Prvú žiadosť o platbu z plánu obnovy ohrozuje najmä reforma vysokého školstva

  

Bratislava 21. októbra (TASR) – Slovensko chce v prvej žiadosti o platbu z plánu obnovy od Európskej komisie (EK) pýtať 458,3 milióna eur. Žiadosť o platbu však môže predložiť len vtedy, ak sa splnia všetky míľniky a ciele v danej skupine. Míľnikov k prvej žiadosti je 14. Štát o tom informuje prostredníctvom webovej stránky planobnovy.sk, kde vytvoril aj semafor. Ten signalizuje, pri ktorých míľnikoch hrozí zdržanie, čo koniec koncov ohrozuje podanie celej žiadosti o platbu. Medzi prvými 14 míľnikmi aktuálne svieti červená pri reforme vysokého školstva.
      

Pri reforme systému riadenia vysokých škôl teda štát očakáva veľké oneskorenie alebo nesplnenie. Termín na novelu zákona o vysokých školách, ktorá má medzi inými posilniť kompetencie rektora a zreformovanej správnej rady, je do konca tohto roka.
      

V semafore svieti na oranžovo reforma justície, teda nová súdna mapa z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, pri ktorej je rovnaký termín splnenia. Znamená to, že štát pri tejto reforme očakáva oneskorenie, ale len maximálne o jeden kvartál.
      

Oranžová farba figuruje aj pri zavedení výdavkových stropov v zákone o rozpočtových pravidlách, pri ktorej je stanovený termín splnenia na 4. kvartál tohto roka.
     

Naopak, zo 14 míľnikov sú splnené už tri. Ide o reformu Slovenskej akadémie vied (SAV), vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority Audit a kontrola a uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR.
      

Splnenie zvyšných ôsmich míľnikoch podľa štátu ide podľa plánov. Figurujú tam investičný plán projektov železničnej infraštruktúry, zverejnenie metodiky výberu, prípravy a realizácie projektov pre cyklodopravu či začiatok spájania vysokých škôl a stratégia internacionalizácie vysokých škôl. Z plánu nevybočuje ani prijatie súboru právnych predpisov na boj proti korupcii a na posilnenie integrity a nezávislosti súdneho systému a ani realizácia organizačných zmien polície s cieľom zvýšenia efektívnosti odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti. Termíny sa zrejme dodržia aj pri zavedení funkčného systému úložiska na monitorovanie implementácie RRP (plán obnovy, pozn. TASR) a pri Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy na roky 2021 – 2030.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku