Zápis do školy

Začínajú zápisy prvákov, avšak bez ich osobnej účasti

Od stredy 15. apríla sa na základných školách začínajú zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021.

Od 1. apríla sa začínajú zápisy prvákov do základných škôl

Na základných školách sa od pondelka 1. apríla začínajú zápisy prvákov pre školský rok 2019/2020. Potrvajú do 30. apríla a týkajú sa detí, ktoré do 31. augusta dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť.

Zápisy detí do prvého ročníka budú prebiehať celý apríl

V základných školách sa začína obdobie zápisov detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2018/2019. Budú sa konať v priebehu celého mesiaca apríl.

Zápisy do základných škôl na školský rok 2017/2018 začínajú už 1. apríla

Od 1. do 30. apríla 2017 sa v základných školách uskutočnia zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Školská zrelosť: Čo všetko by mal ovládať budúci prvák?

Nástup do školy je v živote dieťaťa veľkou udalosťou a míľnikom v jeho doterajšom vývine, Zároveň je to začiatok novej životnej etapy. O tom, či je dieťa na školu už pripravené a bude zvládať jej nároky vypovedá aj školská zrelosť. Viete, čo všetko v sebe skrýva?

Budete mať školáka a žijete v zahraničí? Zápis do slovenskej školy je pre vás povinný

Slováci si dnes už bežne volia možnosť bývať za hranicami Slovenska spoločne so svojimi deťmi. Niektorí odcestujú do vzdialenejších krajín kvôli práci, iní si vyberú život v pohraničných oblastiach, kde získali cenovo dostupnejšie bývanie. Ak sa aj rozhodnú, že ich deti budú navštevovať školy v zahraničí, podľa zákona sú povinní prihlásiť deti do školy aj na Slovensku.

Psychologička o školskej zrelosti: Každé dieťa si potrebuje zažiť vlastný pocit úspechu a mali by sme mu tú šancu dať

Psychologička Gabriela Herényiová rozprávala o tom, ako je v živote dieťaťa dôležitý jeho správny nástup do školy, čo všetko dokáže ovplyvniť priskorý alebo neskorý nástup do školy a prečo by malo hneď v úvode každé dieťa v škole zažiť pocit úspechu.

Neskorší nástup do školy môže zmeniť budúcnosť vášho dieťaťa. Starším deťom sa darí lepšie

Váhate, či zapísať vaše dieťa do školy? Odborníci tvrdia, že starším deťom sa v škole darí lepšie.