PIRLS 2016: U štvrtákov dnes začali testovať čitateľskú gramotnosť

PIRLS 2016: V priebehu mája sa slovenské deti zapoja do medzinárodného testovania PIRLS 2016, ktoré monitoruje progres čitateľskej gramotnosti u žiakov štvrtého ročníka základnej školy.
PIRLS 2016: V priebehu mája sa slovenské deti zapoja do medzinárodného testovania PIRLS 2016, ktoré monitoruje progres čitateľskej gramotnosti u žiakov štvrtého ročníka základnej školy. / Foto: Bigstock

V priebehu mája sa slovenské deti zapoja do medzinárodného testovania PIRLS 2016, ktoré monitoruje progres čitateľskej gramotnosti u žiakov štvrtého ročníka základnej školy. Podľa NÚCEM testovanie prebehne od 2. mája do 13. mája a testovaných bude približne 5600 žiakov na 220 školách.

 

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2016 je medzinárodné hodnotenie čitateľskej gramotnosti, ktoré monitoruje trendy v pokroku študentov v intervale 5 rokov. Slovensko je jeho súčasťou od prvého testovania, ktoré sa konalo v roku 2001.

Čitateľská gramotnosť žiakov sa skúma s využitím krátkych literárnych alebo informačných textov, za ktorými nasledujú otázky. Odpovede na ne vyžadujú zapojenie rôznych úrovní porozumenia textu – vyhľadanie explicitne uvedenej informácie, vyvodzovanie priamych záverov,interpretácia a integrácia myšlienok a informácií, zhodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov.

Táto štúdia bude tiež zaznamenávať širšie informácie týkajúce sa dosiahnutej čitateľskej úrovne u detí. Bude skúmať aj vplyv domáceho prostredia, učiteľov či zriaďoveteľov skôl.  Zozbiera napríklad dáta či sú deti podporované k čítaniu aj doma, aké majú deti čitateľské návyky a aké sú ich postoje k čítaniu. PIRLS skúma

 

Štúdia predpokladá, že po 4 rokoch na základnej škole už žiaci dosiahli technicky dostatočne vysokú úroveň čítania, ktorá im umožňuje začať využívať čítanie na svoje úspešné vzdelávanie.

 

Pred hlavným májovým testovaním sa minulý rok uskutočnilo aj pilotné testovanie. Konalo sa na 40 základných školách a zapojilo sa doň približne 1 200 žiakov 4. ročníka ZŠ.

 

Posledné výsledky štúdie PIRLS z roku 2011 ukázali, že v čítaní dosiahli 10-roční žiaci Slovenskej republiky (535 bodov) porovnateľné výsledky s priemerom zúčastnených krajín EÚ (534 bodov), ako aj krajín OECD (538 bodov). Štúdie PIRLS 2011 sa zúčastnilo 22 krajín EÚ a 24 krajín OECD.

Trend úrovne čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov je pozitívny – rastúci od prvého merania v roku 2001. V priebehu desiatich rokov (2001 – 2011) sa slovenskí žiaci na škále PIRLS posunuli o 17 bodov, čo je štatisticky významný nárast.

 

Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi, Čitateľská gramotnosť
Zdieľať na facebooku