablko, uvarené špagety, strukoviny, gumené cukríky alebo čokoľvek iné, čo má zaujímavú štruktúru.

 

Nevidiaci pekár

Spoločne s dieťaťom vykrojte z lineckého alebo medovníkového cesta rôzne tvary (srdce, kruhy, hviezdy...). Upečte ich. Po vychladnutí má dieťa za úlohu so zaviazanými očami ohmatať a roztriediť pečivá podľa tvarov. Pri tejto hre sa rozvíja hmat (hlavne miesením a vaľkaním cesta).

 

Čo cítia moje nohy?

Pri tejto hre budete potrebovať zopár vrchnákov zo škatúľ (napríklad od topánok). Každý vrchnák vyložte iným materiálom (piesok, listy, mach, papier, cestoviny a podobne podľa fantázie). Tieto vrchnáky budú predstavovať cestu. Vašou úlohou bude viesť dieťa so zatvorenými očami a bosými nohami. Následne sa pýtate, čo cíti a či dokáže uhádnuť aj nejaký konkrétny materiál.

 

Gurmánsky jazýček

Táto hra dokáže rozvíjať hmat, čuch aj chuť zároveň. Úlohou dieťaťa bude ochutnávať rôzne potraviny, pomenovať ich a popísať chuť (sladká, kyslá, slaná, horká). Pri tejto aktivite si trochu potrápia jazýčky a chuťové poháriky. Zaviažte dieťaťu oči šatkou. Následne mu dajte ochutnávať rôzne potraviny (napr. banán, čokoládu, uhorku,...). Jeho úlohou je uhádnuť, akú potravinu ochutnalo.

 

Čo počuješ?

Cieľom tejto hry je pomenovať predmety na základe zvuku, ktorý vydávajú. Zaviažte mu oči šatkou. Jeho úlohou bude hádať, aký zvuk počuje. Môžete krčiť alebo trhať papier, prelievať vodu, štrngať kľúčmi, otvárať šuflík, strúhať farbičky a podobne.

 

Sluchové pexeso

Budete potrebovať niekoľko prázdnych obalov od kinder vajíčok, prípadne prázdne zápalkové škatuľky a rôzne strukoviny z kuchyne (ryža, hrášok, soľ, fazuľa...). Vyberte vždy dve vajíčka, do ktorých nasypete rovnaké suroviny. Môžete zaradiť aj dve prázdne škatule. Následne postupujete ako pri klasickom pexese. Dieťa si pri uchu zatrasie vajíčkom či škatuľkou a hľadá dvojice. Staršie deti môžu navyše hádať, čo sa v nich skrýva.

 

Čáry, máry, fuč...

Nájdite doma 6 predmetov a poukladajte ich na stôl vedľa seba. Dajte dieťaťu 10 sekúnd na to, aby si tieto predmety dobre zapamätalo. Následne zatvorí oči. Za ten čas vy odoberiete jeden predmet a schováte ho za chrbát. Po otvorení očí bude mať za úlohu uhádnuť, ktorý predmet zmizol. Pri tejto aktivite si precvičí nielen zrak, ale aj pamäť a pozornosť.

 

Dôležité si je uvedomiť, že každé dieťa je výnimočné, individuálne a s individuálnym tempom rozvoja jednotlivých zmyslov. Preto je podstatné sledovať ho a na základe toho vybrať správne množstvo a druh stimulácie, ktoré naplnia individuálne potreby dieťaťa.   

Zdieľať na facebooku