Je štúdium humanitných odborov zbytočné? Vedci tvrdia, že nie

Asi 400 slovenských vedcov dodnes podpísalo Memorandum spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku.
Asi 400 slovenských vedcov dodnes podpísalo Memorandum spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku. / Foto: Shutterstock

Porozumieť, v akom svete žijeme, je práca pre humanitné a spoločenské vedy. V súčasnosti sú však na Slovensku podceňované až spochybňované, niekedy je ich štúdium dokonca považované za zbytočné. Ich dôležitosť je pritom nepopierateľná. Výsledky skúmania vedcov z týchto odborov nie sú vždy hmatateľné a merateľné, a často zostávajú skryté alebo bez povšimnutia. Vzdelávanie a vedecký výskum prinášajú výsledky, ktoré sú spoločensky užitočné iným spôsobom. Poslaním humanitných a spoločenských vied je pritom tvoriť nemateriálne, duchovné, intelektuálne a kultúrne hodnoty. „Bez nich sa spoločnosť nekultivuje, ale naopak vzdelanostne a morálne upadá,“ hovorí profesor Emil Višňovský zo Slovenskej akadémie vied a jeden zo signatárov Memoranda spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku. Memorandum doteraz podpísalo takmer 400 vedcov.

Motiváciou na spísanie Memoranda bolo pre jeho autorov pretrvávajúce nedocenenie spoločenských a humanitných vied na Slovensku. „Kým na jednej strane počuť hlasy o neužitočnosti a neproduktívnosti týchto odborov, na strane druhej ich niektorí označujú za vedy 21. storočia vzhľadom na ich význam pre riešenie kľúčových problémov ľudstva,“ uviedol v rozhovore pre denník Pravda profesor Višňovský. „Tieto vedy nám ponúkajú odpovede na otázky kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme.“ Dá sa povedať, že humanitné a spoločenské vedy dnes potrebujeme dokonca viac ako v minulosti. Výziev a problémov, na ktoré môžu reagovať, je v súčasnosti veľmi veľa. Hlavnými „zbraňami“, ktorými môžu humanitní vedci čeliť civilizačným výzvam, sú znovupochopenie a sebapochopenie, teda hlboké zamýšľanie sa nad tým, čo spôsobujeme a kam svojim konaním smerujeme. V tomto spočíva zodpovednosť spoločenských a humanitných vedcov.

Zámerom Memoranda nie je len upozorniť spoločnosť na existenciu a potrebu spoločenskovedných a humanitných odborov, ale aj rozprúdiť diskusiu v rámci celej vedeckej komunity. „Našou ambíciou je viesť dialóg či už vnútri týchto vied, alebo s inými odborníkmi a s verejnosťou,” uviedol Višňovský. Základným cieľom Memoranda je podľa Petra Zajaca z Ústavu slovenskej literatúry SAV to, aby si spoločnosť uvedomovala význam a dôležitosť spoločenských a humanitných disciplín a podporovala tak ich rozvoj.

V Memorande vedci definujú aj to, že na rozvoj spoločenských a humanitných vied na Slovensku sú potrebné dôstojné ekonomické podmienky na plnenie ich poslania a taktiež spolupráca s ostatnými vedeckými odbormi. Je nesprávne myslieť si, že humanitné vedy by si na seba mali dokázať zarobiť. Veda nie je podnikateľská činnosť. Napriek tomu mnohé vedy svojimi výstupmi dokážu pomáhať biznisu k ziskom. Nie je však nutné, aby humanitné vedy na seba zarábali – ich dôležitosť spočíva v niečom inom.  „Investície do humanitných vied sa nedajú merať len v peniazoch. Sú návratné v kvalite života, ľudských vzťahov a osobnosti človeka. To je to, na čo potrebujeme humanitné vedy,“ uzatvára profesor Višňovský.

Zdieľať na facebooku