V Spojenej škole Medzilaborce sa preinvestuje takmer 3,5 milióna eur

  Foto: Boigstock

Medzilaborce 21. októbra (TASR) - Spojená škola v Medzilaborciach sa vďaka iniciatíve Catching-Up Regions, ktorú implementuje Prešovský samosprávny kraj (PSK), zmení na moderné vzdelávacie centrum. V dvoch etapách sa tu v rámci modernizácie objektov školy a jej materiálneho dovybavenia preinvestujú viac ako tri milióny eur. Ďalších vyše 450.000 eur z národného projektu je určených na inovácie obsahov vzdelávania. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
      

"Vytvárame akési zázemie a priestor pre začínajúcich podnikateľov v drevárskej a nábytkárskej výrobe, čo môže pozitívne ovplyvniť budúce smerovanie absolventov," uviedol v súvislosti s odovzdaním stavby zhotoviteľovi v stredu (20. 10.) predseda PSK Milan Majerský, pričom podotkol, že kraj eviduje o tieto profesie záujem zo strany miestnych firiem. Stavebné práce na revitalizácii školy v celkovom objeme takmer 2,2 milióna eur, ktoré by mali byť ukončené v apríli 2023, zahŕňajú rekonštrukciu hlavnej budovy, objektu praktickej výučby, spoločného pracoviska s podnikateľmi, prístavbu stolárskej dielne, a tiež modifikáciu a terénne úpravy areálu hlavného sídla školy. Na túto etapu má podľa Jeleňovej nadväzovať druhá so zameraním na modernizáciu materiálno-technického vybavenia. "Jej realizácia v hodnote viac ako 825.000 eur prinesie nové vybavenie školy, ktorej by mali pribudnúť 3D tlačiareň so sintrovacou pecou a umývacou stanicou, nástroje pre stolársku dielňu, autodielňu, obrábanie kovov, zariadenia pre kadernícky a skrášľovací salón, ako aj ďalšie nové učebné pomôcky, potrebný nábytok a laboratórne vybavenie," priblížila.
      

Súčasne s realizáciou investičných projektov bude škola pracovať na príprave nových vzdelávacích obsahov pre žiakov i pedagogických zamestnancov v rámci Národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK. Škola má na tento účel k dispozícii 450.000 eur. Podpora smeruje aj do nákupu moderných technológií a vybavenia, ku ktorým budú mať žiaci počas praktického vyučovania prístup.
      

"Finálnym cieľom celého integrovaného prístupu a balíka projektov je rozvoj a zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na tejto spojenej škole a zosúladenie s potrebami trhu práce," uzavrel Majerský, pričom podotkol, že podobných projektov je v kraji potrebných viac.
      

Spojená škola v Medzilaborciach vznikla 1. septembra tohto roku po optimalizačných opatreniach spojením Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach a Gymnázia v Medzilaborciach.
      

Všetky plánované aktivity v Spojenej škole Medzilaborce sa zrealizujú prostredníctvom iniciatívy Catching-Up Regions a synergických investícií vychádzajúcich z operačných programov Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Operačný program Ľudské zdroje (OPĽZ) a Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII).

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku