Rozptyľovanie je najväčší zabijak produktivity. Ako sa viac sústrediť?

Rozptyľovanie je najväčší zabijak produktivity.
Rozptyľovanie je najväčší zabijak produktivity. / Foto: Bigstock

Každý potrebuje denne dokončiť nejaké úlohy, stáva sa ale, že sa nevieme sústrediť a to nám zamedzuje podávať výkon, ktorý potrebujeme. Ako prekonať rozptýlenie a byť sústredenejší?

 

Keď sedíte za stolom a snažíte sa dokončiť dôležitú správu pred veľkou schôdzou, sprevádzajú vás malé prerušenia: váš telefón zvoní, pípajú správy, dostávate prichádzajúce e-maily od vášho šéfa a pristaví sa kolega, aby vám položil otázku. Na svojej správe ste pracovali len asi hodinu, avšak už vás asi stokrát vyrušili. Hlavným cieľom rozptýlenia je doslova odpútať vašu pozornosť od všetkého, čo robíte, a vložiť ju do niečoho úplne iného. To je zručnosť, v ktorej sú sociálne médiá mimoriadne dobré, súperia o vašu pozornosť s vašou prácou a často vyhrávajú, pretože ponúkajú príjemnejšie zážitky. Uvádza sa, že rozsah ľudskej pozornosti je veľmi nízky vďaka všetkým technológiám, ktoré máme, a táto hodnota sa rokmi iba zmenšuje. Na to, aby ste sa udržali v sústredenom stave, je potrebné viac mozgovej sily ako kedysi. A to najmenej, čo môžete urobiť, je pokúsiť sa minimalizovať vonkajšie rozptyľovanie. Pokiaľ ide o produktivitu, rozptyľovanie môže byť veľkým problémom. S toľkými rôznymi rozptýleniami v dnešnom svete môže byť ťažké sústrediť sa na danú úlohu. Keď prepínate medzi úlohami, strácate až 40 % vášho produktívneho času, pretože váš mozog sa musí prispôsobiť a preorientovať. Rozptýlenie môže mať mnoho rôznych podôb. Medzi najčastejšie rozptýlenia patria upozornenia z elektronických zariadení, t.j. neustále prijímanie upozornení z počítačov, smartfónov a iných zariadení môže byť veľmi rušivé. Ďalej sú to sociálne médiá a e-mail, čítanie e-mailov a odpovedanie na ne, najmä ak to robíte často počas dňa, môže byť významným zdrojom rozptýlenia.

 

Je dôležité si uvedomiť, že rozptýlenia sú prirodzenou súčasťou života a ich úplné odstránenie nie je vždy možné alebo žiaduce. Aby ste sa učili a prispôsobovali sa vášmu prostrediu, mozog je prinútený aktívne vyhľadávať nové informácie a podnety. Na druhej strane spravovanie rozptýlenia a hľadanie spôsobov, ako sa sústrediť, vám môže pomôcť zlepšiť vašu produktivitu a dosiahnuť vaše ciele. Aby ste mohli úspešne prekonať rušivé vplyvy, musíte najprv pochopiť, odkiaľ rušivé vplyvy zvyčajne pochádzajú. Existujú dva druhy rozptýlenia:

 

 1. Vonkajšie rozptýlenie - sú tie, ktoré prichádzajú zvonka, hluk, prerušenia a iné podnety, ktoré nás odťahujú od vykonávanej úlohy. Zahŕňajú vizuálne spúšťače, sociálne interakcie, zvuk a technológiu.
   
 2. Vnútorné rozptýlenie - je koreňom nášho rozptýlenia. Sú to rozptýlenia, ktoré majú svoj pôvod vo vás a nepochádzajú z vonkajších zdrojov. Zahŕňajú vaše vlastné myšlienky a emócie, ako sú obavy z dôležitých povinností alebo príjemné činnosti, ktoré by ste najradšej robili a negatívne pocity, ktoré máte v súvislosti s prácou, úlohou, ktorú aktuálne vykonávate. Vnútorné rozptýlenie je spojené s vaším prirodzeným inštinktom vyhnúť sa nepohodliu.

 

Rozptyľovanie je najväčším zabijakom produktivity. Môže výrazne znížiť produktivitu, efektivitu a dokonca aj bezpečnosť. Okrem toho môže rozptýlenie prispieť k menej naplnenému životu. Keďže rozptýlenie spôsobuje, že je ťažké sústrediť sa na veci, ktoré sú pre vás najdôležitejšie, môže sa stať, že strácate čas úlohami alebo aktivitami, ktoré neprispievajú k vašim dlhodobým cieľom alebo celkovej pohode. Môžete napríklad stráviť hodiny rolovaním cez sociálne siete alebo sa venovať iným aktivitám, ktoré sú momentálne príjemné, ale nemajú z dlhodobého hľadiska žiadnu hodnotu. Naopak, zameranie sa na prácu a činnosti, ktoré stoja za to a ktoré posúvajú vaše ciele a celkovú pohodu, vám môžu zlepšiť život.

 

Ako prekonať rozptýlenie?

Nemôžete mať každé jedno rozptýlenie pod kontrolou. Avšak schopnosť prekonať rozptýlenie a sústrediť sa na svoju najdôležitejšiu prácu je kľúčovou schopnosťou, ktorú by mal rozvíjať každý. Naučiť sa, ako prekonať rozptýlenie, je jednou z najlepších vecí, ktoré môžete pre seba urobiť, ak chcete dosiahnuť svoje ciele. Spravovať svoju najdôležitejšiu úlohu každý deň je nevyhnutné a sústredenie je kľúčom k udržaniu produktivity. V prvom rade musíte zistiť príčinu vašej nesústredenosti, a tak môžete zaviesť plán na jej prekonanie.

 

Osvedčené stratégie na prekonanie rozptyľovania

 1. Vytvorte si nerušivé prostredie - identifikujte svoje najväčšie rušivé prvky a eliminujte ich jedno po druhom, aby ste sa mohli lepšie sústrediť. Všade, kde je to možné, používajte režim „Nerušiť“. Toto je jeden z jednoduchých trikov na minimalizáciu rozptyľovania smartfónov, pretože tie patria medzi časovo najnáročnejšie veci, ktoré vám zaberú deň bez toho, aby ste si to všimli.
   
 2. Robte si pravidelné prestávky na zvýšenie sústredenia - je nevyhnutné robiť si pravidelné prestávky, aby ste odstránili rozptýlenie a zostali sústredení. Keď si budete robiť pravidelné prestávky, môžete sa sústrediť a byť produktívnejší.
   
 3. Stanovte si denné ciele - na prekonanie rozptyľovania si stanovte denné ciele na udržanie pozornosti. Keď máte veľa vecí, zjednodušíte si deň len na tie najdôležitejšie činnosti, aby ste sa sústredili. Tieto denné ciele môžete rozdeliť na menšie úlohy, ktoré vám pomôžu sústrediť sa. Dosiahnutie malého počtu denných cieľov zvyšuje motiváciu a zaisťuje, že deň zakončíte s pocitom úspechu a pokroku.
   
 4. Naplánujte si svoj deň vopred - je ľahké nechať sa rozptýliť, ak nemáte jasný plán na svoj deň. Aby ste prekonali rozptýlenie, urobte z plánovania nevyhnutnú súčasť vášho dňa. Naplánujte si deň vopred, identifikujte tri veci, ktoré chcete urobiť, aby bol váš deň produktívny.
   
 5. Nepúšťajte do seba rušivé myšlienky – ak chcete minimalizovať sebavyrušovanie, sledujte svoju náladu a vedome prepínajte svoje zameranie vždy, keď zachytíte, že vaše myšlienky odchádzajú od úlohy. Začnite svoj deň s pozitívnym myslením, využívajte techniky všímavosti tak často, ako sa len dá počas dňa. 

 

Môžete byť ľahko rozptyľovaní z rôznych príčin a každý človek bude mať iné dôvody. Hlavná príčina všetkých rozptýlení je však vo vás, čo zahŕňa negatívne myšlienky a duševné nepohodlie, ktoré spôsobujú, že chcete uniknúť realite. Rozptyľovanie môže mať významný vplyv nielen na produktivitu, ale aj na vaše životné naplnenie tým, že je ťažké sústrediť sa na úlohy a ciele, ktoré sú pre vás naozaj dôležité. Ak chcete prekonať rozptýlenie a nájsť zameranie, musíte najprv identifikovať zdroje vášho rozptýlenia a potom podniknúť kroky na posilnenie svojho zamerania.

Zdieľať na facebooku