LITVA A LOTYŠSKO – aktuálne ponuky štipendií na letné školy do krajín Pobaltia

  Foto: Bigstock

Podobne ako si v zahraničí mýlia Slovensko a Slovinsku, tak aj mnoho Slovákov má ťažkosti odlíšiť Litvu a Lotyšsko. Najlepšie sa učí zážitkami a jednou z možností, ako zažiť jednu či druhú krajinu na vlastnej koži, je účasť na letnej škole. O to lepšie, že sa to dá aj so štipendiom a nie je nutné byť študentom či študentkou filológie ani prekladateľstva a tlmočníctva, výzva je otvorená pre všetky odbory. Uzávierka na podávanie žiadosti bude v prípade Litvy 1. apríla a lotyšská výzva je otvorená do 4. mája.

 

Prečo sa vlastne učiť litovský alebo lotyšský jazyk

Obe pobaltské krajiny sú malé, čo do rozlohy aj čo do počtu obyvateľov. Načo sa vôbec začínať učiť jazyk krajiny, ktorá je malá a používa ho len pár miliónov ľudí v porovnaní s inými jazykmi, ktorými rozprávajú stovky miliónov používateľov? Všeobecná odpoveď by mohla byť v duchu známeho výroku: Koľko jazykov sa naučíš, toľkokrát si človekom.


V porovnaní s inými štipendijnými ponukami sú letné školy a kurzy menej náročné v počte predkladaných dokumentov. Po absolvovaní kurzu či školy počas letných mesiacov získava účastník, resp. účastníčka dokument o absolvovaní (diplom, potvrdenie a pod.), ktorý sa zíde pri žiadaní o ďalšie typy štipendií, ale aj pri prijímaní do práce. Ďalším plusom je, že cez júl a august nehrozí vymeškanie počas semestra a študent, resp. študentka si nemusí lámať hlavu s uznávaním známok a prenosom kreditov.

 

Znalosť litovčiny alebo lotošského jazyka sa zíde každému, kto v týchto krajinách plánuje alebo zvažuje študijný pobyt na semester či dlhšie. Univerzita vo Vilnuse (Litva) sa považuje za najstaršiu univerzitnú inštitúciu vo východnej Európe, a práve na nej (okrem ďalších štyroch) možno absolvovať letný kurz aj so štipendiom.

 

Lepšie kariérne výhliadky

Angličtinu by na minimálne komunikatívnej úrovni mal ovládať každý vysokoškolák. Pri pohovoroch do zamestnania sa jej znalosť v súčasnosti považuje za samozrejmosť. Potencionálni zamestnávatelia však určite privítajú nielen bod naviac v životopise či sprievodnom liste vo forme skúsenosti zo zahraničia a lá letná škola, resp. kurz, ale ocenia hlavne znalosť ďalšieho cudzieho jazyka. Uchádzač o zamestnanie si aj vďaka znalosti viacerých cudzích jazykov môže pýtať vyšší plat, resp. iné zamestnanecké benefity.

 

Zaujímavosti o litovčine a lotyštine

Lotyšský a litovský jazyk sú príbuzné, v teórii sa uvádza, že sa oba vyvíjali ako jeden jazyk, až v 13-tom storočí sa odelili. Podľa webu lotyšského veľvyslanectva sú najbližšími príbuznými lotyšského jazyka a litovčiny slovanské jazyky. Keďže najviac slovnej zásoby má litovčina zo slovanských jazykov (následne z germánskych, ďalších pobaltských a ugrofínskych) aj slovenskí záujemcovcia a záujemkyne majú výhodu predporozumenia pri spoločných a podobných slovách aj frázach.

 

Črtu podobnú s našim jazykom uvádza projekt lingvo.info - v lotyštine sa používa vykanie, ktoré sa podobne ako v slovenčine vyjadruje slovesom v 2. osobe množného čísla a príslušným zámenom. Tiež dáva do pozornosti zaujímavosť: slovná zásoba lotyštiny ani litovčiny neobsahuje silné vulgarizmy.  Keď si Litovci alebo Lotyši potrebujú zanadávať, používajú k ruské alebo anglické vulgarizmy.

