Chválenie dieťaťa

Ako dieťa správne povzbudiť, pochváliť alebo potrestať?

Za dobré pochváliť, za zlé potrestať. Tak uvažuje väčšina z nás. Aj to sa dá ale robiť rôznymi spôsobmi. A dôležité je ako to robíte denne.

Zlá pochvala dieťaťa ničí jeho motiváciu, tvrdí výskum

Podľa posledných výskumov môže byť nesprávne chválenie dieťaťa pri výkonoch a úspechu viac škodlivé ako užitočné. Ak svojim deťom často hovoríte, že sú múdre a chytré, môže časom nastať situácia, ktorú nevedia prekonať, napríklad problémy v škole. Potom si deti myslia že vôbec nie sú také múdre, ako ste im vždy tvrdili. Tieto problémy môžu vyústiť i do toho, že sa začnú báť výziev a budú omnoho menej odolné...

Ako pomôcť deťom vybudovať si dôveru vo vlastné sily?

Desaťročné dieťa sa snaží získať uznanie od ľudí, ktorí sú pre neho dôležití. Všíma si, ako na jeho konanie a správanie reagujú učitelia, rodičia, rovesníci. Ako pomôcť svojmu dieťaťu budovať si vlastnú identitu, dôveru vo vlastné schopnosti a vnútornú integritu?

Máte výnimočné dieťa? Ak áno, radšej mu to nehovorte

Podľa vedcov v západných krajinách pribúda množstvo detí, ktoré k sebe cítia nezdravý obdiv. Cítia sa voči ostatným nadradení, fantazírujú o osobnom úspechu a veria, že si zaslúžia špeciálnu starostlivosť.