H. Tarabová z Nadácie Poštovej banky: Chceme opäť spojiť ľudí z rôznych generácií, aby spolu trávili čas a vzájomne sa obohacovali

Hana Tarabová z Nadácie Poštovej banky
Hana Tarabová z Nadácie Poštovej banky / Foto: archív HT

Nadácia Poštovej banky už dlhodobo podporuje aktivity, ktoré zlepšujú spoločnosť okolo nás. Aktuálne otvára grant Nápad pre tri generácie. Viac o ňom porozprávala Hana Tarabová, správkyňa Nadácie Poštovej banky.

 

Už roky finančne podporujete aktivity na zlepšovanie spoločnosti. Ako sme na tom na Slovensku s dobrovoľníctvom? Zaujímame sa o veci okolo nás viac? Chcú ľudia pomáhať?

Myslím si, že ľudia určite pomáhať chcú, je to prirodzené. Jednoznačne sa za posledné roky zvýšil záujem ľudí aj o dobrovoľníctvo, o to, ako by mohli pomôcť zlepšiť život vo svojej komunite, svojej obci či meste. Aktívne hľadajú možnosti zapojenia sa a sú ochotní venovať svoj čas, energiu a svoje znalosti ako dobrovoľníci v rôznych oblastiach. Niektorí sa venujú ochrane prírody, iní pomoci ľuďom v sociálnej núdzi, ďalší pomoci zvieratám a podobne. Každopádne dobrovoľníctvo je na vzostupe a vníma to aj naša organizácia. Preto aj Poštová banka svojim zamestnancom umožňuje ponúknuť svoj čas a zručnosti na pomoc neziskovým organizáciám v oblastiach, na ktorých im samým najviac záleží. Ide o ucelený interný program na podporu dobrovoľníctva u našich zamestnancov.

 

Je nedostatok financií pre ľudí veľkou prekážkou pri zlepšovaní svojho okolia?

Financie sú určite veľmi dôležitý faktor pri realizácií akýchkoľvek aktivít. Bez financií sa niektoré aktivity realizujú naozaj ťažko, niekedy sa nedajú zrealizovať vôbec. Ich nedostatok vnímam ako prekážku. Nasvedčuje tomu aj počet žiadostí, ktoré nám do grantov každoročne chodia. Neziskové organizácie, samosprávy či aktívni občania z komunít majú množstvo skvelých a zmysluplných nápadov, ktorých realizácia by bola prínosom pre množstvo ľudí, avšak chýbajú im financie. Nápady a ochota zrealizovať ich teda sú. Preto sme radi, že naša Nadácia môže prostredníctvom svojich grantov podať pomocnú ruku a poskytnúť finančné prostriedky. Každoročne venujeme na realizáciu dobrých nápadov vyše 100 000 eur.

 

Nadácia Poštovej banky práve otvorila grant Nápad pre 3 generácie. Aké aktivity prostredníctvom neho chcete podporiť?

Nápad pre 3 generácie vznikol, pretože sme chceli podporiť aktivity, na ktorých budú spolu participovať deti, dospelí a seniori - teda skupiny ľudí s odlišnými názormi a postojmi. Projekt ich mal spojiť pre dobrú vec. Okrem toho sme vnímali, že medzigeneračné vzťahy a ich podpora je v dnešnej dobe dôležitá. Kedysi žili viaceré generácie spolu - či už v jednom dome, obci alebo meste. Dnes tomu už nie je v takej miere ako v minulosti. Rodiny žijú v iných obciach a mestách, ďaleko od seba. Preto bolo našim zámerom opäť spojiť ľudí z rôznych generácií, aby spolu trávili čas, vymieňali si svoje skúsenosti, poznatky, mladí sa učili od starších a naopak.

 

 

Tento grant vo vašej banke však nie je novinkou. Ako dlho už existuje?