 

Predpokladá sa, že litovčina má najviac spoločných čŕt s protoindoeurópskym jazykom, často sa spomína, že ide pravdepodobne o najštarší dodnes používaný jazyk. Jazykovedci tvrdia, že pri rekonštrukcii protoindoeurópskeho jazyka je súčasná litovčina rovnako dôležitá ako latinčina, gréčtina či sanskrit. Francúzsky jazykovedec Antoine Meillet vyhlásil: Ak chce niekto počuť, ako sa kedysi rozprávali Indoeurópania, mal by si vypočuť litovského sedliaka.“

Štipendium vlády Litovskej republiky na letný jazykový kurz

Kto sa môže prihlásiť: študent vysokej školy 1. a 2. stupňa

Štipendium: bezplatný kurz, štipendium 570 EUR, z ktorého si štipendista, resp. štipendistka hradí ubytovanie, cestovné, prípadne iné poplatky

Uzávierka na podávanie žiadosti: 1. apríl 2017 o 12:00 hod

Ako žiadať o štipendium: žiadosť vrátane príloh sa podáva len online na webstránke administrátora, a to v anglickom, litovskom alebo ruskom jazyku (ak dokumenty nie sú vystavené v týchto jazykoch, je nutné doložiť ich úradný preklad), pričom znalosť angličtiny alebo litovčiny musí byť minimálne úrovin B1

Požadované dokumenty: online prihláška dostupná tu, motivačný list, potvrdenie o návšteve školy s uvedením najvyššieho dosiahnutého roku vysokoškolského štúdia a termínu očakávaného ukončenia štúdia,  odporúčanie od vysokoškolského učiteľa (formulár dostupný na webe výzvy), potvrdenie o znalosti anglického alebo litovského jazyka, platný doklad totožnosti, vo výzve sa spomína aj odporúčanie z litovskej strany, pričom je nutné použiť formulár dostupný na ich stránke/One recommendation letter from Lithuanian community


Výsledky budú zaslané uchádzačom a uchádzačkám e-mailom 1. júna.

 

30 miest (spolu pre viac krajín vrátane Slovenska). Uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí ešte toto štipendium nezískali a ktorí študujú litovský jazyk, históriu a kultúru na domácej univerzite.

Uchádzač v žiadosti uvedie 2 univerzity podľa priority. Zoznam ponúkaných jazykových kurzov v roku 2017:

1. Univerzita Vytautas Magnus v termíne: 14. júla – 12. augusta 2017, detaily dostupné tu.
2. Univerzita vo Vilnuse v termíne: 1. júla - 30. júla 2017, detaily dostupné tu.
3. Litovská univerzita vzdelávacích vied v termíne: 31. júla – 29. 8. 2017, detaily dostupné tu.
4. Univerzita v Klaipede v termíne: 13. júla – 11. augusta 2017, detaily dostupné tu
5. Medzinárodná univerzita LLC v termíne: 29. júla - 27. augusta 2017, detaily dostupné tu.

Štipendium vlády Lotyšskej republiky na letnú školu

Kto sa môže prihlásiť: študent vysokej školy 1. salebo 2. stupňa, doktorandi a vysokoškolskí učitelia

Štipendium: suma 711 € bude prevedená na účet organizátora letnej školy, nie účet štipendistu. Ak tento príspevok nepokryje všetky výdavky spojené s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov

Uzávierka na podávanie žiadosti: 4. máj 2017

Ako žiadať o štipendium: zaslať žiadosť s požadovanými dokumentmi priamo na adresu vysokej školy, resp. univerzity, ktorá letnú školu organizuje, a to v dvoch sadách – jedna sada sú originály dokumentov, druhá sú kópie z nich, všetky zaslané materiály musia byť v anglickom alebo lotyšskom jazyku

Požadované dokumenty: formulár žiadosti (dostupný na webstránke administrátora štipendijnej ponuky), životopis (ideálne vo formáte Europass, s dátumom a podpisom), motivačný list (s dátumom a podpisom), overená kópia diplomu a dodatku k diplomu (ak je v inom ako v anglickom jazyku, je potrebný úradný preklad) - prikladajú študenti 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, doktorandi a vysokoškolskí učitelia, výpis známok (ak je v inom ako v anglickom jazyku, je potrebný úradný preklad) - prikladajú študenti 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania

Kontaktná osoba: Ms. Aija Jakovica, Senior Specialist of the International Cooperation Programme Unit, t. č.: + 371 67814331, e-mail: [email protected]

 

Zoznam letných škôl bude zverejnený na stránke lotyšského administrátora.

Čítajte viac o téme: Štipendiá
Zdieľať na facebooku