Ako zvládnuť emocionálne vydieranie vo vzťahoch?

Foto: Timur Weber / Pexels
Emocionálne vydieranie naznačuje, že vo vzťahu existuje niečo nezdravé. / Foto: Timur Weber / Pexels

Emocionálne vydieranie naznačuje, že vo vzťahu existuje niečo nezdravé. Ako vyzerá a ako ho zataviť?

 

Koncept citového vydierania spopularizovala koncom 90. rokov psychoterapeutka Susan Forwardová . Môže existovať v kontexte romantického vzťahu alebo akéhokoľvek vzťahu, kde sú väzby úzko prepojené. Nie je to vždy znakom, že vzťah je odsúdený na zánik a koniec, ale ak pretrváva, môže to naznačovať jeho veľmi nezdravú dynamiku. 

 

Čo je emocionálne vydieranie?

Emocionálne vydieranie je nefunkčná forma manipulácie, ktorú ľudia používajú na kladenie požiadaviek a vyhrážanie sa obetiam, aby dostali to, čo chcú. Podtón citového vydierania je v zmysle, že „ak neurobíš to, čo chcem, keď to chcem, budeš trpieť“. Susan Forward opisuje, ako zneužívatelia používajú taktiku citového vydierania, keď sa vyhrážajú, aby dostali to, čo chcú. Pri kladení požiadaviek a hrozieb vytvárajú pocity strachu, viny a hnevu, aby od svojich obetí získali súhlas. Tým prenášajú vinu a zodpovednosť na obeť za vlastné negatívne činy. Typicky sa tento dysfunkčný typ manipulácie vyskytuje v blízkych vzťahoch. 

 

Typy citového vydierania:

  1. Trestajúci - ako už názov napovedá, pri tomto druhu emocionálneho vydierania jednotlivec používa rôzne formy trestu alebo hrozby trestom ako spôsob, aby dostal to, čo chce. Zadržiavanie náklonnosti, vyhrážky ukončením vzťahu, obmedzovanie partnera, hnev, tiché zaobchádzanie a dokonca aj fyzické tresty a týranie sú to, čo táto forma manipulácie zahŕňa.
     
  2. Seba-trestajúci - tu k manipulácii dochádza pomocou viny alebo náznaku možnej viny a vyvolania strachu. Hrozby sebapoškodzovania, obviňovanie partnera zo svojich problémov a ťažkostí sú niektoré z bežných hrozieb, ktoré sa zneužívajúci používajú.
     
  3. Trpiaci - to je hlas obete, ktorý pripisuje vinu partnerovi, ak neurobí to, čo od neho požaduje. Naznačuje, že ak to nedodrží, za jeho utrpenie bude vinný: "Po tom všetkom, čo som pre teba urobil, ma necháš trpieť...?".
     
  4. Tantalizéry – toto môže byť najjemnejšia a najmätúcejšia forma manipulácie. Zneužívajúci používa prísľub toho, čo sa zlepší, ak budú splnené jeho požiadavky. Vyvoláva nádej, ale stále spája hrozbu so svojimi požiadavkami.

 

Psychoterapeutka Dr. Forward vymyslela skratku FOG, aby zhrnula stratégie, ktoré manipulátori zvyčajne používajú - ide o strach, povinnosť a vinu. Manipulátor môže použiť všetky tieto tri druhy stratégií buď naraz, alebo len jeden či dva z nich. Môže to premietnuť do strachu svojho partnera napríklad z rozchodu, vyvolať pocit zodpovednosti (možno mu pripomína, že on je jediným živiteľom rodiny), alebo sa môže cítiť previnilo (tým, že svoje problémy zvalí úplne na partnera). Uvedomenie si týchto stratégií (FOG) a štyroch typov emočného vydierania, vám môže pomôcť identifikovať správanie, ktoré by ste inak ako manipulatívne nemuseli rozpoznať.