Nie, nie je novinkou, otvárame už jeho 4.ročník a sme radi, že nám každoročne prichádza stále množstvo žiadostí so zaujímavými nápadmi. Nápad pre 3 generácie vnímame ako jeden z našich najúspešnejších grantov a takisto nám aj takáto forma pomoci na úrovni komunít dáva zmysel. Dôkazom toho sú aj podporené projekty z predchádzajúcich rokov.

 

Akým zaujímavým projektom sa už podarilo finančnú podporu získať v minulosti?

Napríklad v obci Komoča sme podporili projekt s názvom Bylinky a bosé nohy. Dospelí pripravili terén, postavili vyvýšené záhony, naplnili chodníky rôznorodým prírodným materiálom a osadili nádobu na zadržanie dažďovej vody. Dedkovia zhotovili lavičku, babičky s deťmi vypestovali priesady a zasadili bylinky, o ktoré sa budú starať všetky tri generácie a môžu ich aj ďalej využiť podľa informácií, ktoré získali od odborníka v rámci workshopov. Ako bonus, medzi záhonmi sa deti aj dospelí môžu pohybovať bosými nohami na rôznych prirodzených povrchoch, čo priaznivo pôsobí na zdravie chodidiel a proti stresu. A keby to nestačilo, chutný čaj z byliniek pomôže ešte viac.

 

Foto: Nadácia Poštovej banky

 

Ďalší projekt, ktorý sme prostredníctvom grantu podporili, je z trochu inej oblasti. Občianskemu združeniu Maják Nádeje sme poskytli financie na realizovanie tvorivých dielní pre rodiny v sociálnej núdzi. Ide predovšetkým o mnohopočetné rodiny, osamelé matky a vdovy s deťmi. Na jednotlivých tvorivých dielňach sa naučia vyrábať rôzne dekoračné predmety. Starí rodičia, rodičia a dospievajúce deti tak budú mať možnosť rozvíjať pracovné návyky a zručnosti, osobnostne rásť a budovať spoločenstvo.

 

Kto môže požiadať o aktuálny grant Nápad pre 3 generácie?

Grantovým program je určený širokému spektru žiadateľov. O grant sa môžu uchádzať mestá, obce, školy, škôlky, neziskové organizácie, ale aj aktívni občania, ktorí chcú urobiť dobrú vec pre svoje okolie a získať finančné prostriedky na realizáciu práve ich projektu.

 

Akým spôsobom sa ľudia môžu uchádzať o grant?

Všetky dobré nápady od žiadateľov v podobe projektov prijímame výlučne online v rámci aplikácie Egrant. Je potrebné vyplniť online žiadosť, ktorej súčasťou musia by položky ako napríklad popis projektu, celkový rozpočet a jeho položky, harmonogram či zdôvodnenie prečo by sme mali podporiť práve ten daný projekt.

 

V akej výške môžu získať finančnú podporu?

Maximálna suma, ktorú môžu žiadatelia o grant získať pre svoj projekt je 2 500 eur. Celkovo sme na grant Nápad pre 3 generácie vyčlenili sumu 30 000 eur. Avšak ten najlepší nápad z podporených bude môcť získať ešte mimoriadnu prémiu navyše vo výške 1 000 eur. O tom, kto prémiu získa, rozhodne verejnosť svojim hlasovaním o TOP projekt na našom webe www.pre3generacie.sk, kde záujemcovia nájdu všetky informácie o projekte a grante.

 

Aké projekty majú podľa vás šancu uspieť?

Nie je pre nás rozhodujúce, či ide o projekt občianskeho združenia vo veľkom meste alebo o menší projekt v obci realizovaný aktívnymi občanmi. Dôležité je, aby bol nápad, ktorý nám žiadatelia zašlú originálny, zaujímavý, verejnoprospešný a trvalo udržateľný. Ide nám o to, aby bol predovšetkým prínosom pre komunitu, mesto či obec.

 

Dokedy sa môžu záujemcovia zapojiť?

Záujemcovia môžu svoje nápady zasielať do našej online aplikácie Egrant do 12.12.2019.

 


Článok vznikol v spolupráci s Poštovou bankou.
Čítajte viac o téme: Rozhovory, Granty
Zdieľať na facebooku