Články: Pre študentov
O projekte

 

Rozvíjame s deťmi tvorivosť zábavnou formou

Beáta Tancsáková
Autor článku
Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

V dnešnej dobe si stále viac uvedomujeme, aké dôležité je rozvíjať u detí tvorivosť už v ranom detstve, nakoľko je známe, že osobnosť sa najviac formuje v predškolskom veku. Deti sú ešte prirodzene tvorivé a zvedavé. Potrebujú však na to dostatok priestoru a možnosti na realizáciu.

 

Čo je tvorivosť a prečo je tak dôležitá?

Pojem tvorivosť pochádza z latinského slova „creare“, čo v preklade znamená „tvorím“. Predstavuje prirodzenú vlohu, ktorej rozvoj závisí na sociokultúrnom prostredí a potrebuje dostatočne priaznivé podmienky na to, aby sa mohla prejaviť. Schopnosť tvoriť je prítomná v potencionálnom stave u každého z nás a v každom veku. Je len na nás, ako sa k nej postavíme a ako ju vypestujeme. Ide o schopnosť reagovať na nové a neplánované situácie a hľadať v nej riešenia a východiská. Tvorivosť má tri základné zložky:

 

 1. Imaginatívnu, ktorá predstavuje intuíciu a fantáziu.
 2. Heuristickú, ktorá súvisí s riešením problémov a tvorivým myslením.
 3. Schematickú, ktorá predstavuje základné myšlienkové operácie, systémové myslenie a logiku.

 

Pomáha nám stať sa samostatným a plne zodpovedným a práve preto je dôležité podporovať jej rozvoj už od útleho veku. Tvorivosť nám dáva nielen pocit spokojnosti, ale umožňuje nám vyjadriť naše emócie, nálady aj myšlienky. Deti sa častokrát prostredníctvom nej vedia vyjadriť lepšie a zrozumiteľnejšie. Dôležité je si uvedomiť, že  cez učenie memorovaním, direktívnosťou a demotiváciou ich učíme, ako potlačiť svoju  prirodzenú zvedavosť a prispôsobiť sa ostatným. Tvorivosť sa tak nerozvíja a ani vtedy, keď budeme o nej len rozprávať. Prvým krokom k rozvoju tvorivosti u detí je byť pre nich príkladom.

 

Inšpirácie na hry

V dnešnej dobe na trhu nie je problém nájsť množstvo hračiek, ktoré problém tvorivosti a fantázie dokážu vyriešiť. Kúpiť ich a dať deťom, aby sa pohrali, je tá jednoduchšia cesta. Trošku zložitejšia, ale zábavnejšia je zapojiť sa a spoločne ich vymýšľať. Touto cestou vám ponúkame niekoľko tipov na zábavné hry:

 

 1. Netradičná polievka – nechajte vaše dieťa, aby si samo vybralo suroviny. Čokoľvek, čo sa mu do „netradičnej polievky“ bude hodiť a samozrejme dá sa aj variť. Následne spoločne uvarte polievku. Určite vás prekvapí svojou tvorivosťou.
   
 2. Čo z toho? – nechajte dieťa, aby prinieslo niekoľko predmetov na základe vašej inštrukcie (napr. 4 veci modrej farby, 3 veci, ktoré príjemne voňajú.. využite aj vašu fantáziu) a potom z nich môže spoločne čokoľvek vytvoriť.
   
 3. Moja detská knižka – pred samotnou aktivitou môžete spoločne prezerať detské knižky. Porozprávajte sa s dieťaťom, čo ho záujme ako prvé na detskej knižke. Vo väčšine prípadov dostanete odpoveď „obrázky“. Môžete spoločne porovnať detské knižky s knihami pre dospelých, v čom je rozdiel. Prečo je kniha pre dospelých iná ako pre deti. Ďalej sa porozprávajte o tom, ako vzniká taká kniha. Najprv spisovateľ napíše príbeh a potom ilustrátor dokreslí obrázky, ktoré však musia súvisieť s príbehom. Tak sa môžete spoločne zahrať na ilustrátorov. Rodič bude čítať dieťaťu príbeh a on k nemu namaľuje obrázok. Skúste vyberať jednoduché a veku primerané rozprávky.
   
 4. Detské pexeso – tradičná hra, ktorá je obľúbená v detskom svete. Porozprávajte sa s dieťaťom, akú formu môže mať pexeso. Odpoveď bude pravdepodobne „je z papiera, môžu tam byť obrázky zvierat, hradov, rozprávok“ a podobne. Potom sa porozprávajte o tom, aké má záujmy, čo sa mu najviac páči a či by dokázal vyrobiť svoje vlastné pexeso na základe vlastných záujmov a obľúbených vecí. Posledným krokom je začať tvoriť.
   
 5. Maľovanie z bodiek – nakreslite na papier napríklad 6 bodiek (zvážte podľa veku dieťaťa). Ukážte mu to, precvičte si matematiku, a potom mu dajte farbičky. Podstatou úlohy je nakresliť jednoduchý obrázok, ktorého súčasťou majú byť všetky bodky.
   
 6. Fantázia z papiera – úlohou dieťaťa bude vytvoriť obrázok alebo niečo, čo mu napadne z toaletného papiera. Pomocou neho ako netradičného výtvarného prostriedku (kotúľaním, trhaním, skladaním...) vytvorte plošný alebo priestorový obraz. Môžete sa zapojiť aj vy a motivovať dieťa. Pri tejto aktivite sa rozvíja vizuálna kreativita, motorické zručnosti a schopnosť vytvárať objekty z tohto netradičného výtvarného materiálu.
   
 7. Príbeh: úlohou je vymyslieť krátky príbeh z 5 vopred dohodnutých slov, ktoré so sebou vôbec nesúvisia (napr. koza, váza, ruža, televízia, klobása..). Zaručene sa zabavíte a zasmejete.
   
 8. Čarovná machuľa – budete potrebovať papier, tuš, kvapkadlá, farby, štetce, atrament a ešte môžete pridať, čo vám napadne avšak dôležité je, aby ste vedeli vytvoriť machuľu. Úlohou bude z rôzneho výtvarného materiálu vytvoriť vlastné machuľky kvapkaním na papier. Papier potom vezme do ruky, obracia ho, fúka na neho, prípadne čo mu napadne, aby vznikla očakávaná machuľa. Po jej vytvorení popisuje vzniknutý obrázok a prezentuje rôzne príbehy. Ak vyschnú farby, obrázok dotvorí podľa vlastne fantázie a predstavivosti. Fantázia a tvorivosť môžu byť v tomto prípade stimulované priamym manipulovaním s rozmanitým materiálom. Táto aktivita rozvíja vizuálnu tvorivosť, originalitu.
   
 9. Symbol – porozprávajte sa s dieťaťom o vašej rodine, čo máte spoločné, čo je pre vás charakteristické. Úlohou dieťaťa je vytvoriť symbol vašej rodiny. Môžete mu pomôcť, ale snažte sa mu pomáhať až keď vás samo požiada. To platí aj pri väčšine ostatných aktivít.

 

Majte na pamäti, že každé dieťa je tvorivé a kreatívne iným spôsobom. Niektoré deti sú viac, iné zas menej. Dobrou správou je, že na tvorivosti sa dá neustále pracovať, zlepšovať ju, ba dokonca aj vypestovať. Buďte hlavne vzorom.


Čítajte viac o téme: Kreativita
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.