 

Ako zastaviť emocionálne vydieranie vo vzťahoch

Keď dochádza k napätiu a nezhodám v zdravo fungujúcom vzťahu, ľudia sa učia pracovať na riešení. Citoví vydierači vo všeobecnosti nemajú záujem pracovať na sebe ani vyjednávať. Majú tendenciu vidieť svoje požiadavky ako čiernobiele a nie sú ochotní robiť žiadne kompromisy. Zvyčajne nezvažujú alternatívy alebo iné perspektívy. Chcú to, čo požadujú a nič iné ich nezaujíma. Väčšina ľudí, ktorí boli vo vzťahu s citovým vydieračom, oceňuje, že keď je niekto v tomto stave, neexistuje žiadne uvažovanie. Správanie je iracionálne a požiadavky neprimerané. Netreba čakať, kým sa budete cítiť silní, aby ste ukázali svoju silu. Urobte to hneď, ako tieto emócie pocítite. Ľudia často čakajú, kým pocítia odvahu, no ten čas nakoniec nikdy nepríde. 

 

Zmeňte svoje myslenie

Musíte zmeniť svoje myslenie a pristupovať k situácii iným spôsobom. Zmena je desivá, ale je to jediná vec, ktorá vám pomôže. Nič sa v životoch nezmení, kým nezmeníte svoje správanie. Je nevyhnutné zdôrazniť, že obete nemôžu zmeniť svojho partnera iba svoju reakciu.

 

Buďte k sebe úprimní

Po prvé, musíte byť k sebe úprimní a naozaj sa tvrdo a objektívne pozrieť na správanie vášho partnera. Pokúste sa rozpoznať jeho kontrolné správanie všetkého druhu.

 

Stanovte si pevné hranice

Citové vydieranie v manželstve alebo vo vzťahu sa nedá riešiť, pokiaľ si nestanovíte jasné a pevné hranice, ktoré chránia vašu individualitu. To vám môže pomôcť bojovať proti duševnému zneužívaniu a manipulácii. Dajte svojmu partnerovi najavo, že nebudete tolerovať, aby na vás kričal, znevažoval vašich blízkych alebo sa vyhrážal fyzickým násilím. Toto sú len príklady, ktoré vám môžu pomôcť ochrániť vaše duševné zdravie a pohodu.

 

Veďte si denník

Vaše každodenné interakcie s inou osobou vám umožnia vrátiť sa a skontrolovať, čo povedala a urobila. Týmto spôsobom máte písomný záznam o skutočnom správaní, ktoré sa deje. Pretože niekedy sa s nami môže pohrať naša pamäť, takže je dôležité dostať to na papier.

 

Zistite, či ste v nebezpečenstve a vyhľadajte pomoc

Mnoho ľudí máva občasné emocionálne výbuchy, ale ak sa to stalo vo vašom vzťahu pravidelnosťou, musíte chrániť seba a svoje deti. Pokúste sa pochopiť, prečo to svojmu partnerovi dovoľujete. Je niečo vo vašej minulosti, kvôli čomu si myslíte, že si zaslúžite toto negatívne správanie? Ak na to máte prostriedky, skúste vyhľadať pomoc terapeuta, ktorý vám pomôže odhaliť, prečo takéto správanie akceptujete. 

 

Emocionálne vydieranie rodičov

Citové vydieranie sa dá použiť aj v rodinách, dokonca aj v prípade detí alebo dospievajúcich, ktorí vydierajú svojich rodičov. Deti môžu naivne prejavovať takéto správanie bez pochopenia manipulačného prvku. Avšak tínedžeri, ktorí žiadajú rodičov, aby im dali auto, inak si ublížia, sa môže považovať za citové vydieranie. Všetci rodičia sa snažia, aby ich deti boli šťastné. To ich potenciálne robí zraniteľnejšími voči citovému vydieraniu svojimi deťmi. Riešenie tohto správania ako rodiča je komplikované a náročné. Keď sa rodičia tomuto správaniu podvolia, cyklus sa posilní. Deti sa potom naučia, aké tlačidlá majú stlačiť, aby dostali to, čo chcú. Tínedžeri si to môžu uvedomiť a konať spôsobom, ktorý v rodičoch vyvolá strach, že ich nemajú radi. To môže v rodičoch vyvolať pocity viny a strachu, ktoré nakoniec prispejú k tomu, že rodičia vyhovejú požiadavkám dospievajúcich. V týchto situáciách potrebujú rodičia psychologickú podporu a vedenie, ako sa najlepšie orientovať tak, aby boli všetci v bezpečí.

Čítajte viac o téme: Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku